Výpovědní lhůty a smluvní pokuty dodavatelů elektřiny

Liberalizace trhu s elektrickou energií a zemním plynem v letech 2006 a 2007 měla za následek vznik mnoha společností, jejichž cílem bylo konkurovat tradičním dominantním dodavatelům s energiemi. Odběratelům se tak nabídla možnost zvolit si dodavatele, který nabízí nejen nejpříznivější ceny, ale také zajímavé zákaznické bonusy a nejlepší klientský servis. Boj o zákazníka přetrvává a zákazník může libovolně změnit dodavatele, pokud mu konkurence nabídne výhodnější podmínky. Dodavatelé si jsou toho vědomi a snaží se zákazníka udržet prostřednictvím různých triků a pastiček skrytých ve všeobecných obchodních podmínkách.

V tomto článku vám přinášíme přehled výpovědních lhůt a smluvních pokut nejrozšířenějších dodavatelů energií na českém trhu.

Pokud se rozhodnete změnit dodavatele a se současným dodavatelem máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, můžete smlouvu vypovědět kdykoli. Výpovědí smlouvy spustíte běh výpovědní lhůty, po jejímž uplynutí jste ze smluvního stavu vyvázáni.
Pokud jste se současným dodavatelem uzavřeli smlouvu na konkrétní dobu určitou a nedodržíte výpovědní lhůtu, riskujete předčasným ukončením smlouvy povinnost uhradit smluvní pokutu za předčasné ukončení, tak jak je stanovena ve všeobecných obchodních podmínkách dané smlouvy.

Dodavatel

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta

Smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy

  Sml.na dobu určitou Sml. na dobu neurčitou Pro domácnosti, ceny bez DPH
Bohemia Energy 3 měsíce před vypršením smlouvy 3 měsíce před vypršením smlouvy 5 000 Kč ("smluvní poplatek")
Centropol 3 měsíce 3 měsíce 3 000 Kč
ČEZ 30 dní 3 měsíce až 10 000 Kč v případě, že do odběrného místa dodává i jiný obchodník
Comfort Energy 3 měsíce 3 měsíce 5 000 Kč
E.ON 90 dní 3 měsíce 3 000 Kč  + dohoda o odstoupení, jejíž částí bude návrh na odškodnění
EP Energy trading 3 měsíce 3 měsíce 5 000 Kč
Europe Easy Energy --- tarify pouze na dobu neurčitou --- 3 měsíce ------------
Lama Energy 3 měsíce 3 měsíce 2 500 Kč v případě, že do odběrného místa dodává navíc jiný obchodník
Optimum Energy 3 měsíce 3 měsíce 300 Kč + náhrada škody odpovídající roční spotřebě zákazníka
PRE 30 dní 3 měsíce elektřina: 3 000 Kč - 30 000 Kč (v závislosti na distribuční sazbě)
plyn: 500 - 55 400 ( v závislosti na roční spotřebě)
Pražská Plynárenská 30 dní 3 měsíce 3 000 Kč
RWE 40 dní 3 měsíce 1 000 Kč
Right Power Energy 30 dní 3 měsíce 5 000 Kč
Vemex Energy 3 měsíce 3 měsíce 4 500 Kč (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak)
X Energie 3 měsíce 3 měsíce 5 000 Kč

Abyste se vyvarovali nemilým překvapením v podobě vysoké pokuty při výpovědi smlouvy, čtěte vždy před podpisem smlouvy smluvní podmínky, všeobecné obchodní podmíny a ceník poplatků.
Nikdy nepodepisujte smlouvu ve spěchu nebo pod nátlakem.

Updated on