Dodavatelektriny.cz - O energiích jasně a srozumitelně

Updated on
min reading

Přehled dodavatelů elektrické energie a zemního plynu

  1. POROVNEJTE NABÍDKY DODAVATELŮ
  2. SPOČÍTEJTE SI SVOU SPOTŘEBU ELEKTŘINY A PLYNU
  3. ZAČNĚTE ŠETŘIT

Od roku 2006 mají všichni koneční odběratelé včetně domácností možnost volby dodavatele elektřiny, od roku 2007 platí to samé i pro odběratele plynu. Výsledkem liberalizačního procesu se stal prudký nárůst počtu dodavatelů v obou odvětvích, jejichž nabídka může být pro spotřebitele matoucí. Naším cílem je pomoci českým odběratelům zorientovat se ve velkém množství nabídek a informací prodejců elektrické energie a zemního plynu.

Hledáte telefonní číslo, ceníky nebo recenze o svém dodavateli elektřiny a zemního plynu?
Najdete je v našem
KOMPLETNÍM SEZNAMU DODAVATELŮ