Zavedení plynové přípojky do domu krok za krokem

Updated on
min reading

Jestliže se chystáte stavět, je vhodné v předstihu předvídat fázi, kdy bude nutné vyřešit připojení elektřiny a zemního plynu do vaší novostavby. Nenechte se odradit administrativními a technickými procesy pro zavedení plynu a začněte s dostatečným předstihem. My vám situaci ulehčíme návodem, jak vyřídit připojení plynu krok za krokem.

Téma: Vyplatí se topit elektřinou nebo zemním plynem?

 Žádost o připojení k distribuční soustavě

Úplně první krok, kterým zahájíte celý proces připojení odběrného místa, je >vyplnění a podání žádosti o připojení. Žádost se podává distributorovi zemního plynu na vašem území a jedná se o poměrně komplexní dokumentaci vašeho budoucího bydlení.
Pro její vyplnění budete potřebovat následující informace a dokumenty:

  • Adresa - oficiální adresa budoucího odběrného místa, příp. katastrální území a číslo parcely
  • Plynovodní přípojka - je už v místě vaší budoucí nemovitosti vybudovaná? Tuto informaci můžete nechat k prověření přímo distributorovi zemního plynu. Žádost o připojení podejte i v případě, že jste si jisti, že přípojka není zatím vybudovaná.
  • Datum - od kterého chcete odebírat plyn
  • Skladbu spotřebičů - jejich předpokládané množství a příkon, popř. jiné účely využití zemního plynu
  • Příprava projektové dokumentace - k vybudování nebo opravě plynovodní přípojky či přímo plynovodu, kterou distributor musí odsouhlasit

Žádost podejte online prostřednictvím online formulářů (k nalezení na webových stránkách distribučních společností), poštovně nebo osobně v zákaznických či kontaktních centrech. Výhoda osobního podání je, že vám pracovník klientského servisu žádost ihned zkontroluje a pomůže vám odstranit případné nedostatky. V opačném případě vám může distributor po odeslání žádosti zaslat výzvu k doplnění informací, a to obvykle ve lhůtě 14 dnů od podání žádosti.

Kontaktní údaje distributorů zemního plynu
Distribuční společnost Adresa pro zaslání formuláře Zákaznická linka Webové stránky ke stažení žádosti
RWE GasNet RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava – Moravská Ostrava
T.: 840 11 33 55 www.rwe-distribuce.cz
Pražská Plynárenská Prážská plynárenská distribuce
Zákaznický servis
U Plynárny 500 (areál Michle)
145 08 Praha 4
T.: 840 555 333 www.ppdistribuce.cz
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 www.eon-distribuce.cz

Žádost o připojení k distribuční soustavě potřebujete také v následujících situacích:
Obnovení odběrného místa - při odpojení plynu a demontáži plynoměru
Přepis smlouvy na nového odběratele - při změně odběratele na odběrném místě
Při předpokládané výrazné změně spotřeby zemního plynu v domácnosti

Posouzení žádosti o připojení k distribuční soustavě

Po přijetí žádosti distributor zkontroluje a ověří dodané informace, soustředí se zejména na technickou proveditelnost připojení odběrného místa, na samotné místo připojení, na kapacitu budoucího odběru zemního plynu.

Odběrné plynové zařízení = spotřebiče

Pokud je v místě vaší nemovitosti přípojka plynu už zavedená, čeká vás jen vytvoření vnitřních rozvodů plynu a napojení na spotřebiče. Distributor vám v tomto případě zašle výzvu na dodání projektové dokumentace a stavebního povolení na realizaci rozvodů zemního plynu. Společně s tím vám přijde i návrh smlouvy o připojení.

Plynárenské zařízení = plynovod a přípojka

Situace se lehce komplikuje, pokud přípojka zemního plynu ještě není zavedena nebo ještě hůře, v místě neexistuje ani plynovod. V obou případech bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci k vybudování těchto plynárenských zařízení a pro výstavbu plynovodu bude také nutné ošetřit budoucí majetkové vztahy k plynovodu (uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, nájemní či o zřízení věcného břemene).

 Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě a realizace výstavby přípojky

Poté co distributor odsouhlasí všechny projektové dokumentace připojené k žádosti, může dojít k uzavření smlouvy o připojení. Smlouvu připravenou k podpisu vám distributor připraví do 30 dnů od podání finální verze žádosti a je třeba ji podepsat ve lhůtě 12 měsíců od jejího doručení. Po 12 měsících propadne její platnost i platnost žádosti a budete muset celý proces zopakovat.

Jakmile budete mít vyřízenou smlouvu o připojení, můžete se pustit do výstavby a zřízení plynové přípojky, případně plynovodu. Smlouva, stejně jako schválení dokumentace distributorem, vám poslouží k získání stavebního povolení od stavebního úřadu. K samotné realizaci vybudování přípojky si sjednejte profesionální firmu, která disponuje vhodnou certifikací. Informujte se u distribuční společnosti, obvykle mohou svým zákazníkům nabídnout seznam společností, které se na práce tohoto typu specializují.

Po vybudování plynovodu nebo plynovodní přípojky může nastat situace, kdy distributor projeví zájem plynárenské zařízení odkoupit či pronajmout. Čeká vás tedy ještě proces vyřešení majetkoprávních vztahů a ošetření praktické stránky užívání a údržby zařízení.

 Odběr plynu - smlouva o sdružených dodávkách plynu a instalace plynoměru

V poslední fázi vás čeká už "jen" výběr dodavatele zemního plynu a uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu. Při výběru dodavatele vám mohou pomoci následující články:
Jak vybrat dodavatele
Proč číst obchodní podmínky
Uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu
Cena zemního plynu v České republice

V momentě, kdy uzavřete smlouvu s dodavatelem zemního plynu se s dodavatelem rovnou domluvte na návštěvě technika, který přijde k vám domů nainstalovat plynoměr. Pro technika mějte připravenou revizní zprávu o bezvadnosti plynové přípojky a splnění všech technických podmínek připojení. Po instalaci plynoměru můžete začít odbírat zemní plyn!

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: