Podvody při podomním prodeji elektřiny - na co si dát pozor

Updated on
min reading

Podomní prodej energií se stal velmi oblíbený po liberalizaci trhu s energiemi v roce 2007. Od té doby nabral konkurenční boj o zákazníka na obrátkách a dodavatelé nasadili "do boje" podomní prodejce s jediným cílem - získat klienta.

Jejich neetické chování a nekalé obchodní praktiky vstoupily brzy do podvědomí veřejnosti. Přesto se stále najdou případy, kdy zákazníci doplácí na svou neopatrnost.

Na co si dát pozor při podomním prodeji elektřiny a jak se vyhnout podvodům podomních prodejců?

Podomní prodej - pravidla

Podomní prodej je jednou z nejnásilnějších forem prodeje, kdy obchodník zpravidla obchází domácnosti potenciálních zákazníků dům od domu a nabízí jim své produkty. Typickou charakteristikou podomního prodeje je fakt, že je to právě prodejce, kdo iniciuje prodej, aniž by zákazník předem o takový prodej projevil zájem. Podomní prodej dodavatelů energií není nezákonný, abyste se však vyhnuli podvodným prodejcům, měli byste, při kontaktu s nimi dodržovat následující pravidla:

 • Každý registrovaný prodejce by se měl identifikovat svým jménem a jménem dodavatele, kterého zastupuje. Pokud máte pochybnosti o pravdivosti dokumentu, kterým se prokazuje, zavolejte na infolinku daného dodavatele a ověřte si prodejcovu totožnost na základě jeho jména a případně registračního čísla. Kontakty na zákaznické linky naleznete v příslušné rubrice daného dodavatele zde.
 • Prodejci nedávejte k opisu žádné dokumenty spojené s dodávkou elektřiny, tzn. vaši smlouvu s dodavatelem či vyúčtování dodávek elektřiny. Už vůbec nenechávejte prodejce fotit tyto dokumenty nebo kontrolovat stav vašeho elektroměru!
 • Všechny tiskopisy a formuláře prodejce musí být originály s originální hlavičkou dodavatele, kterého zastupuje. Nikdy by se nemělo jednat o černobílé kopie.

Smlouva uzavřená během podomního prodeje

Obecně nedoporučujeme uzavírat smlouvu přímo během podomního prodeje. Prodejci jsou školení na speciální nátlakové techniky a jejich cílem není vyhovět potřebám zákazníka, ale uzavřít smlouvu, aby za ní následně získali provizi. O výběru nebo změně dodavatele byste se měli rozhodnout svobodně po vlastním pečlivém uvážení. Pokud vám nabídka podomního prodejce připadá zajímavá, požádejte ho, aby vám nechal její písemnou verzi. Potom si můžete v klidu ověřit všechny smluvní podmínky a smlouvu případně uzavřít poději.

Dodavatelektriny.cz se ve svých článcích věnuje tématům spojeným s vhodným výběrem dodavatele, představení jejich tarifů a jejich vzájemné porovnání. Při jednání s obchodním prodejcem si vždy důkladně prostudujte následující body smlouvy a obchodních podmínek:

 • Poplatky spojené s uzavřením smlouvy či vedením zákaznického účtu
 • Smluvní pokuty a výpovědní lhůty
 • Charakter smlouvy - zda se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou

Podomní prodej - podvodné techniky

Pokud uslyšíte některou z následujících hlášek, mějte se na pozoru!:

 • "Jsem zde z pověření dodavatele zkontrolovat stav vašeho elektroměru a upravit vaše náklady na spotřebu elektřiny."
  Kontroly elektroměru může provádět jen k tomu pověřený technik distributorské společnosti, nikoli dodavatel. Jedná se o záminku, jak se dostat k údajům na vaší smlouvě a jejich následné použití pro případnou změnu dodavatele, aniž byste o ni stáli.
 • "Provádím průzkum pro ERU (Energetický regulační úřad), mohu na vás mít několik otázek?"
  Pokud se jedná otázky ohledně vaší smlouvy, vyprovoďte prodejce ke dveřím
 • "Mám pro vás jedinečnou možnost získat bonus na dodání elektřiny skoro zdarma, ale nabídka platí pouze do dneška."
  Podomní prodejce se vás tak zřejmě snaží přemluvit k uzavření smlouvy teď a tady. Nechte si nabídku vysvětlit a pokud bude opravdu zajímavá ověřte si její platnost a podmínky telefonicky přímo na infolince operátora.
 • "Jsem zde, abych vás informoval o ukončení činnosti vašeho dodavatele, pokud nechcete být odpojeni od elektřiny musíte uzavřít co nejdříve smlouvu s jiným dodavatelem."
  Pokud by se skutečně jednalo o pravdivou informaci, byli byste už informováni přímo vaším dodavatelem a pravděpodobně by tato informace proběhla i médii. Ani v tomto případě se nenechte oklamat a prodejce s díky odmítněte.

STALO SE, ŽE UŽ JSTE UZAVŘELI SMLOUVU S PODOMNÍM PRODEJCEM A LITUJETE TOHO? Přečtěte si článek Jak zrušit smlouvu uzavřenou s podomním prodejcem.