Elektřina: druhy sazeb a tarifu

Updated on
min reading

I když všichni elektrickou energii využíváme, zdaleka ne všichni se vyznáme v pojmech spojených s vyúčtováním elektřiny. Na čem závisí volba konkrétní sazby a jaký je rozdíl mezi vysokým a nízkým tarifem? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou zvolit nejvýhodnější parametry dodávky elektřiny, lépe pochopit principy vyúčtování a následně ušetřit stovky či dokonce tisíce korun ročně.

Sazba a tarif: v čem je rozdíl?

Distribuční sazba elektřiny rozděluje kategorie odběratelů dle jejich spotřeby elektrické energie. Jinými slovy, volba určité sazby je dána tím, jaké spotřebiče máte doma a zda používáte elektrickou energii pouze pro osvětlení domácnosti, anebo také na vaření či topení. Informace o své aktuální sazbě elektřiny najdete na vaší smlouvě s dodavatelem a také na fakturách za elektřinu. Nejběžnější sazbou využívanou českými domácností je sazba D02d. V rámci této sazby u většiny dodavatelů najdeme několik tarifů, které pak představují různé nabídky obchodníka pro danou kategorii odběratelů. Nabízené tarify se mohou navzájem odlišovat cenou sílové elektřiny a také speciálními podmínkami, jakož jsou například fixace ceny na určité období či garance ceny nižší, než u tradičních dodavatelů v regionu.

Zatímco tarify jsou stanoveny každým dodavatelem elektrické energie zvlášť, sazby elektřiny jsou společné pro všechny dodavatele.

Veškeré distribuční sazby lze rozdělit na dvě kategorie: jednotarifní a dvoutarifní. Jednotarifní sazba je určena pro domácnosti s menší spotřebou, které nevyužívají elektřinu k topení ani k vaření a předpokládá stejnou cenu silové elektřiny po dobu celého dne. K této kategorii patří sazba D01d (menší domácnosti a také objekty s malou spotřebou elektřiny: garáže, chaty apod.), předpokládající nižší měsíční poplatky, ale o něco vyšší cenu za kWh. Do stejné kategorie se řadí i sazba D02d (středně vysoká spotřeba), která má relativně vyšší měsíční poplatek, ale nižší cenu za kWh elektřiny. Většina českých domácnosti vzhledem k objemu své spotřeby elektřiny používá právě jednotarifní sazby.

Dvoutarifní sazby předpokládají existenci různých cen elektřiny pro různou denní dobu a využívají pojmů vysoký a nízký tarif (dříve nazývané denní a noční proud). Relativně nižší cena elektřiny v nízkém tarifu je kompenzována vyšší cenou v tarifu vysokém. Daný druh sazeb je určen především domácnostem, které elektřinu využívají k vytápění. Rozdíl při volbě dvoutarifní sazby spočívá hlavně v používaném typu vytápění (akumulační, hybridní či elektrické), samotné sazby se pak liší délkou platnosti nízkého tarifu, jejíž hodnota se pohybuje v rozmezí 8 až 22 hodin denně. Nicméně, některé sazby zahrnují také možnost využití nízkého tarifu během víkendu, což je činí zvláště výhodnými pro chataře a chalupáře, kteří opouštějí na víkend své stabilní bydlení.

Konkrétně k dvoutarifní sazbám zde.

Jak změnit distribuční sazbu?

Samotná volba výhodného tarifu může odběrateli pomoci ušetřit stovky až tisíce korun ročně, avšak stejně velký přínos může mít i volba vhodné distribuční sazby. Při změně sazby nejde o pouhé rozhodnutí  ze strany zákazníka, nemůžete tedy bez zdůvodnění dodavateli oznámit, že chcete přejít k jiné sazbě. Dodavatel při změně sazby požaduje splnění určitých podmínek konkrétní domácnosti, jedna z nich je hodnota jističe daná spotřebou elektrické energie na daném odběrném místě. Procedura změny sazby bývá proto často spojena s výměnou hlavního jističe. Přechod k dvoutarifní sazbě v některých případech vyžaduje také instalaci speciálního dvoutarifního elektroměru. Je třeba dodat, že měnit sazbu lze jen jednou za rok.

Nabízené tarify jsou spojeny vždy s určitou distribuční sazbou. Pokud se rozhodnete pro změnu sazby, budete muset automaticky změnit také tarif.

Ať už dochází ke změně spotřeby elektřiny, instalaci nového energeticky náročnějšího spotřebiče anebo vás motivuje pouze snaha ušetřit, pamatujte, že změna sazby elektřiny často vyvolává potřebu technických změn na odběrném místě. Mění se také i vaše smlouva s dodavatelem elektřiny. Vzhledem k těmto skutečnostem může proces změny distribuční sazby zabrat nějaký čas, i když tato doba by neměla překročit dva až tři týdny. Jaké kroky je třeba podniknout pro přechod k nové sazbě?

  1. Vyplnění žádosti o změnu sazby (žádosti o připojení u některých dodavatelů). Způsob podání žádosti určuje konkrétní dodavatel, většinou ale stačí vyplnění online formuláře, případně zaslání podepsané a naskenované žádosti emailem.
  2. Obstarání revizní zprávy. Revizní zpráva je potvrzením toho, že odběrné místo odpovídá technickým a bezpečnostním požadavkům. Pro její získání je třeba zavolat technika oprávněné elektroinstalační firmy, který provede revizi a vypracuje o ní revizní zprávu. Revizní technik také určí, zda Váš případ změny sazby vyžaduje instalaci nového elektroměru. Cena vypracování revizní zprávy se liší podle zvolené společnosti, ale také podle velikosti nemovitosti, v níž se revize provádí. Revize bytu 1+kk vás bude stát kolem osmi set korun, za rodinný dům zaplatíte kolem tisíce a půl.
  3. Instalace nového měřícího zařízení. Poté co vaše žádost bude přijata, budete kontaktováni pracovníkem dodavatelské společnosti, který s Vámi v případě potřeby sjedná termín návštěvy technika pro montáž nového elektroměru.

Pokud se chystáte přejít od jedné jednotarifní sazby k jiné (například od D01d k D02d), u většiny dodavatelů nebudete nepotřebovat revizní zprávu, postačí Vám pouze údaj o aktuálním stavu elektroměru. Některé společnosti umožňují uskutečnit takový přechod ihned po vyplnění online formuláře. Kontaktujte zákaznickou linku Vašeho dodavatele pro upřesnění podmínek změny sazby elektřiny.

Jak změnit tarif?

V případě, že zachováváte stejnou distribuční sazbu a chcete přejít pouze k novému tarifu, je postup změny ještě jednodušší. Změna tarifu nevyžaduje žádné technické změny a může být provedena v relativně krátké lhůtě. Většina dodavatelů pro změnu tarifu požaduje pouze vyplnění online formuláře na stránkách společnosti, předtím se však ujistěte ve smluvních podmínkách, zda taková změna nebude zpoplatněna.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: