Zavedení elektřiny do novostavby

Updated on
min reading

Chystáte stavět či si nechat postavit dům? Pravděpodobně již dobře víte, že stavba je spojena s mnoha různými starostmi. Jednou z prvních je připojení pozemku a domu k elektrické síti nízkého napětí. Je dobré se zamyslet nad připojením pozemku k distribuční soustavě ještě před začátkem stavby nebo ještě lépe před pořízením pozemku. Je jedno v jaké fázi se právě nacházíte, v každém případě vzniká otázka, jaký postup vyžaduje připojení rodinného domu či chalupy k odběru elektřiny?

Téma: Vyplatí se topit elektřinou nebo zemním plynem?

Co je potřeba pro připojení udělat?

Abyste ve svém novém domě mohli využívat elektřinu, je potřeba uskutečnit dva základní kroky:

 1. Podat žádost o připojení k distribuční soustavě
 2. Uvedení do provozu, neboli uzavření smlouvy s dodavateli elektrické energie

Krok 1: Připojení k distribuční soustavě

Přípojka elektřiny slouží jako spojující článek mezi distribuční sítí nízkého napětí (do 1 000 V fázového napětí) a samotným odběrným místem, nejčastěji jde o spojení mezi rozvodným zařízením distributorské společnosti a hlavní domovní skříní. Součást přípojky tvoří tzv. kaplička neboli přípojková skříň, která se obvykle nachází na oplocení nebo na obvodovém zdivě domu. V závislosti na způsobu provedení přípojky elektřiny lze rozlišit tři základní skupiny:

 • přípojky s kabelovým vedením
 • přípojky s venkovním vedením
 • přípojky využívající kombinaci obou způsobů

Zhotovení přípojek by mělo být provedeno pouze po konzultaci s distribuční firmou, proto je vždy nejlepší ještě před začátkem stavby kontaktovat zákaznickou linku distributora ve vaším regionu a sjednat si termín schůzky s odborníkem.

Zákaznické linky distributorů elektřiny:
ČEZ: 840 840 840
E.ON: 840 111 333
PRE: 840 550 055

Kdo je mým distributorem elektřiny?

Na území České republiky působí tři distributoři elektrické energie (ČEZ, E.ON a PRE). Jih země je distribuční oblastí společnosti E.ON, v Praze působí distributorská společnost PRE, ostatní území spadá pod distribuci ČEZ.

 

Postup při podání žádosti o připojení

 1. Získání stavebního povolení
 2. Vyplnění žádosti o připojení k distribuční soustavě
 3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
 4. Sjednání termínu prací

Jak podat žádost o připojení k distribuční soustavě?

Žádost o připojení k distribuční soustavě se podává spolu s dokladem o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí) a situačním plánkem umístění objektu. Co se tyče údajů o druhu a velikosti odběru, uveďte v žádosti informace s ohledem na příkon stavby. Ještě před vyřízením elektrické přípojky, je nutné získat stavební povolení na Úřadu územního plánování, které Vám umožní posoudit potřebu posílení elektrického vedení. Žádost o připojení k distribuční soustavě se obvykle podává osobně na jednom z kontaktních míst distributora nebo se odesílá doporučeným dopisem spolu se všemi potřebnými doklady na jeho korespondenční adresu. Přípojka do 50 metrů je od roku 2005 podle zákona zdarma, avšak pokud jde o přípojku nad 50 metrů, zaplatí za ni majitel nemovitosti částku odpovídající její délce.

Kolik celá procedura potrvá?

Od data, kdy jste podali žádost o připojení, má distributor 30 dnů na posouzení Vaší žádosti a zaslání svého vyjádření včetně technických a legislativních podmínek k zahájení práce. Jakmile potvrdíte svůj souhlas s těmito podmínkami zasláním či odevzdáním podepsaného dokumentu (smlouvy o budoucí smlouvě), bude zahájeno budování přípojky.

Krok 2: uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny

 1. Zvolte dodavatele
 2. Obstarejte si revizní zprávu
 3. Vyplňte formulář žádosti o připojení
 4. Odešlete ho dodavateli
 5. Sjednejte si termín návštěvy technika
 6. Jste připojeni!

I když už máte přípojku, pro zahájení odběru elektřiny vám chybí smlouva s dodavatelem elektřiny, jejíž uzavření předpokládá následující postup:

Nejprve si musíte zařídit potvrzení splnění technických a bezpečnostních norem pro odběr elektřiny čili revizní zprávu, kterou vám může vystavit oprávněný revizní technik. Navíc budete muset zaplatit poplatek za zajištění příkonu ve výši 500 Kč za 1 amper třífázového nebo 200 Kč za 1 ampér jednofázového jističe, tj. například při hodnotě jističe 25A se rovná částka k uhradě 25*500=12500 korun. Následně je čas zvolit obchodníka, s nímž chcete smlouvu o dodávkách sepsat. Po této volbě je třeba navštívit webové stránky zvoleného dodavatele, stáhnout formulář žádosti o dodávce elektrické energie, vyplnit jej a odeslat emailem na firemní elektronickou adresu v podobě naskenovaného dokumentu nebo poštou na korespondenční adresu dodavatelské společnosti. Pokud si nevíte rady s vyplňováním žádosti, zastavte se v jednom z kontaktních míst a vyplňte žádost za pomocí asistenta, případně se se svým dotazem obraťte na zákaznickou linku dodavatele. Většina dodavatelů si vyhrazuje 30 dnů na posouzení a akceptaci žádosti, nicméně v praxi to zpravidla trvá jeden až dva týdny. Jakmile bude Vaše žádost akceptována, budete kontaktováni zástupcem společnosti dodavatele, který si s Vámi sjedná termín návštěvy technika, který vám namontuje elektroměr. Konečně jste připojeni k elektrické síti nízkého napětí!

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: