Co je kWH a kolik zaplatím za 1 kWh elektřiny v ČR?

Updated on
min reading

Ročně utrácíme za elektřinu tisíce korun, víme ale přesně za co platíme? A co znamenají všechny zkratky, které nacházíme na fakturách? Vyznejte se v tom a… šetřete!

Co je kWh?

Výpočet 1 kWh

Termín “kilowatthodina" je široce používán pro výpočet spotřebované elektřiny a označuje množství energie, kterou spotřebovává určité elektrické zařízení s výkonem jeden kilowatt (tisíce watt) během jedné hodiny. Právě proto používáme označení “kWh” nebo jeho tisícinásobek MWh (megawatthodina). Na většině elektrických zařízení, které máte doma, najdete nálepku označující maximální výkon spotřebiče. Každé zařízení ve vaší domácnosti pracuje určité množství času, takže spotřeba energie za určité období (kW • h) je přesnějším indikátorem spotřeby energie.

Kilowatthodina je tedy množství elektřiny spotřebované během jedné hodiny.

Cena za kWh elektřiny

Cena za kilowatthodinu elektřiny se v České republice liší dle jednotlivých dodavatelů a krajů.

Průměrná cena za 1 kWh elektrické energie na začátku roku 2015 činí 4,84 Kč.

Podívejte se na vývoj ceny v čase:

 

Cena jedné kilowatthodiny se skládá ze dvou základních složek:

  1. Tržní cena elektřiny (určuje ji dodavatel)
    Tržní složka se vztahuje ke množství spotřebované energie a následně je rozdělena na měsíční paušál a cenu spotřebovaných kilowatthodin.
  2. Regulovaná cena elektřiny
    - Poplatky za distribuci a další služby (stanovené Energetickým regulačním úřadem): tato část se skládá z několika poplatků: za distribuci, za jistič, příspěvek na podporované zdroje, poplatek za systémové služby a za činnost zúčtování OTE.
    - Daně z přidané hodnoty a ze spotřeby elektřiny určené státem

Podíl těchto složek na celkové ceně kilowatthodiny je následující:

 

Jednotarifní a dvoutarifní sazby

Je třeba pamatovat také na možnost využití jednotarifní (například D01d nebo D02d) a dvoutarifní sazby, což v praxi znamená,že platíte stejnou cenu za 1 kWh elektřiny anebo střídáte během dne nižší a vyšší cenu (neboli vysoký a nízký tarif).

Liberalizace poskytla domácnostem možnost volit dodavatele a tarif elektřiny. Pro samotného dodavatele to ovšem znamená potřebu vyznat se v položkách faktury, aby tuto možnost opravdu využil a na výdajích skutečně ušetřil.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA