Změna dodavatele elektřiny v 5 krocích

Updated on
min reading

Roky odebíráte elektřinu od stejného dodavatele, automaticky navyšujete zálohy je-li to třeba, každoročně žasnete nad částkou ve vyúčtování za dodávku elektřiny. Tušíte, že na trhu určitě existuje levnější tarif, ale stojí vám za to nervovat se změnou dodavatele za pár ušetřených stokorun?

A když vám řekneme, že změna dodavatele vám může ušetřit i pár tisíc ročně? A že změnit dodavatele je možné i rychle, snadno a bezbolestně?

 Jak vybrat dodavatele elektřiny

Prvním krokem ke změně dodavatele je vybrat jeho výhodnější náhradu. Na českém trhu s energiemi se pohybuje několik desítek dodavatelů elektřiny, kteří se předbíhají ve svých nabídkách. Zpravidla je dobré se při výběru dodavatele sledovat následující body:

  • Porovnejte cenu za silovou elektřinu - cena elektřiny se skládá z ceny za distribuci (která je zčásti daná státem, zčásti stanovena distributorem elektrické energie) a ceny tržní (cena, za kterou nám dodavatel cenu prodává). Cenu za distribuci nemůžeme ovlivnit, musíme zkrátka zaplatit tolik, kolik si v příslušném regionu distributorská společnost naúčtuje. Naproti tomu cenu tržní můžeme porovnávat a vybrat si z nabídky dodavatelů jednoduše toho nejlevnějšího.
  • Poplatky, smluvní podmínky - budete platit poplatky za každou vystavenou fakturu, za každou sms od dodavatele, za upomínku, poplatek za aktivaci vaší smlouvy, poplatek za případnou deaktivaci... vyžádejte si nebo na webových stránkách dohledejte ceník zpoplatněných služeb dodavatele a hned budete mít jasno.
  • Smluvní pokuty, výpovědní lhůty - prostudujte si smlouvu a všeobecné obchodní podmínky, případně se na zákaznickém servisu přeptejte na možnosti ukončení smlouvy. Obecně se doporučuje smlouva na dobu neurčitou, protože vám poskytuje relativní svobodu znovu a bezplatně změnit dodavatele. U smlouvy na dobu určitou se informujte na výpovědní lhůtu a podmínky v případě, že smlouva vyprší - dodavatelé totiž často smlouvy automaticky prodlouží a klient je pak uvázán na další roky, aniž by si to přál.
  • Klientský servis - ověřte si, zda společnost navrací včas přeplatky, zda máte možnost online přístupu do svého zákaznického účtu nebo například zda společnost disponuje bonusovým programem a jaké slevy můžete jaky zákazník čerpat. Klientský servis je vaší jedinou spojkou s dodavatelem, je proto důležité, aby fungoval bezvadně.

 Dokumenty potřebné ke změně dodavatele elektřiny

Pokud jste si pečlivě vybrali nového dodavatele, můžete přejít k formalitám, které by vám ovšem neměli zabrat příliš času. Před uzavřením nové smlouvy si připravte následující dokumenty:

  • Vaše poslední vyúčtování za elektřinu nebo smlouvu o dodávce elektřiny s vaším stávajícím dodavatelem. Na těchto dokumentech totiž nový dodavatel nalezne všechny informace o vaší stávající smlouvě a technické údaje, které bude potřebovat k výpovědi smlouvy u stávajícího dodavatele. Jedná se především o EAN kód, který slouží k identifikaci vašeho odběrného místa.
  • Údaje o bankovním spojení, které jsou nutné pro budoucí vyúčtování.
  • Plná moc pro nového dodavatele, která je nezbytná, aby mohl nový dodavatel jednat vaším jménem při vyřizování výpovědi u starého dodavatele. Vše o plné moci k převodu smlouvy naleznete v následujícím článku: 5 základních informací o plné moci k převodu elektřiny.

 Uzavření smlouvy s novým dodavatelem elektřiny

Smlouvu s novým dodavatelem můžete uzavřít osobně v zákaznickém centru nebo na některém z tzv. kontaktních míst provozovaných externími smluvními partnery dodavatelů. Výhodou osobní návštěvy je přímý kontakt se zástupcem společnosti, s prodejcem. Můžete si tak ověřit všechny pochybnosti, nechat si vysvětlit výhody a případná negativa a poplatky spojené se smlouvou. Druhým rozšířeným způsobem uzavření smlouvy je vyplnit online smlouvu a formuláře, následně je vytisknout, podepsat a odeslat novému dodavateli. V obou případech dodavatel po obdržení dokumentů zahájí sám proces změny smlouvy.

Při změně dodavatele si dávejte pozor především na podomní prodejce nebo obchodí zástupce u stánku v nákupních centrech, kteří vám mohou nabízet pod různými záminkami změnu smlouvy a přestup k jinému dodavateli. V tomto případě nikdy neuzavírejte smlouvu pod nátlakem a nepodepisujte žádný dokument, pokud jste si předtím důkladně nepřečetli všechny podmínky smlouvy.

Adresy zákaznických center a kontaktních míst dodavatelů elektrické energie naleznete v Seznamu dodavatelů.

 Výpověď smlouvy se starým dodavatelem elektřiny

Pokud jste svému budoucímu novému dodavateli udělili plnou moc k vyřízení všech formalit spojených s výpovědí smlouvy u dosavadního dodavatele, neměli byste s tímto mít žádné přidané starosti. Pozor si ovšem dejte na výpovědní lhůty vaší současné smlouvy.

Pokud máte aktuálně uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, nic vám ve změně dodavatele nebrání. Po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty začnete automaticky čerpat elektřinu pod novým tarifem. Problém by mohl nastat v případě, že jste momentálně vázáni smlouvou na dobu určitou. V tomto případě vám nezbývá než počkat na poslední měsíce platnosti aktuální smlouvy a smlouvu ukončit v příslušné výpovědní lhůtě (jaké jsou výpovědní lhůty různých dodavatelů se dozvíte ZDE). Pokud smlouvu na dobu určitou neukončíte a sjednáte si zároveň smlouvu s novým dodavatelem, čeká vás nejen smluvní pokuta za porušení smluvních podmínek od stávajícího dodavatele, ale také možné vyčíslení náhrady škody za předčasné ukončení smlouvy.

Zajímá vás výše pokut za předčasné ukončení smlouvy? Přehled smluvních pokut naleznete v tomto článku).

 Počítání lhůt pro přechod k novému dodavateli

Výpovědní lhůta u smluv na dobu určitou trvá ze zákona 3 měsíce a všichni dodavatelé tuto lhůtu respektují ve svých smluvních podmínkách. Proces změny dodavatele vám tedy fakticky zabere čas k věnovaný výběru nového dodavatele a vyplněný formalit, což se dá zvládnout za jeden den, plus doba výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele.

Výpovědní lhůta začíná běžet až následující měsíc po obdržení písemné výpovědi ze strany zákazníka. Pokud za vás tedy nový dodavatel podá výpověď k 1.3., výpovědní lhůta se začne počítat až od 1.4., smlouva s novým dodavatelem tedy vstoupí v účinnost až 1.7.