5 základních informací o plné moci k převodu elektřiny

Rozhodli jste se vyměnit starého dodavatele za nového, který je nejen výhodnější, ale ještě vám nabízí vyřízení všech formalit zdarma? Stačí pouze, když podepíšete plnou moc a o nic víc se nemusíte starat! Jenže i v tomto případě platí staré dobré: "důvěřuj, ale prověřuj".

Přečtěte si pět základních informací o plné moci k převodu elektřiny, které musíte vědět, než ji podepíšete.

 1. Co je plná moc
 2. Udělení plné moci
 3. Doba platnosti plné moci
 4. Odvolání plné moci
 5. Na co si dát pozor

 Co je plná moc u převodu elektřiny

Dohoda o plné moci je dvoustranným jednáním, kterým dáváte souhlas, aby druhá osoba jednala vaším jménem a činila vaším jménem právní úkony. Zjednodušeně to znamená, že vy jako zákazník, který chce změnit dodavatele, dáváte oprávnění, aby za vás "nový" dodavatel vyřešil všechny úkony spojené s ukončením odběru u "starého" dodavatele. Plná moc k převodu smlouvy na dodávky elektřiny je, vzhledem ke všem administrativním krokům s tím spojených, vždy písemná. Samotní dodavatelé ji začleňují přímo do smlouvy nebo ji můžete podepsat zvlášť jako doplněk smlouvy.

 Udělení plné moci k převodu elektřiny

Plnou moc můžete hravě sepsat sami, není na tom nic obtížného. Na internetu najdete nepřeberné množství vzorů, ale stejně tak si můžete během chvíle sepsat svou vlastní a být si jistí, že skutečně dáváte jen ta oprávnění, která chcete, aby dodavatel měl. Plná moc by měla obsahovat:

 • Vaše kompletní iniciály (jméno, příjmení, datum narození, datum narození nebo číslo OP a adresu)
 • Frázi: "Tímto uděluji plnou moc" + iniciály dodavatele (jméno, adresa, sídlo, IČO)
 • Výpis oprávnění, ke kterým plnou moc udělujete (v tomto případě to je ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem a právní úkony s tím spojené)
 • Dobu, na kterou právní moc udělujete (více v následujícím bodu)
 • Datum a Váš podpis

 Doba platnosti plné moci k převodu elektřiny

Mezi zákazníky je rozšířená obava, že pokud udělím dodavateli plnou moc k mému zastupování, bude ji používat i v případě, kdy si to už jako klient nepřeji. Jak je to tedy s dobou platnosti plné moci? Pokud plnou moc připravujete sami, stačí do ní uvést datum, do kterého plná moc platí. A přitom se vůbec nemusí jednat o konkrétní den, stačí například uvést, že plná moc vyprší 5 dní před začátkem účinnosti smlouvy s novým dodavatelem. Tím si pojistíte, že nový dodavatel použil smlouvu skutečně jen na formality spojené s převodem smlouvy a nebude ji zneužívat později. Pokud jste podepsali plnou moc na převod elektřiny připravenou dodavatelem, můžete si být téměř 100% jisti, že jste ji podepsali na dobu neurčitou. I v tomto případě ji stále můžete odvolat, stačí dodavateli napsat jednoduchý dopis, ve kterým plnou moc odvoláváte. Kopii podacího lístku si schovejte, čert nikdy nespí!

 Odvolání plné moci k převodu elektřiny

Existují tři způsoby, jak může plná moc zaniknout:

 • Provedení právního úkonu, pro který byla udělena (ukončení smluvního vztahu s původním dodavatelem, uzavření nové smlouvy s novým dodavatelem - účel je naplněn, plná moc končí)
 • Odvolání ze strany zmocnitele (pokud se rozhodnete plnou moc odvolat, lze tak udělat jednoduše oznámením dodavateli)
 • Výpovědí zmocněnce (pokud se nový dodavatel rozhodne se plné moci dobrovolně vzdát, tato možnost není v tomto případě příliš obvyklá)

 Na co si dát pozor

 • Jako obvykle dáváme na první místo samotné znění plné moci. Toto platí obzvlášť v případě, že podepisujete plnou moc připravenou dodavatelem. Stejně jako všech dokumentů platí zlaté pravidlo: čtěte a pokud se vám něco nelíbí, nepodepisujte!
 • Pokud chcete plnou moc odvolat, musíte s tímto faktem seznámit dodavatele. Zmocněnec totiž může dál činit všechny právní úkony plynoucí z plné moci, pokud o odvolání neví. Pro vás to znamená poslat odvolání doporučeně a klidně ještě i neformální cestou - emailem.
 • Pokud podepíšete smlouvu a následně změníte názor, můžete ji stále vypovědět do 5 dnů před plánovanou změnou dodavatele. Plná moc, kterou jste podepsali v souvislosti s touto smlouvou zaniká automaticky se smlouvou, a to pro nemožnost plnění (neexistuje smlouva, není proč přecházet od současného dodavatele). Pro jistotu můžete informovat svého stávajícího dodavatele, že od něho nikam neodcházíte.
Updated on