Rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny

Updated on
min reading

Dodavatel nebo distributor? 

Myslíte si, že dodavatel a distributor elektřiny nebo plynu je jedna a ta samá osoba? Stále se vám tyto dva pojmy pletou a vlastně ani nevíte jaký je mezi nimi rozdíl? My vám to vysvětlíme!

Kdo je distributor?

Distributor elektrické energie nebo zemního plynu je společnost, která vlastní a zajišťuje údržbu plynovodu nebo elektrického vedení (tzv. přenosové soustavy) a umožňuje dopravu plynu, elektřiny do vaší domácnosti, tedy koncovému zákazníku. Na vašem vyúčtování jste si určitě všimli rubriky "regulované platby", která shrnuje právě poplatky, které měsíčně či ročně platíte za služby distribuční společnosti.

Na území České republiky operují tři distributoři elektřiny (ČEZ, E.ON a PRE) a tři distributoři zemního plynu (RWE GasNet, E.ON a Pražská plynárenská). To znamená, že celé území republiky je rozděleno do tří distribučních území, kdy každé území spravuje jedna distribuční společnost. Vašeho distributora si tedy nemůžete vybrat a závisí na místě, kde žijete.

Vlevo: Rozdělení distribučních území elektřiny. Vpravo: Rozdělení distribučních území zemního plynu.

  • Zajímají výše poplatků za distribuci u jednotlivých distributorů? Přejděte do rubriky Porovnání dodavatelů.

Kdo je dodavatel?

Dodavatel zemního plynu je společnost, která se zabývá obchodováním na trh s energiemi a nabízí klientům ceník, ze kterou jim elektřinu nebo zemní plyn prodá (pozn. distributor následně zajišťuje pouze "dopravu" do odběrného místa). Dodavatelů zemního plynu i elektřiny je na českém trhu nespočet, někteří se zaměřují pouze na velkodběratele, někteří pouze na maloodběratele a domácnosti.

Přirozeně vzniklo rozdělení dodavatelů na ty tradiční, kteří dominovali českému trhu před liberalizací obchodu s energiemi (ČEZ, RWE, PRE, E.ON) a na dodavatele tzv. alternativní, kteří vstoupili na trh po liberalizaci v roce 2006 (Bohemie Energy, Optimum Energy, 3E...).

Dodavatele energie si každý zákazník vybírá sám a může tedy ovlivnit cenu, za kterou mu bude odběr plynu nebo elektřiny účtovaný.

Motá se vám hlava ze všech nabídek a tarifů dodavatelů energií? Naše stránky vám pomohou se zorientovat! K dispozici jsou vám rubriky Porovnání dodavatelů a Užitečné informace.