Jednotky spotřeby plynu - m³, kWh, GJ

Updated on
min reading

Zemní plyn může být měřen na základě objemu, který je nám dodáván nebo energie, kterou vydává. Podle toho se jeho spotřeba vyjadřuje v m³, kWh, MWh, případně někde můžeme nalézt vyjádření v GJ. Co tyto jednotky představují a jaký je mezi nimi převodní systém? Jak převézt m³ na kWh?

V roce 2001 došlo v České republice ke změně používání jednotek vyjadřující spotřebu zemního plynu. Na fakturách se tak místo spotřeby vyjádřené v m³ začalo používat vyjádření v MWh. V praxi to znamená, že platíme za dodanou energii (spalné teplo) a ne za objem plynu v metrech krychlových (tzv. výhřevnost).

1 kWh zemního plynu odpovídá 1 kWh tepelné energie, která vznikne jeho dokonalým spálením.

CO JE 1KWh?
1 kW (= 1000 watt) označuje množství energie spotřebované elektrickým zařízení s výkonem jeden kilowatt. Spotřeba energie, kterou zařízení spotřebuje za 1 hodinu je přesnějším indikátorem, proto byla zavedena jednotka měření spotřeby 1 kWh (kW x h).

CO JE 1GJ?
Gigajoule je násobkem jednotky práce a energie - joule. 1GJ je jednotka, která vyjadřuje spotřeba tepla.

KOLIK STOJÍ 1KWh ZEMNÍHO PLYNU

Převody jednotek

  • 1 m³ = 10,55 kWh
  • 1 MWh = 1000 kWh
  • 1 MWh = 3,6 GJ
  • 1 MWh = 94,79 m³
  • 1 m³ = 1 GJ x 26,137
  • 1 GJ = m³ x 0,038

Věděli jste, že...
Energická hodnota zemního plynu (spalné teplo) kolísá v závislosti na obsahu metanu vůči ostatním plynům v něm obsažených - ethanu, propanu a butanu. Plyny s vyšším počtem atomů uhlíku produkují při spalování více energie, než ty méně hořlavé (s menším počtem atomů uhlíku).

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: