Jak odhadnout spotřebu plynu v domácnosti

Updated on
min reading

Zemní plyn používáte k topení, ohřevu vody a vaření. Jaká částka z vaší faktury za plyn připadne na tyto jednotlivé položky? Víte jaká je například vaše roční spotřeba na vytápění? Máme pro vás jednoduchý přehled, ve kterém je spotřeba uváděna rovnou v kWh, stačí jen porovnat s nabídkou dodavatelů!

Přehled průměrné roční spotřeby plynu v domácnosti

Roční spotřeba zemního plynu průměrné domácnosti (v kWh)
Použití zemního plynu Odhad vaší spotřeby (průměrné údaje)
Vaření (na osobu)
Přibližně 200 kWh za osobu ročně
Ohřev vody (na osobu)
Přibližně 1430 kWh za osobu ročně
Vytápění (na m²)
Přibližně 100 kWh (nutné přizpůsobit regionu, ve kterém žijete, izolaci, vaším zvykům)

Spotřeba při vytápění zemním plynem

K vyhřátí jednoho čtverečního metru je třeba vynaložit zhruba 100 - 120 kWh zemního plynu ročně s přihlédnutím ke skutečnosti, kolik hodin obyvatelé bytu tráví doma (pracující budou trávit v bytě méně času než senioři v důchodu). Spotřeba zemního plynu také kolísá v závislosti na kvalitě izolace a osobních zvycích rodiny (někdo topí méně, někdo má rád teplo).

Roční spotřeba zemního plynu při vytápění (v kWh)
Rozloha bytu Odhad roční spotřeby (průměrné údaje)
Aktivní obyvatelé Obyvatelé trávící doma více času
30 m² 3000 kWh 3600 kWh
75 m² 7500 kWh 9000 kWh
120 m² 12000 kWh 14400 kWh

Vytápění si ukrajuje největší díl ze spotřeby zemního plynu v domácnosti. Ten je v českých domácnostech stále nejvyužívanější energií k topení, vaření i ohřívání vody, a to především díky své ceně. Cena za 1 kWh zemního plynu je asi 1,40 Kč, oproti tomu cena za 1 kWh elektřiny je trojnásobná, pohybuje se kolem 4,80 Kč.

Spotřeby zemního plynu k ohřevu vody

Teplá voda (TV) je druhou největší položkou při spotřebě zemního plynu a i v tomto případě záleží na počtu členů domácnosti a míry užití vody (ruční mytí nádobí oproti mytí v myčce, sprcha oproti koupeli atd.)

Roční spotřeba zemního plynu při ohřevu vody (v kWh)
počet členů domácnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
roční spotřeba v kWh 1430 2580 3720 4590 5448 6309 7169 8029 8889 9750

Spotřeba zemního plynu při vaření

Stejně jako spotřeba při ohřevu vody záleží spotřeba při vaření na počtu členů v domácnosti:

Roční spotřeba zemního plynu při ohřevu vody (v kWh)
počet členů domácnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
roční spotřeba v kWh 200 365 545 730 913 1095 1278 1460 1643 1825

Jak odhadnout spotřebu elektrické energie vám prozradí tento článek.