Jak odečíst elektroměr?

Updated on
min reading

Elektroměr je zařízení, které měří množství energie spotřebované v rámci daného odběrného místa. Bez elektroměru, který je majetkem distributora elektrické energie, se neobejde žádný objekt, který je připojen k elektrické síti. Nicméně samotný zákazník často nemá ani představu o vlastnostech jemu nainstalovaného měřícího zařízení. Taková neznalost se může stát problematickou například v případě, kdy je odběratel požádán při změně distribuční sazby o samoodečet měřícího zařízení. Jak se vyznat v číslech uvedených na elektroměru? Jak se dozvědět, zda jde o odečet vysokého či nízkého tarifu? A k jakému typu patří Váš elektroměr? Odpovědi na všechny otázky najdete v tomto článku.

Nebaví vás dlouhé návody a chcete jasnou a rychlou odpověď?
Přečtěte si Jak odečíst elektroměr v 5 krocích.

Druhy elektroměrů

Existuje několik typů elektroměrů, jež mohou být klasifikovány podle

  • typu připojení
  • druhu měřených hodnot
  • typu konstrukce

Co se týče typu připojení, všechny čítače jsou rozděleny na zařízení s přímým připojením k elektrickému obvodu a zařízení, která jsou připojena k obvodu pomocí speciálních přístrojových transformátorů. Nepřímé připojení se používá v případě vyššího napětí i proudu, kdy měření vysokých příkonů je zprostředkováno transformátorem. Podle naměřených hodnot se elektroměry dělí na jednofázové a třífázové, přičemž většina moderních elektronických třífázových elektroměrů podporuje i jednofázové měření.

Pojem jednofázovosti či třifázovosti elektroměru souvisí pouze s technickou stránkou připojení (např. s hodnotou jističe) a neměl být zaměňován s jedno- či vícesazbovým přístrojem, který odráží aktuální sazbu odběratele.

Podle konstrukce může být elektroměr indukční (elektromechanický) anebo elektronický. Indukčním se nazývá přístroj s dvěma cívkami: cívkou proudu a cívkou napětí. Magnetické pole cívek způsobí otáčení disku, který pohání mechanismus účtování spotřeby energie. Čím vyšší jsou napětí a proud, tím rychleji se disk otáčí, a tím rychleji narůstá i hodnota na elektroměru. Indukční měřící zařízení byla téměř vytěsněna z trhu elektronickými elektroměry z důvodu jejích některých nedostatků: nemožnosti dálkového odečtu, jednotarifního měření, účetních chyb, špatné ochrany proti krádeži elektřiny, stejně jako nízké funkčnosti, obtíží při instalaci a v provozu. S indukčními elektroměry je také velmi obtížné zajistit vyšší třídu přesnosti, nicméně jejich životnost dosahovala více než 15 let.

Elektronické čítače fungují na základě přímého měření proudu a napětí, data jsou ukládány do paměti čítače a zobrazeny v digitální podobě na jeho displeji. Tento druh elektroměrů má mnoho výhod, mezi které patří kompaktní rozměry a možnost mnohotarifního účtování (vícesazbové účtování je dosaženo prostřednictvím řady počítacích mechanismů, z nichž každý funguje pouze v rámci stanovených časových intervalů, které odpovídají jednotlivým tarifům). Další kladnou stránkou je schopnost integrace do automatizovaného systému komerčního účetnictví díky přítomnosti standardních rozhraní. Navíc, elektronické elektroměry umožňují snadný přechod do vyšší třídy přesnosti prostřednictvím použití speciálních čipů a snadné čtení údajů pomocí digitálního ukazatele. Vedle toho takové přístroje vykazují zvýšenou odolnost proti pokusům o krádež elektřiny. Hlavní nevýhodou elektronických měřidel je pak jejich vyšší cena.

Jak odečíst elektroměr?

Potřebujete provést samoodečet elektroměru anebo se jenom zajímáte o to, co znamenají všechna ta čísla? Řekněme si, co všechno nám elektroměr je schopen vypovědět.

V případě jakýchkoli problémů se samoodečtem elektroměru, kontaktujte Vašeho distributora na zákaznické lince: ČEZ: 840 840 840, E.ON: 840 111 333, PRE: 840 550 055.

Kdo je mým distributorem elektřiny?
V České republice máme tři oblasti distribuce spravované třemi společnostmi: distribuci pro většinu země zajišťuje společnost ČEZ, na jihu republiky působí E.ON, zatímco v Praze distribuční monopol patří společnosti PRE. Podrobnou mapu oblastí distribuce najdete zde.

  • Výrobní číslo (číslo 1 na obrázku) elektroměru se zpravidla nachází v pravé dolní části zařízení a je značeno jako No, N. či Nr.
  • Evidenční číslo (2) je pořadové číslo, které eventuálně elektroměru přiřadil váš distributor, proto se nejčastěji vyskytuje spolu se zkratkou názvu distribuční společnosti (např. PRE xxxxxx).
  • V závislosti na tom, zda odebíráte elektřinu v rámci jednotarifní či dvoutarifní sazby, váš elektroměr může také ukazovat údaje o spotřebě energie v jednom či více tarifech. (3) V případě elektromechanického elektroměru, každý z číselníků měří spotřebu pro jeden tarif. U elektronického měřícího zařízení se stavy odběru v rámci jednotlivých tarifů pravidelně na displeji střídají. Pro zjištění, zda zobrazená data odpovídají vysokému či nízkému tarifu, se stačí podívat na návěští v dolní části displeje (4).

Stav elektroměru se vždy odečítá bez desetinných míst. U elektromechanických elektroměrů jsou desetinné části kilowatthodin zpravidla zvýrazněny okénkem jiné barvy (obvykle červené) a také odděleny od celé části čárkou. U elektroměrů s digitálním displejem jde obvykle o pěti- až sedmimístné číslo, které je zobrazeno již bez desetinných míst.

Samoodečet elektřiny se zdá být velmi jednoduchou procedurou, nicméně někdy spotřebitelé při odečtu omylem opomíjí čárku, což vede k tomu, že se může počet kilowatthodin vynásobit až desetkrát. Následkem takové nedbalosti může být nerealisticky vysoký účet za elektřinu. Proto vždy, pokud máte jakékoli pochybnosti o správnosti prováděného odečtu, neváhejte kontaktovat přímo výrobce daného elektroměru, anebo zákaznickou linku Vašeho distributora elektřiny.