5 rad jak odečíst elektroměr

Updated on
min reading

Pokud se chystáte ke změně dodavatele nebo jste jen propásli návštěvu technika, který přišel každoroční odečet elektřiny provést, existuje stále možnost, že odečet elektroměru zvládnete sami. Jak na to?

 Co je elektroměr?

Elektroměr je zařízení, které měří spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti (tj. odběrné místo). Instalaci elektroměru, jeho výměnu nebo opravy má na starosti distributorská společnost (jaké je vaše distribuční území zjistíte zde). Podle konstrukce se rozlišují dva typy elektroměrů, tzv. elektroměr indukční a elektroměr elektronický. Oba elektroměry se od sebe navzájem trochu liší, odečet elektroměru proto představíme současně na obou dvou elektroměrech.

 Výrobní číslo elektroměru

Evidenční číslo (1) naleznete na štítku elektroměru, většinou v pravé dolní části zařízení. Pokud si nejste jisti, můžete ho nalézt také na vašem vyúčtování za elektřinu. Evidenční číslo obsahuje zpravidla devět čísel a vždy je pře ním obsažena zkratka No., Nr. či N.

 Evidenční číslo

Evidenční číslo (2) neboli EAN (European article number) přiřadil elektroměru váš distributor, jedná se tedy o jedinečné číslo, které není přenosné na jiné odběrné místo (tzn. že pokud se budete stěhovat, číslo elektroměru zůstane přidělené vaší původní adrese). EAN číslo je složeno z 18-ti místné řady číslic, kterým často předchází počáteční písmena z jména vašeho distributora. EAN kód naleznete také na faktuře za dodávku elektřiny.

 Odečet elektroměru v jednotarifní a dvoutarifní sazbě

Elektroměr znázorňuje spotřebu elektřiny v závislosti na výběru vaší sazby, ta je jednotarifová nebo dvoutarifová (jaký je mezi nimi rozdíl čtěte zde). V případě, že máte jednotarifní sazbu je spotřeba elektřiny jediný údaj zobrazený na elektroměru a vy se nemůžete splést. Pokud jste v sazbě dvoutarifové, je spotřeba v každém tarifu znázorněna samostatně (3). Mechanické elektroměry mají dva čítače s označením vysokého a nízkého tarifu (VT, NT). U elektronických elektroměrů je pouze jeden displej a hodnota ve vysokém a nízkém tarifu se střídavě zobrazuje po několika vteřinách. Pokud vás zajímá, v jaké sazbě aktuálně elektroměr odečítá, můžete tuto informaci získat z displeje - zpravidla bývá hladina tarifu podtržena či jinak zvýrazněna v dolní části displeje (4).

 Samotný odečet elektroměru

Samotná procedura odečtu elektroměru je jednoduchá - opíšete čísla, která jsou aktuálně na displeji nebo v číselných polích elektromechanického elektroměru. Stav elektroměru je vyjádřen šesti čísly a jedním číslem za desetinnou čárkou. To bývá na starých mechanických elektroměrech zvýrazněno v červeném poli. Pro odečet elektroměru opište pouze celé číslo bez desetinného místa.. Údaje vyplňte do potřebného formuláře dodavatele, který najdete na jeho webových stránkách nebo stav elektroměru nahlaste telefonicky na zákaznické infolince.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: