Distribuce elektřiny v ČR

Updated on
min reading

Kromě ceny za skutečně odebranou elektřinu platíte na své faktuře také poplatky spojené s dodávkou elektrické energie do vaší domácnosti. Poplatek za distribuci elektřiny tvoří 1/3 z celkové ceny za elektřinu. Komu tento poplatek odvádíme? Kdo je distributor elektřiny na vašem území?

Víte, jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny?

Distribuce elektřiny v ČR

 

Od roku 2007 si obyvatelé České republiky mohou vybrat svého dodavatele energie, bohužel situace není stejná co se týče jejích dodávek do českých domácností. Distribuční síť elektrického vedení v České republice je rozdělena do třech území, která spravují tři různé společnosti, které získali licenci ERÚ na distribuci elektřiny - ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a Pražská Energetika.

Distribucí elektřiny se rozumí vedení elektřiny od elektrických rozvoden přímo ke koncovým uživatelům (např. domácnostem). Jedná se tedy o distribuční soustavu. Doprava elektřiny z elektráren do rozvoden se nazývá přenosem elektřiny a probíhá tzv. přenosovou soustavou.

Distribuční poplatek za elektřinu

Poplatek za distribuci elektřiny tvoří třetinu ceny za elektrickou energii, kterou platíte svému dodavateli. Distribuce elektřiny v sobě zahrnuje dvě platby - poplatek za rezervovaný příkon a poplatek za distribuční sazbu. Porovnání poplatků za distribuci jednotlivých distribučních společností jsme provedli v tomto článku.

Poplatek za rezervovaný příkon

Tento poplatek platíte pravidelně každý měsíc, a to i v případě, že jste doma vůbec nepobývali a faktickou spotřebu elektřiny máte nulovou. Výše poplatku je odvozena od hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. To znamená, že čím více energeticky náročných spotřebičů máte, tím výše je i hodnota hlavního jističe a tím vyšší je i poplatek za rezervovaný příkon.

Poplatek za distribuční sazbu

Jak už z jeho samotného názvu vypovídá, výši toho poplatku určuje distribuční sazba, ve které odebíráte elektřinu a také roční odebrané množství elektřiny v MWh. Jedná se tedy o cenu, kterou zaplatíte za každou 1 MWh odebrané elektřiny.

Následující tabulka představuje tento poplatek v pro domácnosti nejobvyklejších distribučních sazbách:

Distribuční sazba ČEZ E.ON PRE
D01d VT 2213,56 1954,25 2047,76
D02d VT 1656,76 1555,59 1559,27
D25d VT 1727,62 1518,43 1508,54
NT 36,94 29,99 24,37
D26d VT 579,23 507,39 617,05
NT 36,94 29,99 24,37
D35d VT 249,98 208,13 210,84
NT 36,94 29,99 24,37

Co dělat při výpadku elektrického proudu?

Nejdříve zjistěte, zda se nejedná o zkrat hlavního jističe či přepálení pojistek. Najděte ve vaší domácnosti skříňku elektroinstalace a přepněte páčky jističe do negativní a následně zpět do pozitivní polohy. Pokud je přerušení dodávek elektřiny plošného charakteru (postihlo vaše sousedy, ulici nebo část města) nepanikařte a vyčkejte. Je možné, že se jedná jen o technickou vadu při přenosu elektřiny a situace bude za několik minut napravena. Pro více informací o stavu distribuční sítě můžete kontaktovat vašeho lokálního distributora elektřiny. Samotní distributoři upozorňují, že poruchové linky jsou při plošných výpadcích proudu přetíženy a odkazují své zákazníky na webové stránky či profily na sociálních sítích.

Jaké jsou příčiny výpadku proudu a co při takových situacích dělat?

Plánovaná odstávky dodávek elektřiny

K plánovaným odstávkám dochází z důvodu údržby elektrického vedení či technických prací v jeho okolí. Odstávky elektřiny by měly být ze strany distributora vždy předem ohlášené, nejpozději 15 dní předem. Seznam plánovaných odstávek naleznete také na webových stránkách distributorů elektřiny. Pokud dojde k neohlášené odstávce elektřiny, je distributor povinen dodávky elektřiny obnovit nejpozději do 18 hodin od přerušení (v Praze do 12 hodin od přerušení).

Věděli jste, že...
Pokud distributor v případě neohlášené odstávky elektřiny nestihne dodávky obnovit v požadovaném termínu, může zákazník žádat náhradu škody. Ta se pohybuje ve výši 10% ročních poplatků za distribuci, maximálně však do částky 6000 Kč.

Kontakt na distributory elektřiny v ČR

Kontaktní údaje distributorů elektrické energie v ČR
Distribuční společnost Adresa  Zákaznická linka Poruchová linka Webové stránky 
ČEZ ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň
T.: 840 840 840 T.: 840 850 860 www.cezdistribuce.cz
Pražská Energetika PREdistribuce, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10
T.: 840 550 055 T.: 1236 www.predistribuce.cz
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 T.: 800 22 55 77 www.eon-distribuce.cz

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: