Porovnání: Ceny distribuce elektřiny ČEZ - E.ON - PRE

Updated on
min reading

Česká republika je rozdělena do třech území, která zajišťují distribuci, tj. dopravu elektřiny přímo do českých domácností. Tato území spravují tři společnosti ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce. Jistě jste si všimli, že poplatky za distribuci tvoří nemalou část ceny na vašem vyúčtování. Kolik tedy platíme jednotlivým společnostem za jejich služby?

Distribuční území dodávky elektřiny v České republice

 

Ceny za distribuci elektrické energie

Poplatek ze rezervovaný příkon

Poplatek za rezervovaný příkon je částka, kterou platíme měsíčně za elektřinu, kterou můžeme případně spotřebovat. Poplatek je závislý na hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a platí se i v případě, že v daný měsíc žádnou elektřinu nespotřebujeme (pokud domácnost nikdo neobývá). Ze tří distributorů na českém trhu vychází nejdráže ČEZ distribuce shodně s PRE, naopak E.ON má poplatek za příkon o 5 - 10 Kč levnější.

Více o poplatcích za elektřinu naleznete v tomto článku.

  Hodnota hlavního jističe do 3x10 A a do 1x25 A nad 3x10 A do 3x16 A nad 3x16 A do 3x20 A nad 3x20 A do 3x25 A nad 3x25 A do 3x32 A
Distribuční sazba
ČEZ D01d 6 Kč 10 Kč 13 Kč 16 Kč 20 Kč
D02d 28 Kč 45 Kč 57 Kč 71 Kč 91 Kč
D25d 44 Kč 71 Kč 88 Kč 110 Kč 141 Kč
D26d 81 Kč 130 Kč 162 Kč 203 Kč 259 Kč

Ceny platné k 1.1.2015

 

  Hodnota hlavního jističe do 3x10 A a do 1x25 A nad 3x10 A do 3x16 A nad 3x16 A do 3x20 A nad 3x20 A do 3x25 A nad 3x25 A do 3x32 A
Distribuční sazba
E.ON D01d 3 Kč 5 Kč 6 Kč 8 Kč 10 Kč
D02d 25 Kč 40 Kč 50 Kč 63 Kč 81 Kč
D25d 38 Kč 60 Kč 76 Kč 95 Kč 121 Kč
D26d 78 Kč 125 Kč 156 Kč 195 Kč 250 Kč

Ceny platné k 1.1.2015

 

  Hodnota hlavního jističe do 3x10 A a do 1x25 A nad 3x10 A do 3x16 A nad 3x16 A do 3x20 A nad 3x20 A do 3x25 A nad 3x25 A do 3x32 A
Distribuční sazba
PRE D01d 6 Kč 10 Kč 13 Kč 16 Kč 20 Kč
D02d 28 Kč 45 Kč 5 Kč 71 Kč 91 Kč
D25d 41 Kč 66 Kč 82 Kč 102 Kč 131 Kč
D26d 81 Kč 130 Kč 162 Kč 203 Kč 259 Kč

Ceny platné k 1.1.2015

Distribuční sazba - cena za dodanou 1 MWh elekřiny

Pojem distribuční sazba na faktuře značí poplatek, který distributoři vybírají za "dopravu" elektřiny do vaší domácnosti. Počítá se za každou dodanou MWh a i v tomto případě je nejdražší distribuční území ČEZ, o něco levněji vychází PRE a ještě o pár korun levněji si účtuje E.ON.

Více o distribučních sazbách naleznete v tomto článku.

Distribuční sazba ČEZ E.ON PRE
D01d VT 2213,56 1954,25 2047,76
D02d VT 1656,76 1555,59 1559,27
D25d VT 1727,62 1518,43 1508,54
NT 36,94 29,99 24,37
D26d VT 579,23 507,39 617,05
NT 36,94 29,99 24,37
D35d VT 249,98 208,13 210,84
NT 36,94 29,99 24,37

Ceny platné k 1.1.2015

Ostatní služby

Ostatní služby stanovuje Energetický regulační úřad a jsou tedy nezávislé na distribuční společnosti. Jejich cena je proto stejná u všech tří distributorů a platí se na měsíční bázi.

Systémové služby 105,27 Kč
Podpora výkupu elektřiny 495 Kč
Činnost zúčtování OTE 6,94 Kč

Ceny platné k 1.1.2015