Jak zrušit smlouvu uzavřenou s podomním prodejcem elektřiny

Updated on
min reading

Tři čtvrtiny Čechů mají zkušenost s podomním prodejem elektřiny nebo zemního plynu. Bohužel, v mnoha případech se jedná o zkušenost negativní. Pokud jste uzavřeli smlouvu s podomním prodejcem a teď svého rozhodnutí litujete, nezoufejte - od smlouvy můžete stále odstoupit!

Jaké jsou lhůty, podmínky a procesy spojené s odstoupením od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem?

Podomní prodej energií

Podomní prodej energií se stal oblíbeným způsobem jak získat nové klienty zejména pro alternativní dodavatele, kteří vstoupili na energetický trh po jeho liberalizaci v roce 2007. Férové obchodní jednání a etika ustoupily nesmyslné honičce za podepsanými smlouvami a následnými provizemi. Z vyškolených obchodníků se stali podvodníci známí pro své nekalé techniky a nátlakové chování. Ačkoli pověst podomních prodejců utrpěla vážné šrámy a většina populace je při jednání s nimi opatrnější, stále se objevují nové a nové případy, kdy lidé nevědomky podlehnou jejich rafinovaným podvodům. Naštěstí zákon a zdravý rozum je na straně spotřebitele a nabízí několik možností jak odstoupit od smlouvy na dodávky elektřiny či zemního plynu uzavřené unáhleně a pod nátlakem.

O podvodných technikách podomních prodejců se dozvíte více ve článku ZDE

Podomní prodej - ochrana spotřebitele

Podomní prodej jako takový není zákonem zakázaný, i když některé jeho praktiky se pohybují na hranici zákona nebo ji dokonce už překračují. v roli ochránce spotřebitele v energetických obchodních vztazích se prezentuje Energetický regulační úřad, který se opírá o občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele.

Právní ochrana zákazníka při podomním prodeji

  • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012)
    Občanský zákoník upravuje postavení spotřebitele v § 1812 a možnost odstoupení od smlouvy v § 1829.
  • Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992)
    Zákon definuje pojmy nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky (§ 4, 5, 5a) a jejich použití ve vztahu ke spotřebiteli označuje jako správní delikt, za který je možné udělit pokutu až do výšky 5 mil. Kč.

Podomní prodej - odstoupení od smlouvy

Pokud jste uzavřeli smlouvu o dodávkách energií s podomním prodejcem, máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího podpisu. To platí v případě, že vás prodejce poučil o možnosti odstoupení (zkontrolujte drobné písmo ve smlouvě či obchodní podmínky - část o ukončení smlouvy). Pokud vás prodejce o odstoupení nepoučil, můžete od smlouvy odstoupit do 1 roku a 14 dní. Pokud jste před odstoupením začali čerpat elektřinu či zemní plyn, jste povinni zaplatit poměrnou část ceny za odebrané služby.

Odstoupení musí být dodavateli doručeno v písemné formě, pokud odstoupení probíhá prostřednictvím online formuláře nebo jinou formou na webových stránkách dodavatele, je dodavatel povinen potvrdit bez odkladu online přijetí odstoupení. Pro odstoupení je rozhodující prokázat, že bylo spotřebitelem odesláno během zákonné lhůty. K faktu, jestli ho dodavatel obdržel v zákonné lhůtě nebo později, se nepřihlíží.

Pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě nemusíte jako spotřebitel prokazovat žádný důvod a nehrozí vám za něj ani žádný postih.

Plná moc k převodu smlouvy na energie

Společně se změnou smlouvy jste podomnímu prodejci pravděpodobně podepsali i plnou moc k jednání vaším jménem v záležitostech výpovědi smlouvy u vašeho aktuálního dodavatele. Jestli se obáváte, že vaše plná moc bude v budoucnu zneužita bez vašeho vědomí, můžete být v klidu. S odstoupením od smlouvy se ruší i účel a význam plné moci jako takový. Pokud si chcete být stoprocentně jistí, zašlete společnosti, kterou podomní prodejce zastupuje, oznámení o zrušení plné moci.

Více informací k plné moci k převodu elektřiny naleznete ve článku Co je dobré vědět o plné moci dodavateli k převodu smlouvy.