Nízký tarif - podmínky

Updated on
min reading

Odebírat elektřinu v dvoutarifní sazbě může být ekonomickým řešením pro domácnosti s energeticky náročnými spotřebiči. Kdo má nárok na odběr elektřiny v nízkém tarifu? Jak funguje přepínání z vysokého do nízkého tarifu? A jedná se skutečně o velký rozdíl v ceně za elektřinu?

Více o dvoutarifní sazbě a vysokém a nízkém tarifu

Co je nízký tarif

Nízký tarif je označení pro sazbu elektřiny, ve které spotřebitelé odebírají elektřinu po část dne za výhodnější cenu. Myšlenka nízkého tarifu slouží k regulaci dodávek elektřiny koncovým zákazníkům. Princip spočívá na skutečnosti, že během dne jsou hodiny, kdy dochází obecně k vysoké spotřebě elektrické energie (doba vysokého tarifu) a části dne, kdy je poptávka po elektřině slabší (doba pro nízký tarif). Dvoutarifní sazba má navést zákazníky k využívání energicky náročných spotřebičů v době nízké poptávky po elektřině a zároveň tím ušetřit. V době vysoké poptávky, je elektřina dražší a náročné spotřebiče se vypínají.

Pro nízký tarif se dříve používalo také označení "noční proud", protože hodiny spínání nízkého tarifu byly stanoveny pevně na dobu nočního klidu od 22h do 6h. V dnešní době se časy spínání nízkého tarifu proměňují v závislosti na hodině, počasí i konkrétním dni v týdnu. Časy přepínání nízkého a vysokého tarifu jsou v režii distributora elektřiny do jehož distribuční sítě spadá vaše odběrné místo.

Podmínky získání nízkého tarifu

Abyste mohli využívat dvoutarifní sazbu, je třeba splňovat podmínky stanovené vaším distributorem elektrické energie a Energetickým regulačním úřadem. Hlavní podmínkou je doložit využívání elektřiny pro provoz elektricky náročného spotřebiče, tím se rozumí zpravidla využití elektřiny pro vytápění (elektrické přímotopy, akumulační kamna, tepelná čerpadla) či ohřev vody (bojler). Další podmínky jsou závislé na typu dvoutarifní sazby, většinou se jedná o povinnost odběratele splnit minimálně dané procento využití spotřebiče na celkovém příkonu domácnosti a zajistit jeho blokování v době vysokého tarifu.

Distribuční sazby s nízkým tarifem

Tabulka níže podává přehled distribučních sazeb, ve kterých využíváte vysoký a nízký tarif a počet hodin vyhrazených pro nízký tarif. Rozdílní dodavatelé dávají distribučním sazbám z marketingových důvodů různé názvy, ale jejich povaha je vždy stejná:

Dvoutarifní sazba Podmínka Doba trvání nízkého tarifu 
D25d akumulační ohřev vody 8h (rozdělené za den max do 3 časových písmen)
D26d akumulační vytápění objektu (vysoká spotřeba) 8h (rozdělené za den max do 3 časových písmen)
D27d vlastnictví elektromobilu 8h (v době od 18:00 - 08:00, ve 2 čas. pásmech)
D35d hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče 16h (rozdělené za den max. do 5 časových pásem)
D45d přímotop 20h (rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D55d tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31.3.2005 22h(rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D56d tepelné čerpadlo uvedené do provozu po 1.4.2005 22h (rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D61d víkendový režim od pátku 12:00 do neděle 22:00

Časy zapínání nízkého tarifu

Distributoři elektrické energie určují časy spínání nízkého tarifu na základě několika faktorů, tudíž se liší v závislosti např. na denní hodině nebo na počasí. Přepínání se řídí automaticky prostřednictvím tzv. Hromadného dálkového ovládání. Jedná se o technologii, která umožňuje přenos kódů po elektrické sítí, které řídí přepínání na vysoký či nízký tarif. Časy spínání nízkého tarifu můžete zjistit na webových stránkách distributorů elektrické energie, postačí vám k tomu znát kód HDO, který naleznete na přijímači HDO vedle vašeho elektroměru.

Kontakt na distributory elektřiny

Kontaktní údaje distributorů elektrické energie v ČR
Distribuční společnost Adresa  Zákaznická linka Poruchová linka Webové stránky
ČEZ ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň
T.: 840 840 840 T.: 840 850 860 www.cezdistribuce.cz
Pražská Energetika PREdistribuce, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05  Praha 10
T.: 840 550 055 T.: 1236 www.predistribuce.cz
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 T.: 800 22 55 77 www.eon-distribuce.cz

Jak ušetřit s nízkým tarifem

Pokud využíváte elektřinu k ohřevu vody či vytápění v základní sazbě (D01d, D02d), je na čase zvážit změnu distribuční sazby. Správnou volbou dvoutarifní sazby totiž můžete ušetřit až desítky procent z ceny za elektřinu. I když je cena elektřiny ve vysoké tarifu dražší než v základní sazbě, v nízké tarifu je cena výrazně nižší a při správném provozu domácích spotřebičů je možné výrazně ušetřit. Jedním z typů je například používat i běžné spotřebiče v době nízkého tarifu - jednoduše využijte funkci odloženého startu a využijte na jejich provoz "levnější" elektřinu.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: