Jak odečíst plynoměr - kde najít číslo plynoměru

Updated on
min reading

Návod na správné odečtení elektroměru naleznete v tomto článku.

Odečet plynu, číslo plynoměru

Výrobní číslo plynoměru zakroužkováno zeleně

Odečet plynu, číslo plynoměru jsou dva různé údaje, které budeme potřebovat, pokud chceme provést tzv. samoodečet plynu a následně ho nahlásit svému dodavateli.

  • Číslo plynoměru slouží k přesné identifikaci plynoměru. Naleznete je na štítku každého plynoměru a je uvedeno také na každé faktuře za plyn.
  • Odečet plynu provádí pouze technik pověřený vaším distributorem zemního plynu. Den a čas odečtu plynu bývá oznámen v dostatečném časovém předstihu (minimálně však 2 dny předem) většinou oznámením ve vaší poštovní schránce nebo vylepením oznámení na vstupní dveře. Harmonogram odečtů pro jednotlivé obce naleznete na webových stránkách distributorů zemního plynu. Vaší povinností je umožnit technikovi v daný čas přístup k vašemu plynoměru. Pracovník distribuční společnosti se vždy prokázat služebním průkazem. Pokud tak neučiní, nepouštějte ho do obydlí a nesdělujte mu žádné informace, může se jednat o vychytralého podomního prodejce!

Předstírat pracovníka distribuční společnosti je oblíbená technika podomního prodeje. Přečtěte si jaké jsou další populární triky agresivních podomních prodejců a nenechte se napálit!

Kdy potřebuje dodavatel odečet plynu a k čemu slouží číslo plynoměru

Odečet plynu

Dodavatelům zemního plynu odvádíte po celý rok zálohové platby, které jsou určeny podle vaší přibližné roční spotřeby zemního plynu ve vaší domácnosti. Odečet plynu slouží k určení přesné spotřeby zemního plynu a na jeho základě je vám následně připraveno vyúčtování vašich plateb. Pokud jste na zálohových platbách celý rok platili více, než byla vaše reálná spotřeba, obdržíte od dodavatele své peníze zpět (přeplatek). Naopak pokud vaše spotřeba přesáhla cenu, kterou jste si zálohami předplatili, čeká vás nemilá povinnost doplatit rozdíl (doplatek). I proto je důležité si správně nastavit výši a frekvenci zálohových plateb.

K čemu slouží číslo plynoměru

Číslo plynoměru se uvádí téměř při každé komunikaci s dodavatelem či distributorem zemního plynu. Číslo plynoměru patří vždy jen k jednomu odběrnému místu, ale je přenositelné na jinou osobu, tzn. že pokud se stěhujete, získáte číslo plynoměru po vašem předchůdci nebo naopak nájemník, který se přistěhoval po vás získá vaše číslo plynoměru.

Co se stane pokud zadám špatné číslo odečtu plynoměru

V případě, že se spletete a při samoodečtu zadáte chybné číslo, nastanou dvě možné situace:

  • Pokud je odečet elektroměru jen lehce v rozporu s vaší přešlou spotřebou, dodavatel si prvotně žádné odlišnosti nebo chybného údaje nevšimne. Oznámit nižší hodnotu odečtu, než jaká je ve skutečnosti, je považováno za podvodné jednání. Při příštím řádném odečtu technikem dojde pravděpodobně k odhalení chyby a spotřeba vám bude doúčtována.
  • Pokud je odečet plynu výrazně odlišný od vaší předešlé spotřeby je pravděpodobné, že ho dodavatel nebude brát v potaz. Nadále tak bude čekat na řádný odečet plynu jeho technikem pro zpracování vyúčtování

Pokud zadáte omylem chybné číslo plynoměru, může se stát, že dodavatel bude operovat s tímto chybným číslem. Důsledky mohou být nepříjemné. Například jestliže zadáte číslo plynoměru vašeho souseda při změně dodavatele, bude "nový" dodavatel zakládat nový zákaznický účet pro plynoměr vašeho souseda a vy následně obdržíte fakturu za spotřebu vašeho souseda. Že je pravděpodobně někde problém si všimnete hned, protože obdržíte fakturu i od vašeho stávajícího dodavatele.

Jak provést samoodečet plynu

Kde se nachází plynoměr?

Pro umístění plynoměru neexistuje žádné přesné pravidlo. Nejčastěji se plynoměr instaluje v uzamykatelných výklencích a skříňkách na vnějších zdech budov nebo na oplocení pozemků. Pokud je uvnitř domu, najdeme ho pravděpodobně ve sklepě nebo na chodbách. Plynoměr se nesmí instalovat do únikových chodeb ani do ložnic, obytných prostorů, koupelen, sprch atd. Jeho umístěný schvaluje plynárenský podnik.

Samoodečet plynu

K samoodečtu plynu a jeho nahlášení dodavateli budete potřebovat následující údaje:

  • Vaše jméno, přesná adresa, email či jiný kontakt
  • Výrobní číslo plynoměru - 9 až 12 ti místné číslo, které je uvedeno zkratkou N., No., Nr.
  • Stav plynoměru - uvádí se vždy celé číslo bez čísla za desetinnou čárkou

Všichni distribuční společnosti mají na svých webových stránkách formulář na oznámení samoodečtu, ten můžete podat online, poštovně, ale i telefonicky na zákaznické lince ditributora.

Kontakty pro oznámení samoodečtu plynu

Distribuční společnost Adresa pro zaslání formuláře Zákaznická linka Email
RWE GasNet RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava – Moravská Ostrava
T.: 840 11 33 55 [email protected]
Pražská Plynárenská PREměření, a. s.
Na Hroudě 2149/19
100 05 Praha 10
T.: 267 056 705 [email protected]
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 [email protected]

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: