ČEZ Distribuce

Updated on
min reading

Dceřiná společnost energetického koncernu ČEZ - ČEZ Distribuce - vznikla v roce 2010 a zabývá se distribucí elektřiny koncovým zákazníkům a správou a řízením distribuční sítě v reálném čase. Co dělat v případě přerušení dodávek proudu, získání dokumentace k zavedení elektrické přípojky nebo informace o době spínání nízkého tarifu, tyto a další informace jsou v kompetenci vašeho distributora elektřiny.

Distribuční území ČEZ Distribuce

Distribuční síť elektřiny v České republice je rozdělena do třech území, které spravují tři různí distribuční společnosti. ČEZ Distribuce je držitelem licence pro distribuci elektřiny na území krajů Karlovarského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Vysočina (společně s E.ON Distribuce). V souhrnu dodává ČEZ Distribuce elektřinu do 3,5 milionu odběrných míst a využívá k tomu elektrické vedení o celkové délce 170 000 km. Na mapě se distribuční území ČEZ Distribuce rovná ploše 52 000 km².

Na ČEZ Distribuce obrátíte při řešení následujících záležitostí:

Kontakt ČEZ Distribuce

Kontaktní údaje ČEZ distribuce elektrické energie v ČR
Distribuční společnost Adresa  Zákaznická linka Poruchová linka Webové stránky Profil na sociálních sítích
ČEZ ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň
T.: 840 840 840 T.: 840 850 860 www.cezdistribuce.cz twitter: @skupinaCEZ

Připojení nového odběrného místa ČEZ Distribuce

Pokud stavíte, budete dříve či později řešit také připojení elektrické přípojky k vaší novostavbě. Proces zavedení přípojky není složitý, je ovšem třeba respektovat jednotlivé administrativní procesy a začít dostatečně v předstihu. Pracovníci ČEZ Distribuce vám na kontaktních místech podají všechny potřebné informace a poradí v záležitostech dokumentace (Žádost o přípojení k distribuční síti nízkého napětí). Doba pro zavedení přípojky je závislá na konkrétním projektu a místu výstavby, proto doporučujeme s procesem začít co nejdříve.

Podrobný průvodce zavedením elektřiny do novostavby

Doba spouštění nízkého tarifu

Časy spouštění nízkého tarifu stanovuje ČEZ Distribuce s ohledem na regulaci a zatížení distribuční sítě. Spouštění je řízeno automaticky prostřednictvím tzv. Hromadného dálkového ovládání (HDO), zákazníci si proto nemohou sami vybrat časové rozmezí nízkého tarifu. Časy spínání HDO se u ČEZ Distribuce liší podle lokality (oblast západ, střed, východ, sever a Morava). Konkrétní rozpis spínání a vypínání nízkého tarifu naleznete na webových stránkách věnovaných technickému dispečinku ČEZ Distribuce.

Poplatky za distribuci elektřiny ČEZ Distribuce

Poplatky za distribuci tvoří přibližně 1/3 celkové ceny, kterou platíme za dodávky elektřiny. Poplatek se skládá z platby za tzv. rezervovaný příkon a platby za distribuční sazbu. Poplatek za rezervovaný příkon je neměnný a platíme ho paušálně i v případě nulové spotřeby elektřiny. Oproti tomu poplatek za distribuční sazbu platíme v závislosti na roční spotřebě elektřiny (za každou dodanou 1 MWh).

Přehled poplatků za distribuci
ČEZ Distribuce Hodnota hlavního jističe do 3x10 A a do 1x25 A nad 3x10 A do 3x16 A nad 3x16 A do 3x20 A nad 3x20 A do 3x25 A nad 3x25 A do 3x32 A Poplatek za distribuční sazbu
Distribuční sazba
Poplatek za rezervovaný příkon D01d 6 Kč 10 Kč 13 Kč 16 Kč 20 Kč VT: 2213, 56 Kč
D02d 28 Kč 45 Kč 57 Kč 71 Kč 91 Kč VT: 1656,76 Kč
D25d 44 Kč 71 Kč 88 Kč 110 Kč 141 Kč VT: 1727,62 Kč
NT: 36,94 Kč
D26d 81 Kč 130 Kč 162 Kč 203 Kč 259 Kč VT: 579,23 Kč
NT: 36,94 Kč

Ceny platné k 1.1.2015