Jak zvolit hodnotu hlavního jističe

Updated on
min reading

Hodnota hlavního jističe musí odpovídat několika požadavkům. Neměla by být příliš vysoká, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání elektrické energie, neměla by být ani příliš nízká, aby se zabránilo častému přerušení proudu z důsledku přetížení a následnému "vypadnutí" jističe.

Hodnota hlavního jističe odpovídá maximální možnému elektrickému výkonu vaší domácnosti: čím více je jeho hodnota vyšší, tím více elektrospotřebičů můžete využívat ve stejný okamžik. Současně platí i jiné přiměření: čím vyšší hodnota hlavního jističe, tím vyšší poplatek za rezervovaný příkon.

Co je výkon (příkon) hlavního jističe?

Příkon hlavního jističe je vyjádřen v kilovoltampérech (kVA) nebo kilowatech (kW). Obě jednotky mají stejný rozměr (1kVA = 1kW), ale voltampér slouží jako jednotka pro vyjádření zdánlivého elektrického výkonu a watt je jednotka činného výkonu. Výkon hlavního jističe představuje množství energie spotřebované za jednotku času, tzn. schopnost elektroinstalace ve vašem bytě udržet v provozu několik spotřebičů současně. Na výběr existuje celá řada jističů s různými hodnotami, od 1x25 A po 3x63 A.

Elektrický příkon (v kVA nebo kW) je třeba odlišit od elektrické spotřeby (v kWh). Například fén na vlasy má příkon 2000 W a elektrickou spotřebu 2000 Wh v závislosti na jeho plném provozu během 1 hodiny. Příkon elektrospotřebiče může být vysoký, ale pokud se spotřebič téměř nepoužívá, bude jeho spotřeba nízká.

Stejně tak je třeba rozlišovat mezi:

 • Rezervovaný příkon - jedná se o limit elektrického výkonu vaší domácnosti, který je vám přidělen distributorem elektrické energie
 • Příkon hlavního jističe - jedná se o příkon, který jste si sami zvolili v závislosti na elektrické vytíženosti vaší domácnosti. Hodnota hlavního jističe nemůže nikdy přesáhnout hodnotu rezervovaného příkonu

Správná hodnota hlavního jističe

Jedním způsobem jak zjistit vhodnou hodnotu hlavního jističe pro vaši domácnost je spočítat celkový výkon vašich elektrospotřebičů, které používáte nejčastěji a jsou tedy v provozu současně. Jedná se nejen o běžné elektrospotřebiče (chladnička, televize, myčka či pračka), ale také nesmíte zapomenout na osvětlení a případně na elektrický bojler, pokud elektřinou ohříváte vodu nebo na topení, pokud elektřinou vytápíte. Druhým způsobem jak určit vhodnou hodnotu hlavního jističe je ji odhadnout na základě rozlohy vašeho bydlení a jejího elektrického vytížení (větší příkon bude u domácností, které elektřinou ohřívají vodu nebo vytápí).

Jak snadno spočítat správnou hodnotu hlavního jističe součtem celkového výkonu spotřebičů se dozvíte ZDE

Jak zjistit současnou hodnotu hlavního jističe

Nejjednodušším způsobem je nahlédnout do vyúčtování za elektřinu, hodnota jističe je na něm uvedena. Pokud se například stěhujete do nového bytu a předešlé faktury nemáte k dispozici, je pro vás nejsnazší způsob zavolat na zákaznickou infolinku. Po zadání zákaznického čísla by vám měl operátor sdělit aktuální příkon vašeho hlavního jističe. Hodnoty uvedené přímo na elektroměru nejsou evidentní a mohly by vás spíše zmást.

Hodnoty hlavního jističe

Příkon hlavního jističe se může pohybovat v následujících hodnotách:

České distributorské společnosti povolují pro jednofázové jističe maximální hodnotu 1x25 A, což odpovídá výkonu necelých 6 000 W. Pro vyšší příkon je třeba přejít na jističe třífázové.

Jak vybrat hlavní jistič
Charakteristika bydlení Hodnota jističe Přibližný odpovídající příkon
 • Malý a střední byt
 • Vytápění, vaření a ohřev vody plynem
 • Provoz běžných elektrických spotřebičů

do 1x25 A

do 3x10 A

5,7 kW

6,9  kW

 • Větší byt, dům s třífázovým přívodem
 • Vytápění a vaření plynem
 • Ohřev vody, provoz běžných spotřebičů
3x16A 11 kW
 • Dům s třífázovým přívodem
 • Vytápění plynem
 • Ohřev vody, vaření, provoz běžných spotřebičů

3x20A

3x25A

13,8 kW

17,3 kW

Plně elektrifikovaná domácnost, velké prostory nad 150 m² 3x32A a výše -----------

Jistič 1x25A : Malá elektrická spotřeba, malý příkon

Jistič 1x25A je maximální možná hodnota domácnosti s jednofázovým přívodem. Měsíční cena ze rezervovaný příkon pro tento typ jističe se pohybuje, v závislosti na distributorovi, okolo 5-6 Kč. Pokud vás láká možnost ušetřit vězte, že jistič 1x25A nemusí zdaleka vyhovovat všem typům domácností.

Tento typ jističe zvolte pokud:

 • Žijete v malém a středním bytě a elektřinu používáte k provozu běžných spotřebičů (televize, chladnička, pračka ...).
 • Vytápění, vaření a ohřev vody zajišťujete plynem

Jistič 3x16A : Nejrozšířenější varianta

Tento typ jističe se hodí do větších bytů a domů, kde elektřinu používáte k provozu běžných spotřebičů a vlastníte např.i elektrický bojler na ohřev vody. Pokud ovšem elektřinu používáte i na vaření (indukční varná deska), může být tento jistič nedostačující. Vhodnějším typem pro vás bude jistič s hodnotou 3x20A nebo 3x25A.

Jistič 3x32A a výše : Plně elektrifikované domácnosti

Rodinné domy nebo velké byty, které využívají elektřinu k topení, ohřevu vody, vaření a provozu elektrospotřebičů zvolí pravděpodobně jistič o této či vyšší hodnotě.Nabídka jističů s hodnotami přes 3x40A se týká spíše firem , které mají obecně vysokou spotřebu. Pro domácnosti může přijít silnější jistič v úvahu v případě, že se jedná o zemědělské stavby s "těžkými" nástroji s vysokou spotřebou elektřiny nebo i v případě rodinných domů vybavených například bazénem a klimatizací.

Jak vyměnit hlavní jistič

Pokud jste se právě přestěhovali do nového bytu a domníváte se, že vám současná hodnota hlavního jističe nebude stačit nebo naopak si myslíte, že je předimenzovaná, můžete jednoduše navýšit hodnotu jističe a vyměnit starý jistič za nový. V takovém případě se obraťte na specializovanou firmu nebo elektrikáře, kteří vám pomohou s výběrem elektroměru, provedou revizi odběrného místa a poradí vám s formalitami s tímto spojenými.

Můžete se také obrátit na infolinku svého dodavatele, který by vás měl připojit na technické oddělení. Obecně platí, že si dodavatel od vás vyžádá žádost o navýšení ampérů, poplatek za každý navýšený ampér, aktuální stav elektroměru a den, kdo došlo k zásahu do elektroměru (v případě, že elektrikář jistič vyměnil). Po podání žádosti k vám dodavatel pošle svého technika, který elektroměr s novým jističem zaplombuje, aby nedocházelo k manipulaci s měřícím zařízením.

Kontakty na infolinky a zákaznická centra jednotlivých dodavatelů naleznete u daného dodavatele v rubrice KONTAKTY.