Co je hlavní jistič a jak zjistím jeho hodnotu?

Updated on
min reading

Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem, a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jinými slovy v případě kdy dochází k překročení nastavené hodnoty odběru, hlavní jistič přeruší dodávku elektrické energie a zabrání tak přetížení vodičů nebo zkratu.

Poplatek "za jistič"

Hodnota jističe, který používáme se odráží v naší platbě dodavateli elektrické energie. Součástí celkové ceny za odebranou elektrickou energii je totiž také tzv. poplatek za rezervovaný příkon (tvoří asi 7% ceny za 1kWh). Jedná se poplatek za rezervaci určitého množství energie pro každé odběrné místo a platíme ho paušálně i v případě, že dané množství energie nevyužijeme. Jeho cena tedy neodráží množství odebrané energie, ale právě hodnotu jističe. Čím větší hodnota jističe, tím větší množství energie je vám "rezervováno" a tím větší je poplatek dodavateli.

Jaké jsou hodnoty jističe?

Přečtěte si jak správně zvolit hodnotu hlavního jističe

Hodnota jističe udávaná v ampérech (A) vyjadřuje, laicky řečeno, kolik spotřebičů mohu mít ve své domácnosti zapojeno, tak aby bezproblémově fungovaly ve stejný okamžik. Pokud vlastníte jistič s nízkou proudovou hodnotou, například 1x25A, může se stát, že pokud budete vařit, péct, u toho sledovat televizi a zapnete myčku na nádobí, způsobíte přerušení proudu. Jističe podle elektrického rozvodu domácnosti dělíme na jističe jednofázové používané v bytech pouze k občasnému provozu elektrických spotřebičů (TV, pračka, myčka, rychlovarná konvice) nebo jističe trojfázové používané v objektech s energeticky náročnějšími spotřebiči (ohřev vody, vytápění, napájení indukční varné desky).

Nejčastějšími typy jističů jsou ty s hodnotou 1x25A (jednofázový), 3x20A a 3x25A (trojfázové).

Poplatek za rezervovaný příkon se liší v závislosti na hodnotě jističe a také na cenové politice dodavatele. U ČEZ zaplatíte v běžné distribuční sazbě pro domácnosti D02d 28Kč za jistič 1x25A a 71Kč za jistič 3x25A (tarif Comfort). U největšího alternativního dodavatele Bohemia Energy zaplatíte za jistič s hodnotou 1x25A 30Kč a za jistič 3x25A 75Kč (tarif Home Fix16)

Jak spočítat potřebnou velikost jističe?

  • Hodnotu jističe potřebnou pro vaši domácnost vypočítáte následujícím způsobem:
  • Zjistěte celkový příkon vašich spotřebičů ve wattech (každý spotřebič je opatřen štítkem udávajícím tuto hodnotu
  • Vaše domácnost je opatřena jednofázovým nebo trojfázovým rozvodem. Tuto informaci potřebujeme k následujícímu výpočtu.
  • K výpočtu potřebujeme také hodnotu fázového napětí, ta je v Evropě normalizované na hodnotu 230V.
  • Vydělte celkový příkon všech spotřebičů hodnotou fázového napětí vynásobenou x1 v případě jednofázového rozvodu a x3 v případě trojfázového rozvodu:
    Velikost hlavního jističe (I) = celkový příkon vašich spotřebičů (P) / velikost fázového napětí (230V) x hodnota rozvodu (1 nebo 3)
    př. Celkový příkon vašich spotřebičů je 5000W (5kW), domácnost je vybavena jednofázovým rozvodem, hodnota jističe = 5000 / 230 x 1 = 21,73. Tato velikost proudu odpovídá nejblíže jističi o hodnotě 1x25A.

Jak vyměnit jistič?

Pokud váš jistič přetrvává po generace a z funkčních důvodů je nutné ho vyměnit nebo se jednoduše domníváte, že současná hodnota je zbytečně velká či naopak nedostačující, přichází na řadu otázka výměny jističe. V takovém případě oslovte profesionálního elektrikáře, revizního technika, který vám nový jistič připojí a zároveň se postará o všechny formality spojené s distributorem elektrické energie. Nahlásí na základě vašeho klientského čísla výměnu jističe, zásah do elektroměru (zaplombované části) a aktuální stav počítadla. V průběhu několika dní přijde technik distributora  znovu elektroměr zaplombovat. Formuláře potřebné k navýšení hodnoty jističe najdete na webových stránkách konkrétních dodavatelů, zpravidla se účtuje paušální částka za 1 navýšený ampér.

V rozpočtu na výměnu jističe je třeba počítat s cenou práce revizního technika, pořizovací cenou nového jističe a poplatkem distributorovi za navýšené ampéry. Celková částka se tak může vyšplhat až na několik tisíc korun.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: