ČEZ

Updated on
min reading

ČEZ, a.s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ, která vznikla v roce 1992 přeměnou státního podniku České energetické závody. Současná podoba energetického uskupení byla získána v roce 2003 po spojení společnosti ČEZ a několika distribučních společností. Hlavním předmětem podnikání je výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí.

Skupina ČEZ je největším českým a středoevropským uskupením akciových společností v odvětví energetiky. Sdružuje celkem 107 společností, které vykonávají široké spektrum aktivit od výroby, distribuce a prodeje elektřiny v České republice a dalších evropských státech až po vysokotechnologický výzkum v oblasti jaderné energetiky. Na českém území dodává skupina Skupina ČEZ elektřinu pro 3,5 milionu odběrných míst a obsluhuje celkem milionů zákazníků. Ke koncernu ČEZ v České republice patří, například, společnosti:

 • ČEZ, a. s.
 • ČEZ Distribuce
 • ČEZ Distribuční služby
 • ČEZ Energetické produkty
 • ČEZ Energetické služby
 • ČEZ Energo
 • ČEZ ICT Services
 • ČEZ Logistika
 • ČEZ Měření
 • ČEZ Obnovitelné zdroje
 • ČEZ Prodej
 • ČEZ Správa majetku
 • ČEZ Teplárenská
 • ČEZ Zákaznické služby

a jiné.

ČEZ - tarify

TIP!
Nevíte si rady s výběrem dodavatele? Porovnejte jak si vede ČEZ ve srovnání s ostatními dodavateli v rubrice POROVNÁNÍ DODAVATELŮ.

Produkt Produktové řady Charateristika
Elektřina eTARIF
 • Nejnižší měsíční poplatek v ČR, jen 10 (bez DPH) 
 • On-line komunikace - pohodlné ovládání přes internet
ČEZ GARANT
 • Ochrana proti případnému zvýšení ceny silové elektřiny
 • Snížení výdajů při případném poklesu cen
 • Přesnější odhad nákladů 
e TARIF FIX
 • Nejnižší měsíční poplatek v ČR, jen 10 (bez DPH) 
 • On-line komunikace - pohodlné ovládání přes internet
 • Cena silové elektřiny se po dobu dvou let nezmění
COMFORT
 • Nejoblíbenější produktová řada
 • Elektronická, osobní, telefonická komunikace kdykoliv zdarma
BASIC_SP
 • Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • Roční úspora 120 Kč za každé odběrné místo
 • Specializované poradenstí
Měsíc
 • Úprava cen podle vývoje burzy každý měsíc
 • Výhody produktové řady COMFORT
Kvartál
 • Úprava cen podle vývoje burzy každý nový kartál
 • Výhody produktové řady COMFORT
Plyn eTARIF PLYN PLUS
 • Úspora až 10% roční ceny plynu po celou dobu trvání smlouvy
 • Online platby, vyúčtování a přehled spotřeby
PLYN FIX 24
 • Fixní cena plynu na 24 měsíců
 • Doplńková služba ČEZ ASISTENT
 • Online platby, vyúčtování a přehled spotřeby
ATRAKTIV
 • Atraktivní cena při spotřebě vyšší než 15MWh
 • Výhodné při vytápění objektů
 • Stejná cena po dobu 12 měsíců od zahájení dodávky
 • Smlouva pouze on-line 
PRAKTIK
 • Nulové zálohy, platba za reálnou spotřebu plynu
 • Pro zákazníky s malou potřebou
 • Zákaznický servis zdarma

ČEZ - Doplňkové služby

Společnost ČEZ nabízí v rámci své zákaznické politiky několik druhů doplňkových služeb. Kromě linky zákaznického péče a služby ČEZ Online, nabízí také mobilní aplikace do chytrých telefonů, energetické poradenství a doplňkovou nadstandardní službu ČEZ Asistent (havarijní servis).

NÁŠ NÁZOR
Největší dodavatel na trhu z hlediska zákaznické základny i šíře produktového portfolia. Tarify tohoto energetického gigantu nepatří ovšem k těm nejvýhodnějším na trhu. Doporučujeme ověřit nabídku menších a středních dodavatelů pro jistotu získání nejlepší ceny.

ČEZ - Základní údaje

Vlastnická struktura

 • Právnické osoby celkem: 92,84%
 • Česká republika (Ministerstvo Financí ČR): 69,78%
 • ČEZ, a.s.: 0,72%
 • Fyzické osoby celkem: 7,16%
 • Ostatní právnické osoby: 22,34%

​(stav k 30.6.2014)

Majetkový podíl České republiky umožňuje přímé ovládání společnosti ČEZ, a to především prostřednictvím hlasování na valných hromadách. Informování ostatních akcionářů o případném negativním vlivu České republiky jako většinového akcionáře na společnost je zajištěno prostřednictvím Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva je podle českého právního řádu veřejně přístupná a je připojena k výroční zprávě.

Dividenda

Pro výplatu dividend uplatňuje ČEZ dividendovou politiku spočívající ve výplátě 50 - 60 % z dosaženého konsolidovaného zisku. Konkrétní výši dividendy rozhoduje a  schvaluje valná hromada. V roce 2014 bylo rozhodnuto o přiznání dividend akcionářům ve výši 21,4 mld. Kč z čistého zisku ČEZ, a. s. za rok 2013. Tato částka odpovídá zhruba částce 40 Kč na akcii.

Základní kapitál: 53 798 975 900 Kč

Celková aktiva: 641 136 mld. Kč (k 31.12.2013)

Čistý zisk: 35 234 mld. Kč(k 31.12.2013)

Počet zaměstanců: 26 647 (k 31.12.2013)

Pozice na trhu

Skupina ČEZ je energetickým koncern působící v zemích střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Její aktuální podíl na českém trhu s elektřinou činí v současné době přibližně 45 %. Kromě České republiky prodává skupina ČEZ koncovým zákazníkům elektřinu či zemní plyn zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. V rámci své činnosti se skupina řídí principy trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost a propaguje nové trendy v energetice. 

V první polovině roku 2014 prodaly společnosti Skupiny celkem 17 820 GWh elektřiny, 12 020 TJ tepla a 2 997 GWh plynu.

Aktivity

Mimo podnikatelských aktivit v energetice se skupina ČEZ aktivně angažuje i v dalších doménách společenského života. Patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice a spolupracuje na několika projektech, které se věnují práci v neziskovém sektoru (Nadace ČEZ funguje od roku 2002). Pod její záštitou se každoročně konají kulturní, vzdělávací a sportovní akce v regionálním i republikovém měřítku. Skupina ČEZ je hlavním partnerem Českého olympijského a paraolympijského týmu, podporuje filmové a hudební festivaly a je aktivní v otázkách rozvoje vědy a vzdělávání. Samostatnou doménu tvoří aktivity spojené s otázkou ochrany a bezpečnosti životního prostředí.

Kontakty

Potřebujete poradit ohledně vaší spotřeby energie? Chcete změnit smlouvu? Okamžitě a bezplatně vám poradíme!

Oficiální webové stránky Skupiny ČEZ: www.cez.cz
Zákaznická linka: 840 840 840 (v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
Poruchová linka: 840 850 860
ČEZ asistent: 221 586 500
Email: [email protected]
Sídlo společnosti ČEZ:
Duhová 2 / 1444
140 53 Praha 4
Telefon: 211 041 111