PRE Distribuce

Pražská Energetika založila svou dceřinou společnost PRE Distribuce v roce 2005. Jejím cílem je distribuce elektřiny a rozvoj a správa distribuční sítě na území hlavního města Prahy a Roztok u Prahy.

PRE Distribuce kompetence

PRE Distribuce vám podá informace v následujících záležitostech:

Kontakt PRE Distribuce

Kontaktní údaje PRE Distribuce
Adresa Zákaznická linka Poruchová linka Ohrožení života Webové stránky Profil na sociáních sítích
PRE Distribuce
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
T.: 840 550 055 T.: 1236 T.: 224 919 473 www.predistribuce.cz facebook

Připojení nového odběrného místa PRE Distribuce

Proces pro připojení nového odběrného místa není zase tak složitý, nicméně vyžaduje dodání a obstarání dokumentace, což se může časově protáhnout. Doporučujeme tedy řešit připojení elektřiny ve vašem bydlení v dostatečném předstihu. Připojení odběrného místa začíná podáním Žádosti o připojení k distribuční síti s příslušnými formuláři. Žádost naleznete v online verzi na webových stránkách distributora nebo přímo v PRE zákaznickém centru. Podrobný návod na připojení elektřiny naleznete v článcích níže:

Připojení elektřiny do novostavby
Znovu připojení elektřiny po odpojení

Doba spouštění nízkého tarifu PRE Distribuce

Snaha o regulaci dodávek elektřiny známe už z minulosti, kdy docházelo k omezení dodávek v průběhu nočních hodin (od toho také vznikl pojem "noční proud", který vyjadřoval levnější elektřinu). Přepínání do nočního tarifu bylo prováděno spínacími hodinami na elektroměru, které byly naprogramovány na pevnou dobu (od 22h do 6h). Aktuálně se časy spínání nízkého tarifu proměňují v průběhu týdne v závislosti na počasí, na špičce poptávky i na daném dni v týdnu. Přepínání z nízkého tarifu do vysokého a naopak je řízeno automaticky tzv.Hromadným dálkovým ovládáním (HDO). Na webových stránkách PRE Distribuce naleznete aplikaci, která vám umožní zjistit přesné časy spínání nízkého tarifu v místě vašeho bydliště. Postačí vám k tomu pouze znát kód HDO, který naleznete na přijímače HDO umístěném vedle elektroměru.

Zjistěte, co je to nízký a vysoký tarif.

Poplatky za distribuci PRE Distribuce

V ceně za dodávky elektřiny platíte nejen samotnou elektřinu, ale také daně a poplatky spojené s dopravou a údržbou elektrické sítě. Poplatek za distribuci tvoří téměř 30% celkové částky za elektřinu a stejně jako ostatní poplatky je stanoven Energetickým regulačním úřadem. Součástí poplatku za distribuci jsou dva samostatné poplatky, které můžete vyčíst z ceníků dodavatelů, ale i z vaší faktury. Poplatek za rezervovaný příkon platíte paušálně, jeho výše záleží na hodnotě hlavního jističe a je stále stejná. Tento poplatek je rozpočítán do měsíčních plateb a platit ho budete i v případě, že vaše konzumace elektřiny je nulová. Poplatek za distribuci je závislý na distribuční sazbě, ve které odebíráte elektřinu a na vaší roční elektrické spotřebě (účtuje se za každou odebranou MWh).

Poplatek za rezervovaný příkon s distribuční poplatek PRE Distribuce
           Hodnota hlavního jističe do 3x10 A a do 1x25 A nad 3x10 A do 3x16 A nad 3x16 A do 3x20 A nad 3x20 A do 3x25 A nad 3x25 A do 3x32 A Poplatek za distribuční sazbu
Distribuční sazba
Poplatek za rezervovaný příkon D01d 6 Kč 10 Kč 13 Kč 16 Kč 20 Kč VT: 2047,76 Kč
D02d 28 Kč 45 Kč 5 Kč 71 Kč 91 Kč VT: 1559,27 Kč
D25d 41 Kč 66 Kč 82 Kč 102 Kč 131 Kč VT: 1508,54 Kč
NT: 24,37 Kč
D26d 81 Kč 130 Kč 162 Kč 203 Kč 259 Kč VT: 617,05 Kč
NT: 24,37 Kč

Ceny platné k 1.1.2015
VT = vysoký tarif, NT = nízký tarif

Updated on