Opětovné zapojení elektřiny po odpojení

Updated on
min reading

Důvodů, odpojení elektřiny je několik - stěhujete se do nového bytu, ve kterém byla elektřina odpojena, zapomněli jste zaplatit vaše faktury nebo jste oběti havárie elektrických rozvodů. Ať už se jedná o jakýkoli důvod, zajímá vás teď jediné: Jak zapojit elektřinu poté, co byla odpojena?

Jak znovu připojit elektřinu v bytě, kde byla odpojena

Pokud jste se nově přestěhovali do bytu, ve kterém byla elektřina odpojena a zároveň byl i odebraný elektroměr, čeká vás následující proces:

Nejdříve byste měli vyplnit Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě. Žádost se obvykle podává k dodavateli elektřiny (kterého si musíte předem vybrat), a ten ji následně předá distributorovi elektrické energie, pod kterého spadá váš region. V ČR republice fungují tři distribuční společnosti: ČEZ Distribuce (téměř celá ČR), E.ON Distribuce (jižní Čechy a Jižní Morava) a PRE Distribuce (Praha). (Více o distributorech v článku zde). Žádost je k nalezení na webových stránkách distribuční společnosti.

Současně s podáním žádosti vás čeká povinnost zpracování revizní zprávy o stavu vašeho bytu. Jednoduše řečeno, jedná se o ověření, že váš byt může být napojen, z technického a bezpečnostního hlediska, k elektrické soustavě. Revizi provádí specializované elektroinstalační společnosti a její cena je závislá na rozloze vašeho bydlení, revizní zpráva pro malý byt se pohybuje okolo 1000 Kč.

Revizí zprávu i žádost o připojení k distribuční soustavě zašlete svému dodavateli. Na zpracování žádosti má dodavatel vymezeno 30 dní, reálná doba je ale o něco kratší, můžete počítat s lhůtou okolo 14 dní. Po vyřízení žádosti vás kontaktuje distribuční společnost a domluví s vámi termín připojení elektroměru.

Odpojení elektřiny pro neplacení

K odpojení elektřiny z důvodu neplacení faktur dochází po několika písemných upozornění ze strany dodavatele v případě, že eviduje neuhrazené platby. Odpojení elektřiny se můžete vyhnout včasným jednáním a kontaktováním vašeho dodavatele elektrické energie. S ním se posléze můžete domluvit na způsobu platby, například na přidělení splátkového kalendáře a mezních datech pro uhrazení platby. Nečekejte na upomínky a upozornění o možném odpojení, jednejte pro své pohodlí, vždy existuje způsob, jak lze situaci vyřešit. Navíc po odpojení elektřiny vám budou dodavatelem naúčtovány dodatečné poplatky za odpojení a následně i za opětovné připojení elektrické energie do vašeho odběrného místa.

Přerušení dodávek elektřiny v důsledku havárie

K této situaci dochází například ve stavu nouze jako jsou živelné události nebo havárie v zařízeních na výrobu a distribuci elektřiny. Zákazník může být dotčen výpadkem i v místě, které je relativně vzdáleno od místa havárie. V případě, že distributor plánuje přerušení dodávky elektřiny, je povinen to tuto skutečnost ohlásit 15 dní předem, většinou se tak děje na úřední desce nebo webových stránkách společnosti. Pokud dojde k neplánované, poruchové odstávce, má distributor 18 hodin (12 hodin v Praze) na opravu a obnovení dodávek, pokud tak neučiní, vzniká zákazníkovi právo na odškodnění.

Pokud dojde k přerušení dodávek elektřiny ujistěte se, zda pouze nevypadl hlavní jistič nebo pojistky. V případě, že výpadek trvá delší dobu a má plošný charakter, můžete se obrátit na poruchovou linku distribučních společností: ČEZ 840 850 860, E.ON 800 22 55 77, PRE 1236.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: