Znovupřipojení plynu po odpojení

Updated on
min reading

Proč došlo k odpojení plynu?

Odpojení plynu je nejčastěji následkem tří situací:

  • Stěhujete se do nového bydlení a plyn byl odpojen z důvodu dlouhodobé absence nájemníků.
  • Plyn byl odpojen distributorem zemního plynu pro neplacení.
  • Dodávka plynu byla přerušena z důvodu technické havárie. V tomto případě zkontrolujte informační portály distributorů zemního plynu a čekejte na příjezd technického pracovníka společnosti.

Samotné odpojení plynu je vždy v kompetencích správce distribuční sítě v dané lokalitě, nikoli tedy vašeho dodavatele energií. (Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem se dozvíte zde)

Jak znovu připojit plyn po odpojení - postup

Žádost o připojení

V případě, že byl plyn odpojen z důvodu dlouhodobého nepoužívání nebo nezaplacení faktur za dodávky plynu, je třeba podat Žádost o připojení. To platí i v případě, že jste novým nájemníkem na odpojeném odběrném místě a chcete plyn znovu připojit pod svým jménem. Jestliže máte u plynárenské společnosti evidovaný dluh za dodávky elektřiny, musíte před podáním žádosti splatit dlužnou částku nebo prokázat uznání dluhu a dohodu o splátkovém kalendáři. Bez těchto dokumentů nebude k vaší žádosti přihlíženo.

Žádost o připojení můžete podat v klientském centru vašeho distributora zemního plynu a naleznete ji i na webových stránkách distribuční společnosti. K jejímu vyplnění se vám bude hodit znalost následujících informací:

  • Číslo původního plynoměru nebo EAN/EIC kód odběrného místa před odpojením - tyto údaje můžete nalézt na faktuře za dodávky plynu před jeho odpojením. Pokud k těmto informacím nemáte přístup, pole v žádosti nevyplňujte.
  • Adresu odběrného místa
  • Skladbu plynových spotřebičů - počet a přibližný příkon plynových spotřebičů ve vaší domácnosti

Po podání žádosti si distributor vyhrazuje lhůtu 30 dní k jejímu posouzení a zpravidla vám následně zašle smlouvu o připojení. Tu byste měli podepsat ve lhůtě 12 měsíců jinak bude celý proces stornován a budete muset začít od začátku.

Výběr dodavatele zemní plynu, uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu

Po podepsaní smlouvy o připojení vás čeká už "jen" výběr dodavatele, který vám bude zemní plyn dodávat. Při výběru si ověřte následující charakteristiky dodavatele:

5 TIPŮ JAK VYBRAT DODAVATELE ENERGIÍ

Po uzavření smlouvy se s vaším novým dodavatelem můžete přímo domluvit na montáži plynoměru. Dodavatel se spojí s distribuční společností, která k vám ve smluvený den pošle technického pracovníka na instalaci plynoměru. Jakmile je plynoměr nainstalován, můžete začít odebírat zemní plyn!

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: