5 důvodů proč číst obchodní podmínky dodavatelů elektřiny

Updated on
min reading

Kdybychom mohli dát pouze jednu radu všem našim čtenářům zněla by následovně:

ČTĚTE OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ PODMÍNKY A CENÍK POPLATKŮ!

Ano víme, obchodní podmínky jsou většinou vtěsnané na papír formátu A4, jsou psané mravenčí velikostí písma a číst jejich znění je asi tak zábavné jako povinná četba Jiráskova Temna. A přesto vám přinášíme 5 důvodů, proč je přečtení si obchodních podmínek dobrý nápad.

1. Vaše práva a povinnosti

Všeobecné obchodní podmínky, stejně jako vaše smlouva s dodavatelem, označují vaše práva a povinnosti, která vůči dodavateli jako zákazník máte. Možná vám to připadá banální, ale přesto se jedná o největší důvod, proč si obchodní podmínky přečíst (nebo se v nich aspoň naučit orientovat). Smlouva o dodávkách elektrické energie definuje váš s dodavatelem. A přece i v běžném životě, než jdete do vztahu, tak se pokoušíte zjistit maximum informací, abyste se "nespálili". Nebo ne?

2. Právo odstoupit od smlouvy

V obchodních podmínkách naleznete ustanovení co dělat, když chcete od smlouvy odstoupit, a to přesto, že jste právě podepsali. Jedná se o ustanovení, které se týká případů, kdy klienta navštíví podomní prodejce. Zákazník často neodolá naučenému tlaku a podepíše smlouvu, kterou ani podepsat nechtěl. Obchodní podmínky vás navedou co v takových případech dělat.

3. Výpovědní lhůty

Předtím než podepíšete smlouvu měli byste být v obraze o tom, co dělat, když se v průběhu trvání smlouvy rozhodnete například přejít k jinému dodavateli. Jaké jsou výpovědní lhůty v případě smlouvy na dobu určitou? A kdy můžu vypovědět svoji smlouvu, která je uzavřená na dva roky? A co se stane, když nedodržím výpovědní lhůtu a uzavřu v mezičase smlouvu s jiným dodavatelem? Čtěte bod 4!

Smlouvy na dobu určitou se prodlužují automaticky, pokud včas nepodáte výpověď na konci doby jejich platnosti. Vzpomněli jste si příliš pozdě? Čtěte příště VOP!

4. Smluvní pokuty

Ano, pokud si přečtete před podpisem smlouvy VOP, můžete se vyvarovat placení nepřiměřených pokut v případě, že budete chtít smlouvu vypovědět. Odhalíte totiž včas, že někteří dodavatelé ve svých podmínkách uvádějí přísná ustanovení o sankcích, náhradě škody a povinnosti platit různé nepříjemné poplatky. Předejít situaci, kdy je vám vystavena faktura v řádě několika tisíc korun, to je přeci už pádný důvod?

Délku výpovědních lhůt a pokutu, která vám hrozí při jejich porušení se dozvíte zde.

5. Ceník poplatků, smluvní ustanovení

Součástí obchodních podmínek bývají často odkazy na samotnou smlouvu nebo na ceník poplatků. Pokud vám podoba obchodních podmínek připadá matoucí, věřte, že ceník poplatků vám bude jasný hned. Jedná se o jednoduchou tabulku a jasně stanovenými částkami za služby, které si platíte a zároveň i prohřešky, které způsobíte. Samotní obchodní zástupci dodavatele vám sami od sebe ceník poplatků ukazovat nebudou, pokud si ovšem přečtete VOP, napadne vás ihned si ho vyžádat. To samé platí i o smluvních ustanovení, která jsou přidána drobným písmem na konci smlouvy - často skrývají ujednání o smluvních pokutách a výpovědních lhůtách spojených s danou smlouvou. Přečtěte si je!

Abyste se vyvarovali nemilým překvapením v podobě vysoké pokuty při výpovědi smlouvy, čtěte vždy před podpisem smlouvy smluvní podmínky, všeobecné obchodní podmíny a ceník poplatků.
Nikdy nepodepisujte smlouvu ve spěchu nebo pod nátlakem.