Přepis odběratele plynu na jinou osobu

Updated on
min reading

Převod plynu na nového majitele bytu či domu je jedna z formalit, která nás čeká pokud se stěhujeme, prodáváme nemovitost nebo jen dáváme byt do pronájmu novému nájemci. Jaký je postup a které formuláře k tomu budete potřebovat?

JAK PŘEPSAT ELEKTŘINU NA NOVÉHO MAJITELE

Převod plynu na jinou osobu - postup

Přepis plynu můžete vyřešit osobně v zákaznickém centrum vašeho dodavatele, online prostřednictvím webových aplikací a formulářů ke stažení nebo klasicky poštovně za případné asistence zákaznické infolinky. Žádost o převod zemního plynu u distributora za vás vyřídí váš dodavatel zemního plynu, všechny formuláře tak můžete směřovat na něho.

Kontakty na dodavatele zemního plynu SEZNAM

Přepis odběru zemního plynu na jinou osobu se provádí ve dvou krocích - nejdříve dojde k odhlášení předešlého odběratele a současně se přihlašuje nový odběratel. Z praktických důvodů je vhodné provést oba kroky naráz, vyhnete se tak případným problémům se ztrátou dokumentů a navíc si budete jisti, že po odhlášení jednoho odběratele nezůstane druhý bez dodávek plynu.

Pro přepis plynu na jinou osobu budete potřebovat následující informace a formuláře:

  • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  • Aktuální stav a výrobní číslo plynoměru - údaje platné ke dni přepisu, které si musíte vždy odsouhlasit s novým odběratelem
  • Plná moc pro zastupování - pokud přepis vyřizuje nový odběratel, bude potřebovat vaši plnou moc, aby za vás mohl vyřídit ukončení odběru
  • Adresu pro zaslání závěrečného vyúčtování - pokud se stěhujete nezapomeňte uvést adresu, na kterou chcete zaslat vyúčtování
  • Číslo bankovního spojení

Většinu výše zmíněných informací naleznete na faktuře k dodávce plynu. Pokud se plyn bude přepisovat na vás, požádejte předešlého majitele bytu, aby vám fakturu (neb aspoň údaje z ní) poskytl.

Přepis plynu - změna dodavatele

Jestliže se stěhujete do nového bytu a nevyhovuje vám aktuální dodavatel, který do bytu dodává plyn, můžete jednoduše s přepisem odběrného místa změnit dodavatele. S výběrem nového dodavatele zemního plynu vám mohou pomoci následující články:

S přepisem odběrného místa vám pomůže vámi zvolený nový dodavatel. Při uzavření smlouvy mu jednoduše předáte všechny dokumenty a on za vás vyřídí potřebné formality s distributorem.

Pozor: Pokud se při přepisu odběrného místa rozhodnete i ke změně dodavatele, ověřte si stav smlouvy s aktuálním dodavatelem. Před uzavřením nové smlouvy musíte respektovat výpovědní lhůtu aktuální smlouvy. Většinou se jedná o tři měsíce, pokud je však smlouva uzavřená na dobu určitou, můžete ji vypovědět v rozmezí 3 - 1 měsíc před jejím vypršením, v závislosti na výpovědních podmínkách daného dodavatele.

Kontaktní údaje distributorů zemního plynu
Distribuční společnost Adresa pro zaslání formuláře Zákaznická linka Webové stránky ke stažení žádosti
RWE GasNet RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava – Moravská Ostrava
T.: 840 11 33 55 www.rwe-distribuce.cz
Pražská Plynárenská Prážská plynárenská distribuce
Zákaznický servis
U Plynárny 500 (areál Michle)
145 08 Praha 4
T.: 840 555 333 www.ppdistribuce.cz
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 www.eon-distribuce.cz

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: