Ukončení smlouvy o odběru zemního plynu

Updated on
min reading

Pokud jste právě začali proces stěhování anebo se na něj teprve připravujete, měli byste do harmonogramu zařadit výpověď smlouvy s Vaším stávajícím dodavatelem plynu. Zapomenete-li na tento krok, můžete následně obdržet nečekané vyúčtování plynu za období, kdy už jste se dávno přestěhovali a odebírali plyn na novém odběrném místě. Dobrou zprávou je, že proces podání žádosti o odpojení je relativně jednoduchý, nicméně neměli byste podceňovat čas, který vám výpověď smlouvy o dodávkách plynu zabere. Co všechno vás při ukončení smlouvy čeká a kolik celá procedura potrvá? Zeptali jsme dodavatelů a poradíme Vám!

Chcete jasný a stručný návod jak ukončit smlouvu na dodávku elektřiny? Přečtěte si Jak ukončit smlouvu s dodavatelem v pěti krocích.

Kdy mám začít výpověď vyřizovat?

Co se týče doby potřebné pro vyřízení celé záležitosti, měli byste počítat s tím, že se proces zrušení smlouvy a samotné odpojení může protáhnout na čtyři až šest týdnů. Proto je nejlepší vždy začít s předstihem. Pokud je vaše stávající smlouva o dodávkách plynu uzavřena na dobu neurčitou, nezapomeňte na výpovědní lhůtu, která u většiny dodavatelů trvá tři měsíce. Jde-li o smlouvu na dobu určitou, jejíž předčasné zrušeni je obvykle spojeno se smluvní pokutou ve výši 2500 Kč, je potřeba doložit uznatelné potvrzení o stěhování (např. končící nájemní smlouvu), u většiny dodavatelů také zdůvodnění nemožnosti sepsání smlouvy na novém odběrném místě a potvrzení, že si nový nájemce nepřeje zůstat u daného dodavatele plynu. Jinou možnosti je převod odběrného místa na nového nájemce/majitele anebo sepsání smlouvy s toutéž společností na vaší nové adrese. Ve všech výše zmíněných případech byste neměli platit pokutu za předčasné ukončení smlouvy, i když je vaše stávající smlouva sepsaná na dobu určitou.

Náš tip: Doba vyřízení výpovědi se může u různých dodavatelů plynu lišit. Doporučujeme kontaktovat zákaznickou linku vašeho dodavatele pro nejaktuálnější informace týkající se ukončení odběru a smluvního vztahu.

Co všechno musím pro ukončení smlouvy udělat?

Je na vás, zda smlouvu o dodávkách ukončíte bez toho, že by hned na stejném odběrném místě následovala smlouva s jiným odběratelem, anebo ji přepíšete na následujícího majitele či nájemce. Na tomto rozhodnutí bude záviset váš následující postup při výpovědi smlouvy. Přepis smlouvy je obvykle rychlejší a jednodušší procedurou, která avšak vyžaduje určitou kooperaci mezi stávajícím a budoucím zákazníkem, tedy mezi bývalým a novým nájemcem. V případě, že se po vás do nemovitosti nikdo nestěhuje anebo není možné nového nájemce kontaktovat, nelze přepis smlouvy na plyn uskutečnit. Přepisu smlouvy může zabránit také rozhodnutí nového nájemce přejít k jinému dodavateli. V takové situaci musí bývalý odběratel uzavřít svou smlouvu o dodávkách zemního plynu, výsledkem čehož se stane odpojení plynové přípojky a demontáž plynoměru. Nový zákazník následně nezávisle na tom sepíše smlouvu s jiným dodavatelem, který nainstaluje nový plynoměr a začne dodávku.

Pokud se chystáte smlouvu vypovědět bez jejího přepisu na nového zákazníka, je nutné podat žádost o ukončení odběru. Jakmile bude vaše žádost posouzena dodavatelem, budete kontaktováni pro sjednání termínu návštěvy technika, který provede konečný odečet měřícího zařízení a následně ho odinstaluje, čímž se pro Vás odběr na daném odběrném místě končí. Později obdržíte od dodavatele poslední vyúčtování, proto pokud se z adresy bývalého odběru odstěhujete hned po ukončení odběru, nezapomeňte dodavateli sdělit vaši novou adresu, aby se poslední faktura neztratila.

Jakými způsoby lze žádost podat?

U většiny dodavatelů se lze setkat s následujícími možnostmi podání žádosti o ukončení odběru zemního plynu:

  • Vyplnění online formuláře na stránkách dodavatelské společnosti
  • Stažení formuláře ze stránek dodavatele, jeho vyplnění, vytisknutí, podepsání a zaslání dodavateli poštou na korespondenční adresu nebo emailem, pokud dokument naskenujete
  • Osobní návštěva obchodní kanceláře dodavatelské společnosti
  • Sjednání termínu návštěvy vaší domácnosti pracovníkem dodavatelské společnosti pro podepsání žádosti o ukončení odběru.

Náš tip: Někteří dodavatelé pro podání žádosti o ukončení dodávek plynu požadují výhradně osobní návštěvu jejich obchodní kanceláře, proto je vždy vhodné před podáním žádosti kontaktovat zákaznickou linku dodavatele a upřesnit si možné způsoby podání výpovědi.

Podal jsem žádost o ukončení odběru, kdy bude plyn odpojen?

Doba potřebná pro ukončení odběru se může v různých případech lišit. Například, pokud vám běží výpovědní lhůta, může se ukončování odběru plynu protáhnout až na několik měsíců. Pokud jste spolu s budoucím odběratelem podali žádost o převod odběrného místa na nového zákazníka anebo nemáte žádnou výpovědní lhůtu, budete většinou odpojeni do dvou týdnů od podání žádosti. Vždy je lepší požádat se dodavatele o odpojení plynu s předstihem a uvést datum, ke kterému si přejete být odpojeni. V takovém případě se u vás ve vámi požadovaný den zastaví technik dodavatelské společnosti a odpojí odběrné místo.

Chci přepsat smlouvu na nového zákazníka, jak to udělám?

Máte s novým majitelem dohodnuto, že uskutečníte přepis smlouvy na jeho jméno bez demontáže plynoměru a odpojení plynové přípojky? Tato varianta vám oboum ušetří čas a peníze. Stávající zákazník nebude čekat na vypršení výpovědní lhůty, případně nebude nucen platit smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Nový zákazník se ze začátku přistěhuje do bytu s připojeným plynem a nebude muset platit revizní zprávu, která je vždy vyžadována při znovupřipojení odběrného místa.

Úspory v případě přepisu plynu na nového zákazníka mohou tvořit částku kolem jednoho až několika tisíc korun: pokuta za předčasné ukončení smlouvy zpravidla výši 2500 korun, cena revizní zprávy je závislá na velikosti nemovitosti a pohybuje se kolem 800-1000 korun.

Přepis odběrného místa začíná vyplňováním žádosti o převod smlouvy na nového klienta (u některých dodavatelů také nazývanou předávací či přepisový protokol), která obsahuje osobní údaje obou odběratelů, bankovní spojení nového klienta, číslo plynoměru a jeho konečný stav. Pokud oba zákaznici podepíší protokol s údaji plynoměru, osobní návštěva technika dodavatelské společnosti již není nutná. Stejně jako žádost o ukončení odběru, přepisový protokol lze dodavateli doručit několika způsoby. Většinou jde o online vyplnění formuláře, poštovní doručení či osobní návštěva kanceláře. Po akceptaci žádosti zašle dodavatel bývalému klientovi potvrzení o ukončení odběru a poslední vyúčtování. Nový zákazník obdrží smlouvu o připojení a také podrobný rozpis záloh. Dodavatel si vyhrazuje 30 dní na posouzení žádosti o přepis odběrného místa na nového zákazníka, nicméně obvykle tento proces probíhá rychleji a trvá zhruba 1-2 týdny.