Uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu

Updated on
min reading

Spolu se spoustou příjemných věcí, stěhování přináší také řadu starostí, jednou z nichž je potřeba uzavření nové smlouvy s dodavatelem plynu. Pokud jste se s tím ještě nesetkali, pravděpodobně nebude tušit, co pro to potřebuje. V podstatě nejde o žádnou nezvladatelně složitou proceduru, ale spíše o dobré načasování všech kroků, abyste nezůstali v novém bytě bez sporáku nebo, co by mohlo být ještě horší, bez topení.

Co všechno potřebuji pro uzavření smlouvy?

Stejně jako u elektřiny, postup při uzavření nové smlouvy je u různých dodavatelů skoro stejný a výskyt případných rozdílů v podstatě závisí pouze na tom, zda je plynová přípojka ve vašem novém bydlišti v současné době odpojena anebo ne:

 • Máte v současné době plyn odpojený?
 1. Obstarejte si revizní zprávu
 2. Zvolte dodavatele plynu
 3. Vyplňte žádost o připojení
 4. Odešlete ji dodavateli
 5. Podepište smlouvu
 6. Vyplňte formulář žádosti o instalaci měřícího zařízení (plynoměru)
 7. Sjednejte si termín návštěvy technika pro montáž plynoměru
 8. Jste připojeni!
 • Máte v současné době plyn přípojený?
 1. Kontaktujte předchozího nájemce či majitele
 2. Vyplňte přepisový protokol
 3. Jste připojeni!

Znovupřipojení odběrného místa

Pokud bývalý nájemce či majitel zrušil svou smlouvu s dodavatelem plynu, byla přípojka pravděpodobně již odpojena a došlo k demontáži plynoměru. Jestli se chystáte obnovit odběr plynu z existující, ale již odpojené přípojky, budete muset s dodavatelem uzavřít novou smlouvu o připojení. Avšak nejprve je zapotřebí vyřídit revizní zprávu, tedy potvrzení toho, že plynové zařízení odpovídá technickým a bezpečnostním normám. V případě, že byl plyn odpojen déle než půl roku, potřebujete provést i tlakovou zkoušku. Revize a tlaková zkouška může být provedena oprávněným technikem, kterému zaplatíte částku kolem 800 korun. Dále byste měli vyplnit formulář žádosti o připojení a připojit k ní požadované přílohy (u většiny dodavatelů jde o revizní zprávu a doklad o vztahu k nemovitosti, např. kupní či nájemní smlouvu, výpis z katastru, atd.). Žádost může být podána několika způsoby, které určuje konkrétní dodavatel, většinou jde ale o online formulář, zaslání vyplněné a podepsané žádosti poštou, zaslání podepsané a naskenované žádosti emailem anebo osobní podání žádosti při návštěvě kontaktního místa dodavatelské společnosti. Některé společnosti nabízejí možnost asistence při vyplnění žádosti na zákaznické lince, což v podstatě znamená, že operátor vyplní žádost za vás, pokud mu nadiktujete všechny potřebné údaje. Volba nejvhodnějšího způsobu podání žádosti závisí na vás, ale výhodou osobního podání anebo využití asistence je, že vaše žádost bude zkontrolována tentýž den. Pokud se v ní tedy objeví chyby či chybějící údaje, máte možnost je ihned doplnit.

Telefonní čísla, korespondenční adresy i adresy zákazických center naleznete v příslušné rubrice každého dodavatele.

Po odeslání žádosti čekáte na její posouzení ze strany dodavatele, který by se k ní měl vyjádřit během následujících 30 dní. V praxi se obvykle tato doba blíží spíše dvou týdnům. Po akceptaci žádosti vám bude doručen návrh smlouvy, kterou je potřeba pečlivě prostudovat, podepsat a doručit dodavatelské společnosti. Následně vás bude kontaktovat pracovník dodavatelské společnosti pro stanovení termínu návštěvy technika, který vám nainstaluje elektroměr a tím odběr zemního plynu začíná. Celkem byste tedy měli počítat s dobou kolem jednoho měsíce od odeslání žádosti až do zahájení dodávky.

Při stěhování do nového bytu či domu se nezapomeňte odhlásit z odběru zemního plynu na předchozím odběrném místě. Pokud tak neučiníte, mohl by nastat problém s vyúčtováním za elektřinu spotřebovanou novými nájemci.

Přepis smlouvy na nového zákazníka

Dobrou zprávou je, že při přepisu smlouvy z bývalého majitele či nájemce na nového zákazníka nepotřebujete revizní zprávu a tím ušetříte několik stovek korun. Avšak přepis vyžaduje koordinaci bývalého a nového odběratele, což může být v některých případech obtížné. Proces přepisu zahrnuje vyplnění žádosti o změnu zákazníka (u některých dodavatelů přepisový či předávací protokol), v níž stávající a nový zákazník vyplní svoje osobní a kontaktní údaje, číslo místa spotřeby, číslo a konečný stav plynoměru. Veškeré technické informace stávající zákazník najde na poslední faktuře. Nový odběratel navíc uvede svoje bankovní spojení pro příští platby. Formulář přepisového protokolu najdete na stránkách vašeho dodavatele, některé společnosti navíc také nabízejí možnost online vyplnění formuláře protokolu. Například, u jednoho z dominantních dodavatelů plynu RWE, každý ze dvou zákazníků vyplní vlastní formulář v rámci speciální aplikace na firemních stránkách, přičemž společná data se automaticky vyplní v obou formulářích. Při přepisu smlouvy značně šetříte čas, protože není potřeba návštěvy technika, pokud společně se stávajícím odběratelem provedete samoodečet plynoměru a tak dodavatelskou společnost informujete o tom, od kterého okamžiku začíná odběr plynu platit nový zákazník. Po odeslání protokolu (ať už elektronicky či poštou) obdrží nový zákazník smlouvu o dodávkách a podrobný rozpis záloh. Další výhodou přepisu je to, že ani během procedury změny zákazníka by vám neměla být přerušena dodávka plynu.

Posledním možným postupem při stěhování je změna dodavatele zemního plynu, pokud se nechystáte nadále využívat služeb dodavatele, kterého měl váš předchůdce. V daném případě ho můžete poprosit o zrušení smlouvy s jeho stávajícím dodavatelem, pokud tak ještě neučinil, což ale pravděpodobně povede k přerušení dodávky plynu. Následně požádáte nového dodavatele o připojení, přičemž budete postupovat stejně jako v případě znovupřipojení odpojeného odběrného místa. Anebo nejprve uskutečníte přepis odběrného místa na nového zákazníka a poté začnete proceduru změny dodavatele.

Pozor na výpovědní lhůtu při změně dodavatele! Většinou bývá tříměsíční, což celkový proces změny značně zdržuje. Navíc, pokud v rámci přepisu plynu jako nový odběratel uzavřete smlouvu na dobu určitou, budete muset uhradit smluvní pokutu za její dočasné ukončení. Výše pokuty se pohybuje kolem 2500 korun.