5 způsobů jak ukončit smlouvu na dodávku elektřiny

Updated on
min reading

Ať už jste v situaci, kdy jste se rozhodli změnit dodavatele nebo jste se unáhlili při podpisu smlouvy na dodávku elektrické energie, výsledek je stejný. Jak ukončit vaši současnou smlouvu? Představujeme vám pět obvyklých situací, kdy máte právo ukončit smluvní vztah s dodavatelem.

1. Odstoupení od smlouvy po podpisu mimo sídlo dodavatele

Pokud vás navštívili přesvědčivý podomní prodejci, vy jste podepsali a teď litujete, máte stále možnost od smlouvy v klidu odstoupit. Dejte si ale pozor na lhůty! Pokud jste ještě nezačali odebírat elektřinu, můžete poslat písemné odstoupení do 30 dnů od podepsání. Pokud jste ale už čerpali některých výhod a služeb plynoucích ze smlouvy, musíte si trochu pospíšit a smlouvu vypovědět do 14 dnů.

Nevíte jak má takové odstoupení vypadat? Pokud jste nenašli vzor na webových stránkách vašeho dodavatele, inspirujte se vzorem odstoupení od smlouvy ČEZ.

2. Odstoupení od smlouvy uzavřené online

Pokud jste návrh smlouvy vyplnili a odeslali na internetu, je to zákonem považováno jako uzavření smlouvy na dálku. Dalšími způsoby komunikace na dálku, které prodejci využívají je uzavření smlouvy po telefonu, odeslání reklamní předtištěné objednávky nebo třeba fax. V takovém případě vám je dodavatel povinen dodat všechny patřičné informace k právě uzavřené smlouvě (např. údaje o dodavateli, charakter služeb, cena zboží, poučení o odstoupení...). Od toho se odvíjí následující lhůty, kdy můžete odstoupit od smlouvy:

  1. dodavatel vám potřebné informace dodal: na odstoupení máte 14 dní od převzetí plnění (zahájení dodávky)
  2. dodavatel vám informace nedodat: odstoupit můžete do 3 měsíců od převzetí plnění
  3. dodavatel vám informace dodal dodatečně v průběhu tří měsíců: odstoupit můžete do 14 dnů od data předání dokumentů

3. Ukončení smlouvy na dobu určitou, neurčitou

Smlouva je dobrovolná dohoda dvou stran a jako taková může být taky jednou či druhou stranou ukončena. Pokud jste se svým dodavatelem uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou jste poměrně svobodní a smlouvu můžete vypovědět kdykoli s podmínkou dodržení tříměsíční výpovědní lhůty. Situace se trochu zkomplikuje, jestliže jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou. V takovém případě se nabízejí dvě řešení ukončení smlouvy:

  1. Můžete počkat, až doba, na kterou byla smlouva uzavřena, vyprší. V tomto případě nezapomeňte dodavateli písemně oznámit, že si nepřejete ve smlouvě pokračovat. Obvykle je toto oznámení nutné zaslat písemně ve lhůtě 30 dní před vypršením smlouvy (pozor: u alternativních dodavatelů to často bývá až 3 měsíce před vypršením smlouvy!). Pokud oznámení včas nepodáte, bude vaše smlouva automaticky prodloužena nebo přejde do některého ze základních tarifů dodavatele.
  2. Můžete podat výpověď ze smlouvy v průběhu jejího průběhu. Pokud trváte na této možnosti, musíte se připravit na fakt, že budete platit pokutu za nedodržení smluvního ujednání o době trvání smlouvy. Pokuty jsou často uváděny zvlášť v ceníku služeb dodavatele. K pokutě se obvykle připojuje i náhrada škody, tzn. částka, o kterou je dodavatel připraven, protože jste smlouvu vypověděli dříve.

Přehled pokut, které vám hrozí za předčasné ukončení smlouvy

4. Odmítnutí zdražení cen a změny smluvních podmínek

Jako zákazníci jste ze zákona chráněni pro případ, že se dodavatel rozhodnete zdražit ceny energií nebo změnit všeobecné podmínky, obojí v neprospěch klienta. Pokud k takové situaci dojde, je dodavatel povinen vám takovou změnu oznámit 30 dní předtím než vstoupí v účinnost. I tentokrát si ale dejte pozor - dodavatel vám sice změnu musí oznámit, ale může to být pouze prostřednictvím webových stránek nebo oznámením v zákaznických centrech. Jako zákazníci máte právo nesouhlasit a ze smlouvy odstoupit nejpozději do 10 dnů předtím, než změny vstoupí v účinnost. Pokud dodavatel změny neoznámí, máte právo ze smlouvy odstoupit do tří měsíců po uvedení nových cen či VOP v účinnost.

5. Ukončení smlouvy v případě stěhování, převodu nemovitosti

Smlouvu s dodavatelem energií můžete ukončit také dohodou v případě, že stěhujete nebo prodáváte nemovitost a chcete odběr elektřiny ukončit. Při podání návrhu na zrušení odběru musíte doložit potvrzení, že se skutečně stěhujete, v opačném případě bude dodavatel váš návrh brát jako výpověď ze smlouvy.

Podrobné informace k jednotlivým dodavatelům naleznete v rubrice SEZNAM.