Jak se vyznat v ceníku dodavatele elektřiny

Updated on
min reading

Jak se vyznat v nabídce dodavatelů? Pomůžeme vám!

Fakt, že čtete tento článek znamená, že jste se už někdy pokoušeli rozluštit nabídku dodavatelů elektřiny. Platíte velké částky za spotřebu elektrické energie a chcete změnit dodavatele? Nebo chcete jen za zvědavost ověřit, jestli náhodou konkurenční dodavatel nenabízí levnější cenu? Poté co jste se proklikali nabídkou produktových řad a zvolili správné distribuční území, se vám otevře konkrétní ceník a ... jste ztraceni v číslech a sazbách.

Pomůžeme vám se v této ceníkové džungli vyznat.

Distribuční sazba, regulované platby, silová elektřina...Jak číst ceník?

Ceník dodávky elektřiny není vždy přehledný a snadno čitelný.

Na příkladu modelového ceníku (jedná se o základní tarif Comfort od ČEZ) představíme jednotlivé části ceníku a popíšeme, co znamenají. Pokud chcete z ceníku vyčíst cenu, za kterou dodavatel elektřinu nabízí budete postupovat následovně:

Definice distribuční sazby

  • První sloupec ceníku definuje tzv. distribuční sazbu (1), to je kategorie, která napovídá o spotřebě energie ve vaší domácnosti. Pokud elektrickou energii využíváte pouze na provoz běžných spotřebičů (pračka, myčka, lednice, tv...) nebo naopak elektřinou i ohříváte vodu a vytápíte. Většina českých domácností využívá základní jednotarifní sazby D01d, D02d, v ukázkovém ceníku jsou nazvané Standard.

Vaši distribuční sazbu najdete na smlouvě a vyúčtování od aktuálního dodavatele. Na modelovém ceníku budeme sledovat distribuční sazbu standard D02d.

Přečtěte si jaký je rozdíl mezi distribuční sazbou elektřiny a tarifem.

Regulované platby za elektřinu (A)

Horní lišta ceníku je rozdělena na tři části - regulované platby, silová elektřina a cena celkem. Rozdělení je zde z toho důvodu, že celková cena elektřiny, kterou platíme se skládá právě z části regulované státem (poplatek za distribuci, rezervovaný příkon, ostatní poplatky) a z tržní ceny za elektřinu, kterou určuje sám obchodník - dodavatel. Na modelovém ceníku je regulovaná platba za elektřinu rozdělená na kategorii distribuce a ostatní služby.

  • Pod složkou Distribuce najdete dlouhý řádek, který udává měsíční poplatek za rezervovaný příkon (2) podle různých kategorií jističů. Hodnota jističe vyjadřuje, laicky řečeno, kolik spotřebičů mohu zapojit ve své domácnosti, aby bezproblémově fungovaly a nedocházelo k přerušení proudu. Hodnotu jističe naleznete opět na faktuře. Většina domácností se pohybuje v kategorii sloupců 1 - 4, tj. od hodnoty jističe 1x25A (typické pro starší panelákové byty) do hodnoty 3x25A.

pozn. Pro modelový příklad budeme sledovat hodnotu jističe ve třetím sloupci. Měsíčně tedy budeme platit 57 Kč jako poplatek za rezervovaný příkon.

Co je hlavní jistič a jak určit jeho hodnotu

  • Ve stejné kategorii se dále nachází fixní cena za dopravu 1MWh (3) elektrické energie do vaší domácnosti. V našem případě se jedná o částku 1 656,76 Kč. (Písmena VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif) jsou důležitá jen případě, kdy využíváme dvoutarifní distribuční sazbu, ve které se během dne tyto dva tarify střídají.)
  • Ve sloupci Ostatní služby (4) jsou uvedeny všechny poplatky, které měsíčně platíme státu za odebrání 1 MWh elektřiny.

Silová elektřina (B)

  • Silová elektřina je cena za elektřinu, která je stanovena přímo dodavatelem. Je to právě tato položka, ve které probíhá konkurenční boj, a kterou můžete ovlivnit správným výběrem dodavatele. Cena se skládá z fixní měsíční částky (v našem případě 60 Kč). Tu platíte stále, a to i v případě, že žádnou elektřinu vůbec neodeberete. Druhou složkou je cena za 1MWh odebrané elektrické energie (tj. 1 213 Kč/1MWh). Jednotková cena silové energie se navyšuje o daň z elektřiny, která je pro všechny odběratele stejná a činí 28,30 Kč za 1MWh.

Cena celkem (C)

  • Posledním sloupcem je celková měsíční cena za odebranou 1MWh elektřiny. Tento údaj slouží spíše jen pro rychlé porovnání cen, protože konkrétní cenu je nutné počítat na základě konkrétní měsíční/roční spotřeby energie vaší domácnosti, tak jak uvádí následující praktický příklad.

Praktický příklad - Jak vypočítat konkrétní cenu za elektřinu?

Zde naleznete zvětšený obrázek k příkladu

  • V příkladu počítáme s roční spotřebou průměrné domácnosti 3000 kWh = 3 MWh, distribuční sazba D02d, hodnota jističe 3x20 A, ceny bez DPH
  • Regulované platby: (57 x 12) + (1656,76 x 3) + 3 x (105,27 + 495 + 6,94) = 684 + 4970,28 + 1821,63 = 7 475,91 Kč
  • Silová elektřina: (60 x 12) + 3 x (1213 + 28,30) = 720 + 3723,9 = 4 443,9 Kč
  • Celková roční platba při roční spotřebě 3 MWh: 7 475,91 + 4 443,9 = 11 919,81 Kč + DPH 21% = 14 422,97 Kč

PŘÍBUZNÁ TÉMATA