Stanovení ceny silové elektřiny

Updated on
min reading

Cenu elektrické energie má pod dohledem a částečně určuje Energetický regulační úřad. Finální cena, kterou odvádíme dodavateli se ve skutečnosti skládá ze dvou složek: složky regulované (právě tu stanovuje ERU) a složky neregulované stanovené přímo dodavatelem. Cenu silové elektřiny určuje tedy přímo dodavatel a její výše je závislá na vývoji velkoobchodních cen za elektřinu na domácím trhu a na působení vnějších tržních vlivů, například ceně elektřiny v okolních zemích.

Cena silové elektřiny nabízená dodavateli se během roku může měnit. Zpravidla se tak děje pouze v prosinci, kdy dodavatelé oznamují ceníky na další rok. V tarifu, ve kterém cena elektřiny kopíruje situaci na burze, se ceny mohou měnit častěji (aktuálně např.tarif Měsíc od ČEZ) .

 

Více o kompletní ceně za elektrickou energii najdete zde.

Nákup silové elektřiny

Obchodníci s elektrickou energií v ČR obchodují s touto komoditou na energetické burze PXE (Power Exchange Central Europe). Ceny, za které se zde obchoduje, slouží jako základ pro ceny stanovené při ostatních způsobech získání elektrické energie. Pro ilustraci jakým způsobem dodavatelé elektrické energie nakupují elektrickou energii, jsme vybrali metodu společnosti ČEZ.

Protože cena elektřiny během roku přirozeně kolísá, nakupuje dodavatel v měsíčních intervalech, tzv. "slotech". Za každý měsíc tak nakoupí elektřinu jejíž výsledná cena odpovídá průměrné ceně, za kterou se obchodovalo během daného měsíce.

Zdražení silové elektřiny

Při náhlém zdražení, které trvá déle než tři dny a převyšuje o 10% cenu silové elektřiny z předchozího měsíce, nakupuje dodavatel elektřinu pro aktuální měsíc v následujících třech dnech. V případě, že cena elektřiny poroste ještě výš, je cena aktuálního měsíce proti tomuto růstu již zajištěna.

Pokles ceny

Pro případ, že cena elektřiny na burze poklesne o 10% ceny z předchozího měsíce, nakupuje dodavatel elektřinu do doby, než dojde k jejímu opětovném růstu. Zbytek potřebné elektřiny pro daný měsíc pak nakoupí v následujících třech dnech po jejím zdražení.