Co je EAN / EIC kód?

Updated on
min reading

Co je EAN?

Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa a nalezneme je snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa odběrného místa nebo přímo na zařízení elektroměru či plynoměru. Každému odběrnému místu je přidělené jedinečné 18 místné číslo, na jehož základě lze dovodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni. Po zániku odběrného místa zaniká i EAN, ale při změně spotřebitele odběrného místa se kód přenáší na nového zákazníka.

Komodita Distribuční společnost EAN 

Elektřina

ČEZ Distribuce 8591824071502
PRE Distribuce 8591824003008
E.ON Distribuce 8591824048108

V ČR působí tři hlavní distributoři elektrické energie: ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.ON Distribuce a tři distributoři zemního plynu: RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská Plynárenská.

Co je EIC?

EIC (Energy identification code) je 16 místní kód, který je přidělen odběrnému místu a umožňuje na evropské úrovni identifikovat distributora energie. V ČR tento kód vydává operátor trhu, v případě plynu je to Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro plyn. EIC je nepřenosný na jiné odběrné místo, ale je přenosný mezi osobami. Pokud se tedy budete stěhovat, EIC zůstává spojený s odběrným místem a přechází tak na nového nájemce či vlastníka bytu.

Co je výrobní číslo elektroměru/plynoměru

Od identifikačních čísel EAN/EIC je třeba odlišit výrobní číslo elektroměru či plynoměru.To najdeme přímo na štítku přístroje a samozřejmě také na faktuře od dodavatele. Číslo budete potřebovat př téměř každé komunikaci s dodavatelem či distributorem zemního plynu. Každému odběrnému místu je přiděleno jeho specifické číslo. V případě, že se budete stěhovat se vám tedy číslo plynoměru změní v závislosti na změně odběrného místa.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: