Jak změnit distribuční sazbu elektřiny

Updated on
min reading

Rozhodli jste se k rekonstrukci nebo nákupu nových spotřebičů a předpokládáte výrazně vyšší nebo naopak výrazně nižší spotřebu elektřiny. Správná volba distribuční sazby vám může ušetřit i několik tisíc korun z vaší platby za elektřinu. Jak na změnu distribuční sazby?

Druhy distribučních sazeb

Distribuční sazba, v které odebíráte elektřinu vyjadřuje spotřebu elektrické energii ve vaší domácnosti. Jednoduše řečeno, kolik elektrospotřebičů máte doma a k jakému účelu je využíváte. Domácnost, která elektřinou pouze svítí a provozuje základní spotřebiče (TV, pračka, chladnička) bude mít pravděpodobně jinou distribuční sazbu než domácnost, která elektřinou vytápí a ohřívá vodu.

Základním dělením distribučních sazeb je dělení na sazby jednotarifní a dvoutarifní. Jednotarifní sazby jsou více rozšířené a používají se v domácnostech s nižší a střední spotřebou elektřiny. Dvoutarifní sazby využívají domácnosti s vysokou spotřebou elektřiny, které elektřinu používají k vytápění, ohřevu vody a na provoz energeticky náročných spotřebičů jako například tepelné čerpadlo. Dvoutarifní sazby fungují v tzv. nízkém a vysokém tarifu, kdy každý tarif představuje jinou cenu za elektřinu.

Princip dvoutarifní sazby
Co je nízký tarif a podmínky jeho získání

Následující tabulka představuje druhy distribučních sazeb stanovené Energetickým regulačním úřadem. Nenechte se zmást nabídkou jednotlivých dodavatelů energie, kteří z obchodních důvodů dávají distribučním sazbám jiné názvy, v zásadě se vždy jedná o stejné druhy distribuční sazby.

Druh sazby Podmínka získání sazby Doba trvání nízkého tarifu 
Jednotarifní D01d Sazba pro malou spotřebu elektřiny, bez speciálních podmínek Pouze jeden tarif
D02d Nejrozšířenější sazba pro domácnosti se střední spotřebou, bez podmínek Pouze jeden tarif
Dvoutarifní D25d akumulační ohřev vody 8h (rozdělené za den max do 3 časových písmen)
D26d akumulační vytápění objektu (vysoká spotřeba) 8h (rozdělené za den max do 3 časových písmen)
D27d vlastnictví elektromobilu 8h (v době od 18:00 - 08:00, ve 2 čas. pásmech)
D35d hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče 16h (rozdělené za den max. do 5 časových pásem)
D45d přímotop 20h (rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D55d tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31.3.2005 22h(rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D56d tepelné čerpadlo uvedené do provozu po 1.4.2005 22h (rozdělené za den max. do 7 časových pásem)
D61d víkendový režim od pátku 12:00 do neděle 22:00

Jak změnit distribuční sazbu

Změnu distribuční sazby provází nejen administrativní formality jako je změna smlouvy, ale je spojena také s technickými náležitostmi. Pokud se rozhodnete změnit distribuční sazbu, znamená to ve většině případů i zvýšení elektrické spotřeby. Proto je nutné se změno sazby provést také výměnu hlavního jističe před elektroměrem, tak aby jeho hodnota odpovídala předpokládanému vyššímu příkonu elektrospotřebičů. Při změně distribuční sazby je rovněž třeba splňovat podmínky distributora spojené s danou sazbou. Jedná se především o prokázání faktu, že chystáte navýšit elektrickou spotřebu na provoz daného elektrozařízení.

Distribuční sazbu je možné změnit jednou za 12 měsíců.

Pokud jste vedeni k výrazné změně v odběru elektřiny kvůli instalaci energeticky náročného spotřebiče jako je např. tepelné čerpadlo nebo akumulační ohřívač vody, budete svého dodavatele elektřiny žádat o změnu distribuční sazby. Proces je následující:

  1. Pokud aktuálně odebíráte elektřinu v sazbě D01d a chcete přestoupit do distribuční sazby D02d, je proces změny velmi jednoduchý. Postačí vám pouze číslo elektroměru a hodnota vaší aktuální spotřeby. Tyto údaje zanesete do formuláře, který najdete na webových stránkách dodavatelů nebo kontaktujte zákaznickou linku, kde vám změnu sazby pomohou vyřídit.
  2. Pokud plánujete vaší spotřebu elektřiny navýšit výrazným způsobem, tzn. přestoupit do sazby D25d a vyšší, začnete vyplněným žádosti o změnu smlouvy. Různí distributoři formulář pro změnu sazby nazývají různě - u ČEZ se jedná o Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě, u E.ON je to formulářová změna smlouvy, stejně tak u PRE postačí vyplněný formulář o změně smlouvy.
  3. K vyplněné žádosti budete muset doložit revizní zprávu nebo potvrzení revizního technika, která zaručí technický stav vašeho odběrného místa. Pokud si nevíte rady s výběrem technika, obraťte se na zákaznický servis vašeho distributora elektřiny. Distributoři většinou disponují seznamem partnerských certifikovaných firem, které elektrorevize provádějí.
  4. Změna distribuční sazby je logicky spojena s výměnou hlavního jističe před elektroměrem. Před jakýmkoli zásahem do elektroměrového rozvaděče (odplombování) jste povinni informovat vašeho distributora elektřiny.
  5. Poté co distributorovi dodáte patřičné dokumenty, obdržíte návrh na novou smlouvu a následně si s ním domluvíte výměnu elektroměru a hlavního jističe. Ve smluvený den vás navštíví technický pracovník distributora, provede výměnu zařízení, a tím je celý proces změny distribuční sazby vyřízen.
  6. Detail, na který byste neměli zapomenout, je výše záloh za elektřinu. Pokud budete výrazně navyšovat svou spotřeby elektřiny, myslete i na navýšení vašich záloh. Vyhnete se tak nemilému překvapení po obdržení celoročního vyúčtování.

Kontakt na distributory elektřiny v ČR

Kontaktní údaje distributorů elektrické energie v ČR
Distribuční společnost Adresa  Zákaznická linka Poruchová linka Webové stránky 
ČEZ ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň
T.: 840 840 840 T.: 840 850 860 www.cezdistribuce.cz
Pražská Energetika PREdistribuce, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
T.: 840 550 055 T.: 1236 www.predistribuce.cz
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 T.: 800 22 55 77 www.eon-distribuce.cz