Jak probíhá změna dodavatele zemního plynu

Updated on
min reading

Konečně jste se rozhodli, že i Vy zkusíte ušetřit a změníte svého dodavatele zemního plynu. Ale jak to probíhá, jak dlouho taková změna dodavatele trvá, kdy podat výpověď a kdy uzavřít novou smlouvu na dodávky zemního plynu? Se vším vám poradíme!

Výběr nového dodavatele zemního plynu

Ať už jste se ke změně dodavatele rozhodli při změně ceny vašeho aktuálního dodavatele nebo protože se blíží konec vaší smlouvy na dobu určitou, prvním krokem bude vždy výběr vašeho nového dodavatele zemního plynu. Jak vybrat toho ideálního? Použijte nezávislé kalkulátory ERU, přečtěte si recenze dodavatelů nebo se informujte na zákaznických infolinkách. Obecně se však vyplatí se při výběru řídit následujícími ukazateli:

  1. Cena za samotný plyn - celková cena plynu se skládá z regulované složky, která je daná státem, a která pokrývá náklady za dopravu plynu, distribuci, údržbu rozvodné soustavy, atd. Regulovaná složka ceny plynu tvoří zhruba 20% celkové ceny. Zbylých 80% ceny zemního plynu můžete ovlivnit správnou volbou dodavatele. Jsou to právě obchodníci, kteří cenu mění v závislosti na konkurenčním prostředí českého trhu s energiemi.
  2. Smluvní podmínky, poplatky, pokuty - nikdy byste neměli podepisovat smlouvu dokud si nepřečtete smluvní či všeobecné obchodní podmínky. V drobném písmu naleznete informace o smluvních pokutách při předčasném ukončení smluvního vztahu, o poplatcích spojených s vaším klientským účte, dobu trvání vaší smlouvy a výpovědní lhůty s tím spojené. Čtěte!
  3. Klientský servis - klientský servis odráží postoj dodavatele k zákazníkům. V případě problémů s vyúčtováním nebo zálohovými platbami budete v kontaktu s pracovníky klientského servisu. Dodavatelé si uvědomují, jak důležité je mít dobrý zákaznický servis a předbíhají se v nabídce online klientských účtů, bonusových programů a věrnostních výhod. Prostudujte si před změnou dodavatele také recenze klientského servisu jednotlivých dodavatelů, je to poměrně důležité kritérium!

Jaké jsou výpovědní lhůty dodavatelů a kolik zaplatíte za předčasné ukončení smlouvy?

Změna dodavatele zemního plynu

Pokud jste již prošli nejtěžší etapou, kterou je výběr nového dodavatele zemního plynu, věřte, že administrativní proces není nic složitého. V podstatě se jedná jen o podání výpovědi svému aktuálnímu dodavateli zemního plynu a uzavření smlouvy s novým. Oba dva procesy můžete vyřídit přímo s novým dodavatelem, pokud mu udělíte plnou moc k jednání vaším jménem při výpovědi se stávajícím dodavatelem.

K uzavření smlouvy s novým dodavatelem budete potřebovat:

  • Doklad totožnosti
  • Poslední fakturu od stávajícího dodavatele - je ní uvedeno číslo plynoměru.
  • Bankovní údaje - číslo účtu nebo spojovací číslo SIPO
  • Plná moc novému dodavateli - k podání výpovědi a vyřízení formalit u stávajícího dodavatele

Smlouvu a dokumenty můžete podat na kontaktním místě dodavatele nebo online. Asistenci při vyplňování vám podají pracovníci zákaznické infolinky.

Adresy zákaznických center a telefonní čísla na infolinky naleznete v příslušné rubrice jednotlivých dodavatelů: SEZNAM

Jak dlouho bude změna trvat?

Lhůta, se kterou byste při změně dodavatele měli počítat je závislá na vaší aktuální smlouvě. Pokud jste aktuálně vázáni smlouvou na dobu neurčitou, bude změna dodavatele plynu trvat minimálně tři měsíce. To je totiž zákonná výpovědní lhůta tohoto typu smlouvy.

Výpověď se začíná počítat od měsíce následujícího po podání smlouvy. Podáte-li tedy výpověď k 1.4., výpovědní lhůta se začne odpočítávat až od 1.5. a nová smlouva nabude účinnosti k 1.8. (po 3 měsících)

Jiná situace nastane, pokud máte aktuálně uzavřenou smlouvu na dobu určitou. V toto případě se vyplatí počkat se změnou dodavatele na dobu, kdy se bude smlouva blížit konci své účinnosti. Výpovědní lhůty u smluv na dobu určitou se liší dodavatel od dodavatele. Většinou je však možné podat výpověď nejdříve 3 měsíce před faktickým ukončením smlouvy, u tradičních dodavatelů (ČEZ, EON, RWE) je to nejdříve měsíc před vypršením smlouvy.

Uzavření smlouvy s jiným dodavatelem v době účinnosti původní smlouvy je považováno za porušení smluvních podmínek a dodavatelé si za takové porušení účtují smluvní pokutu. Ta se pohybuje v rozmezí několika tisíc korun v závislosti na dodavateli. - Přehled smluvních pokut naleznete ZDE

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: