Co je jednofázová a trojfázová rozvodná soustava?

Updated on
min reading

Rozdíl mezi jednofázovou a trojfázovou rozvodnou soustavou

Rezervovaný příkon

Všechny elektroinstalace v domácnosti vycházejí z tzv. "rezervovaného příkonu", který je přidělen a čerpán z distribuční soustavy. Rezervovaný příkon vyjadřuje maximální možný výkon, který lze čerpat z distribuční soustavy. Na základě toho si domácnosti vybírají hodnotu hlavního jističe tak, aby odpovídala limitům rezervovaného příkonu, ale také nárokům na spotřebu elektrické energie (podle celkového příkonu v domácnosti používaných elektrických spotřebičů).

Jednofázový, trojfázový rozvod

Ve trojfázovém rozvodu sdružuje elektroinstalace 3 různé fáze (vývody) o stejném napětí. Například domácnost s hlavním jističem 3 x 16 A může připojit spotřebiče o celkovém výkonu 11,04 kW (3 x 16A (=proud) x 230V (=fázové napětí) / 1000). V trojfázovém rozvodu se tento výkon bude rovnoměrně rozdělovat po 3,6 kW do jednotlivých fází. Skupiny spotřebičů jsou tak připojeny nezávisle na sobě.
Při jednofázovém rozvodu je naopak celý příkon 11,04 kW napojen na jednu fázi (vývod), která tvoří celou jednotnou elektroinstalaci.

Jak vypočítat celkový výkon všech elektrospotřebičů v domácnosti?
Jednoduchý návod naleznete zde.

Možná nerovnováha mezi jednotlivými fázemi

Třífázová rozvodná soustava a třífázový jistič v sobě mohou skrývat jednu nevýhodu. V případě, že na fázi o maximálním možném výkonu 3kW připojíme elektrospotřebiče o výkonu 4 kW, dojde k výpadku proudu. U jednofázových rozvodů k tomuto problému nedochází, protože vždy rozděluje celkový příkon, tj. v našem případě 11,04 kW.

Jak zabránit přerušení proudu u trojfázového jističe

První možnost, která se nabízí je změnit rozložení zapojení elektrospotřebičů. Spotřebiče často energeticky náročné a často užívané by měly být připojené na dvou různých vývodech. Pokud tohle řešení nestačí, může pro vás být řešením výměna a navýšení hodnoty hlavního jističe. Nová hodnota jističe však musí stále odpovídat hranici dané rezervovaným příkonem.

Posledním, nejvíce radikálním řešením je změna elektroinstalace na jednofázový rozvod. Toto řešení se zcela určitě neobejde bez konzultace s elektrikářem. Ten by pro vás měl vypracovat revizní správu a postarat se o všechny formality směrem k distributorovi - tzn. nahlásit výměnu jističe, zásah do elektroměru a jeho aktuální stav. Do několika dní od nahlášení by k vám měl být poslán technik distribuční společnosti, aby nový elektroměr zaplomboval (zabezpečil před neoprávněným vnějším zásahem). Z praktické stránky byste měli počítat s náklady na revizního technika, cenou za nov jistič a poplatkem distribuční společnosti za navýšené ampéry. Formuláře potřebné k navýšení hodnoty jističe naleznete na webových stránkách dodavatele.

Kdy zvolit trojfázový jistič a kdy jednofázový jistič?

Jednofázový jistič odpovídá potřebě domácnosti, kdy se elektřinou pouze svítí a využívá se na provoz běžných elektrospotřebičů. Třífázový jistič se hodí do domácností, které používají energeticky náročné spotřebiče, například k ohřevu vody, vytápění nebo na provoz indukční varné desky.

Pokud si nevíte rady JAKOU HODNOTU JISTIČE ZVOLIT, pomůže vám článek na konkrétní téma hlavního jističe.