Odstávky elektřiny - potřebné informace

Updated on
min reading

Už se vám stálo, že ve vaší čtvrti vypadl na půl dne proud, aniž byste o tom byli předem informováni? Distribuční společnosti mají povinnost plánované přerušení dodávek elektřiny oznámit předem, jak ale můžete zjistit více informací pokud se tak nestane? A kde zjistím další plánované přerušení elektřiny od mého distributora?

Co je plánované přerušení dodávek elektřiny?

Na rozdíl od výpadku proudu v domácnosti a přerušení dodávek z důvodu přírodní katastrofy, plánované přerušení dodávek elektřiny rozvrhuje váš distributor elektřiny. Většinou k tomu dochází v případě opravy a údržby soustavy elektrického vedení, distributor přeruší dodávku elektřiny, aby zajistil bezpečnost pracovníků v místě oprav. Distribuční společnost mají v takovém případě povinnost informovat zákazníka o takové skutečnosti minimálně 15 dní předem, a to způsobem tomu obvyklým (úřední deska, plakát).

Kde najdu informace o plánovaných odstávkách elektřiny?

Téměř všichni distributoři elektrické energie nabízejí svým zákazníkům možnost nechat se informovat o plánovaných odstávkách prostřednictvím sms zprávy či emailu. Stačí být klientem společnosti a založit si zdarma svůj online zákaznický účet. Mimo úřední vyhlášky nabízejí distribuční společnosti potřebné informace na svých webových stránkách a zpravidla také na sociálních sítích (facebook a twitter), které umožňují získat přístup k aktuálním informacím.

Kontakty distribučních společností o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny
Distributor Webové stránky Profil na sociálních sítích
ČEZ www.cezdistribuce.cz twitter: @SkupinaCEZ
E.ON www.eon-distribuce.cz twitter: @EONCzech
PRE www.predistribuce.cz PRE facebook profil

Co dělat během odstávky elektřiny?

Odstávka elektřiny většinou netrvá déle než několik hodin, proto si nemusíte dělat starosti se zásobováním. Měli byste se vyvarovat přílišnému otevírání chladničky, aby do ní zbytečně nepronikalo teplo a případně do ní můžete přemístit potraviny z mrazničky - zajistí se tak udržení chladu z rozmrazovaných zásob a zároveň nedojde k jejich úplnému znehodnocení teplem. Doporučuje se odpojit elektrospotřebiče ze zásuvky, aby nedošlo ke zkratu po opětovném zapojení elektřiny. Ujistěte se také, že jste před odstávkou nechali plně nabít váš mobilní telefon.

Neohlášené přerušení dodávky elektřiny

Jestliže došlo k přerušení dodávky elektřiny, aniž byste o tom předem věděli, postupujte podle následujících bodů:

  • Zjistěte, zda se výpadek elektřiny týká pouze vaší domácnosti nebo i sousedních domů. Je možné, že jste jen přetížili elektrickou síť domácnosti a došlo k výpadku hlavního jističe před elektroměrem.
  • Pokud je dodávka elektřiny přerušena v celé čtvrti, zachovejte klid a pokuste se zjistit informace z dostupných informačních kanálů. Všechny distribuční společnosti disponují tzv. poruchovou linkou, nicméně ta bývá v takových situacích přetížená. Před kontaktováním distributora se doporučuje počkat zhruba 30 minut po přerušení elektřiny, do té doby může být problém vyřešen a zároveň je to dostatek času, aby distributor připravil podrobnější informace o problému.
  • Vypojte elektrospotřebiče, které kumulují teplo (např.stolní počítače), vyvarujete se hrozbě zkratu a možném požáru po opětovném zapojení elktřiny.

V případě náhlého přerušení elektřiny má distributor má povinnost obnovit dodávky do 18-ti hodin od přerušení (do 12-ti hodin v Praze). Pokud k tomu nedojde, má zákazník právo na náhradu škody ve výši 10% ročních poplatků za distribuci, nejvýše však 6000 Kč.