Průvodce změnou dodavatele elektřiny a plynu

Updated on
min reading

V důsledku liberalizace energetického trhu mají od roku 2006 všichni čeští odběratelé elektřiny včetně domácností možnost volit svého dodavatele, od roku 2007 to samé platí i pro odběratele zemního plynu. Vznik velkého počtu nových dodavatelských společností a větší konkurence činí přechody k novým dodavatelům stále početnějšími. Na rozhodnutí změnit dodavatele může mít vliv mnoho faktorů, nejčastějším motivem je však snaha ušetřit. Co všechno vyžaduje změna dodavatele? Jaká rizika skrývá a jaké výhody může přinést? Tento článek vás provede kroky potřebnými pro přechod k novému dodavateli elektřiny a plynu.

Můžu změnit dodavatele elektřiny a plynu?

Otevření trhu s energiemi znamená možnost nákupu elektřiny a plynu od libovolného obchodníka podle vlastního uvážení spotřebitele. To znamená, že každý odběratel má právo změnit jednou za 6 měsíců svého dodavatele. Změnou dodavatele se rozumí proces vypovězení stávající smlouvy o dodávkách energie do určitého odběrného místa a její nahrazení smlouvou s jinou dodavatelskou společností na tomtéž odběrném místě sepsanou na jméno stejného zákazníka. Z této definice plyne, že nemůžeme mluvit o změně dodavatele pokud:

Změna dodavatele energie je ze zákona vždy zdarma. Chcete-li změnit dodavatelskou společnost, neměli byste samostatně žádat svého dodavatele o odstoupení od stávající smlouvy. Pokud svou starou smlouvu zrušíte, může dojít k odpojení vašeho odběrného místa, což by znamenalo potřebu dodatečných výdajů při znovupřipojení.

Krok 1: Příprava potřebných informací

Zvolili jste nového dodavatele, k němuž chcete v nejbližší době přejít. Jak postupovat dál a co potřebujete pro přechod udělat? Ještě před tím, než budete zvolenou společnost kontaktovat, měli byste mít po ruce následující informace:

  • Vaši přesnou adresu (například pokud bydlíte ve vícepodlažním domě, potřebujete sdělit také číslo bytu)
  • Poslední fakturu. Faktura za elektřinu nebo plyn obsahuje několik nezbytných údajů, které budete potřebovat při změně dodavatele. Především je to 18ti místné identifikační číslo odběrného místa (EAN), které má vždy formát 859182400xxxxxxxxx. Je vhodné si připravit také údaje o vaší současné spotřebě energie, které pomohou novému dodavateli lépe odhadnout úroveň spotřeby nového zákazníka.

Pokud si nevíte rady s tím, kde se určité informace na faktuře nacházejí anebo potřebujete poradit, neváhejte kontaktovat zákaznickou linku dodavatele, k němuž se chystáte přejít. Operátor by měl odpovědět na všechny Vaše dotazy a navíc se seznámíte s kvalitou zákaznických služeb svého potenciálního dodavatele.

  • Údaje o bankovním spojení. Číslo účtu a kód banky jsou nezbytné pro budoucí vyúčtování.

Krok 2: Kontaktování nového dodavatele

Nejdůležitějším krokem při změně je kontaktování nového dodavatele, který na základě plné moci uskuteční výpověď smlouvy u vašeho stávajícího dodavatele. Pro spojení s novým dodavatelem stačí vyplnit online formulář žádosti o změnu dodavatele, který najdete na stránkách zvolené společnosti. Některé společnosti požadují žádost spolu s plnou mocí vytisknout a zaslat poštou či naskenovat a poslat mailem. Následně Vás bude kontaktovat pracovník dodavatelské společnosti, který Vám sdělí detaily procesu změny dodavatele a očekávaný termín přechodu.

Krok 3: Přechod k novému dodavateli

Zatímco samotná procedura změny dodavatele není složitá, některé zákazníky může odradit lhůta potřebná pro nahrazení staré smlouvy smlouvou s novým obchodníkem. Doba přechodu k novému dodavateli záleží především na tom, jakou smlouvu má odběratel se svým stávajícím dodavatelem. Jelikož změna dodavatele předpokládá výpověď staré smlouvy a sepsání nové, nelze ignorovat výpovědní lhůtu u smluv na dobu neurčitou a dobu platnosti u smluv na dobu určitou. V případě smlouvy na dobu neurčitou činí výpovědní lhůta ve většině případů 3 měsíce, po jejichž uplynutí začne dodávka energie od nového dodavatele. Pokud máte stávající smlouvu na dobu určitou, můžete počkat na její uplynutí a neprodleně poté změnit dodavatele anebo zaplatit smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy, jejíž výše se u většiny dodavatelů rovná 2500 Kč.

U smlouvy na dobu určitou může v některých případech dojít k jejímu automatickému prodloužení. Proto je vždy třeba dodavateli včas oznámit, že o prolongaci smlouvy nemáte zájem. Podmínky prodloužení smlouvy na dobu určitou najdete ve svém exempláři smlouvy.

Máte za sebou veškeré formality, nový dodavatel vám již potvrdil výpověď stávajícího dodavatele a nastává samotné datum přechodu. Jak poznáte, že došlo ke změně dodavatele? V případě, že všechno proběhlo hladce, by nemělo dojít k přerušení dodávky elektřiny či plynu. Smlouva s bývalým dodavatelem se stává neplatnou a odběratel by měl v průběhu zhruba jednoho měsíce obdržet poslední fakturu obsahující konečné vyúčtování včetně období od podání výpovědi až do data přechodu k novému dodavateli. Současně začíná platit nová smlouva. Během krátké doby byste měli obdržet dopis od svého nového dodavatele s podrobným rozpisem záloh a tím máte celý proces za sebou!

Jak je vidět, změna dodavatele není žádnou nezvladatelně složitou procedurou. Zákazník potřebuje pouze nastartovat celý proces kontaktováním nově zvolené dodavatelské společnosti, ostatní záležitosti za něj vyřídí nový dodavatel. Nicméně je důležité znát celý postup, abyste se mohli vyvarovat případným problémům s výpovědí stávající smlouvy a věděli, s jak dlouhým termínem přechodu počítat.