Ukončení smlouvy o odběru elektřiny

Chystáte se odstěhovat? Nezapomeňte ukončit odběr elektřiny ve starém odběrném místě. Předejdete tak případným problémům a vyhnete se placení za ty, kteří se do bytu přistěhují po vás. Opomene-li odběratel vypovědět smlouvu, je povinen zaplatit elektřinu odebranou až do doby přihlášení nového zákazníka. Procedura vypovědi smlouvy není složitá, ale vyžaduje určitý čas, kterého není v době stěhování nazbyt.

Kdy začít s výpovědí?

Nejlepší je se o ukončení smlouvy postarat s časovým předstihem v rozsahu aspoň jednoho měsíce. Pokud se stěhujete a v této souvislosti chcete předčasně vypovědět smlouvu o dodávkách elektřiny na dobu určitou, nebude po vás většina dodavatelů chtít zaplacení smluvní pokuty (cca 2500 korun), avšak pouze pokud splňujete jednu z následujících podmínek:

  • Budete i nadále pokračovat v odběru u daného dodavatele na nové adrese
  • Přepíšete odběrné místo na jméno nového majitele/nájemce nemovitosti
  • Ke své žádosti odpojení doložíte doklad o stěhování (např. ukončení nájemní smlouvy) a zdůvodnění, že v novém bytě nemůžete z nějakého důvodu sepsat novou smlouvu se stávající společností. Také je třeba doložit, že si nový nájemce nepřeje současného dodavatele energie ponechat.

Pokud splňujete aspoň jednu podmínku, neměli byste platit pokutu za předčasné ukončení smlouvy i když máte smlouvu na dobu určitou. V případě, že Vaše smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, dávejte pozor na délku výpovědní lhůty, která ve většině případů činí 3 měsíce.

Náš tip: Doba vyřízení výpovědi se může lišit u různých dodavatelů. Doporučujeme kontaktovat zákaznickou linku vašeho dodavatele pro nejaktuálnější informace týkající se ukončení odběru a smluvního vztahu.

Postup při ukončení smlouvy

Pokud se chystáte odstěhovat a chcete ukončit smlouvu bez toho, že by ihned byla uzavřena nová smlouva na stejné odběrné místo, je potřeba podat žádost o ukončení odběru. Po akceptaci žádosti vás bude kontaktovat pracovník dodavatelské společnosti pro sjednání termínu návštěvy technika, který provede konečný odečet elektroměru a následně odmontuje měřící zařízení, tímto odběr končí. Vyúčtování ukončeného odběru se obvykle zasílá na původní adresu odběrného místa, v případě stěhování hned po ukončení odběru, nezapomeňte uvést novou adresu, na níž vám bude zaslána poslední faktura.

Jak podat žádost?

Většina dodavatelů nabízí několik možností podání žádosti, zpravidla jde o vyplnění formuláře staženého z oficiálních webových stránek společnosti, jeho vytištění, podepisování a doručení poštou na korespondenční adresu dodavatele anebo odeslání naskenovaného dokumentu emailem. Druhou možnosti je online formulář žádosti, který se vyplňuje přímo na webu společnosti a odesílá se elektronicky. Další variantou je osobní návštěva kontaktního místa, případně sjednání termínu návštěvy pracovníkem dodavatelské společnosti.

Náš tip: Někteří dodavatelé pro podání žádosti o ukončení dodávek požadují výhradně osobní návštěvu obchodní kanceláře, proto je nejvhodnější před podáním žádosti kontaktovat zákaznickou linku dodavatele a upřesnit možné způsoby podání výpovědi.
Korespondenční adresy, telefonní čísla a adresy zákaznických center naleznete v příslušné rubrice každého dodavatele.

Kdy bude elektřina odpojená?

Pokud čekáte na vypršení výpovědní lhůty, ukončení odběru se může protáhnout až na dobu 3 měsíců. V opačném případě byste po podání žádosti neměli čekat na odpojení déle než pár týdnů. Jediným důležitým bodem v případě nepřístupnosti odběrného místa je sjednat si termín návštěvy technika, který provede odečet konečného stavu elektroměru a jeho následnou demontáž.

Můžu přepsat smlouvu na nového zákazníka?

Pokud znáte nového nájemce a nechcete provést demontáž elektroměru, ale pouze ukončit smlouvu, je vhodné zvolit variantu přepisu smlouvy na nového zákazníka, která vám (a také novému nájemci) ušetří čas a peníze. Pro tuto variantu, je zapotřebí vyplnit žádost o převod smlouvy na nového klienta (u některých dodavatelů také nazvanou předávací či přepisový protokol). V tomto protokolu musí být uvedeny osobní údaje jak stávajícího, tak i nového nájemce (jméno, datum narození, bankovní spojení, apod.). Dodavatelé požadují také informaci o číslu měřiče a jeho konečném stavu. V případě převodu odběrného místa na nového klienta není návštěva technika nutná, stačí aby předchozí a budoucí zákazník podepsali formulář samoodečtu s aktuálním stavem elektroměru či plynoměru. Žádost u většiny dodavatelů nabízí možnost online vyplnění, nicméně vyplněnou žádost lze zaslat poštou či osobně navštívit obchodní kancelář dodavatelské společnosti.

Ve většině případů si dodavatel na posouzení žádosti vyhrazuje 30 dni. Během této doby (ale zpravidla během několika dnů) vám bude zasláno potvrzení o ukončení smlouvy a nový odběratel obdrží smlouvu o připojení a podrobnou informaci o zálohách. K samotnému převodu doje až během následujícího měsíce, proto je vhodné podat žádost o přepis s určitým časovým předstihem.

Updated on