Uzavření nové smlouvy o dodávkách elektřiny

Updated on
min reading

Stěhujete se do nového bytu, ale stále jste ještě nestihli v novém bydlišti zařídit připojení elektřiny? Nemáte dosud v novém bytě elektřinu anebo naopak nové odběrné místo je připojené, avšak žádnou smlouvu o dodávkách jste nepodepisovali? V každém případě je třeba neprodleně tento problém vyřešit a sepsat smlouvu se zvoleným dodavatelem elektrické energie. Jak to udělat a kolik celá procedura potrvá? Víme to!

Co všechno je potřeba pro uzavření smlouvy udělat?

Postup při uzavření nové smlouvy o dodávkách elektřiny se u různých dodavatelů až na drobnosti neliší a rozdíl v podstatě vychází jedině z toho, zda máte či nemáte v současné době připojené odběrné a předávací místo (OPM), jinými slovy zda máte anebo nemáte připojenou elektřinu v novém bytě:

 • Nemáte připojenou elektřinu?
 1. V případě uplynutí doby rezervace příkonu podejte žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě
 2. Obstarejte si revizní zprávu
 3. Zvolte dodavatele
 4. Vyplňte formulář žádosti o připojení
 5. Odešlete ho dodavateli
 6. Sjednejte si termín návštěvy technika
 7. Jste připojeni!
 • Máte připojenou elektřinu?
 1. Zvolte dodavatele
 2. Vyplňte formulář žádosti o připojení
 3. Odešlete ho dodavateli
 4. Jste připojeni!

anebo

 1. Kontaktujte předchozího nájemce či majitele
 2. Vyplňte přepisový protokol
 3. Jste připojeni!

Když se stěhujete do nového bytu či domu, nezapomeňte se odhlásit z odběru elektrické energie na předchozím odběrném místě. Pokud tak neučiníte, může vám později přijít vyúčtování za elektřinu spotřebovanou novými nájemci.

OPM je odpojeno

Pokud se stěhujete do bytu, v němž současně není zavedene elektřina, je třeba nejprve zjistit, zda na odběrném místě dodávka elektřiny byla ukončena před dobou delší než platnost rezervace příkonu (pro odběrná místa ukončená před dubnem 2008 jde o dobu 24 měsíců, pro místa ukončená po 1. dubnu 2008 je tato lhůta prodloužena na 60 měsíců). Pokud doba rezervace příkonu již uplynula, potřebujete podat žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Tato žádost se obvykle posílá dodavateli, který ji následně předává provozovateli distribuční soustavy (ČEZ, E.ON anebo PRE podle regionu, v nímž bydlíte). Byla-li dodávka elektřiny v odběrném místě ukončena v době platnosti rezervace příkonu, můžete začít vyřizovat revizní zprávu, potvrzení zda vaše místo odpovídá technickým a bezpečnostním požadavkům. Pro její získání, musíte zavolat technika oprávněné elektroinstalační firmy, který provede revizi a vypracuje revizní zprávu. Cena dané služby se liší podle společností, ale také podle velikosti nemovitosti, v níž se revize provádí. Revize bytu 1+kk vás bude stát kolem 800 korun, za rodinný dům zaplatíte kolem tisíce a půl.

Nezávisle na obstarání revizní zprávy, byste měli zvolit budoucího dodavatele elektřiny. Nejjednodušší je navštívit stránky zvolené společnosti, stáhnout formulář žádosti o připojení, vyplnit jej a odeslat na korespondenční adresu dodavatelské společnosti. Některým dodavatelům stačí zaslání naskenovaného dokumentu elektronickou poštou či vyplnění online formuláře žádosti. Občas společnosti nabízejí možnost telefonické podpory při vyplňování žádosti, což v praxi znamená, že nadiktujete potřebné údaje operátorovi, který vyplní formulář žádosti za vás. Další možností je osobní návštěva kontaktního místa dané společnosti a vyplnění žádosti za pomocí prodejního asistenta. Někteří dodavatelé vás při podání žádosti mohou poprosit o doložení vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouvu, výpis z katastru, nájemní smlouvu, apod.)

Po odeslání žádosti má dodavatelská společnost zpravidla 30 dnů na její posouzení. Reálně se ale tento termín blíží dvou týdnům a většinou nebývá kratší než 10 dnů, což je doba potřebná pro akceptaci žádosti Operátorem trhu s elektřinou (OTE). Jakmile bude vaše žádost posouzena, bude vás kontaktovat pracovník dodavatelské společnosti a domluví si s vámi termín návštěvy technika, který Vám namontuje elektroměr. Zpravidla jde o termín během následujících deseti dnů. Pokud tedy nemáte připojenou elektřinu, nejde o nic složitého. Největší překážkou je čas, který si musíte rezervovat pro vyřešení problému. Celkově vám procedura podepisování nové smlouvy a znovupřipojení odpojeného odběrného místa může trvat kolem dvou týdnů až jednoho měsíce.

OPM není odpojeno

Pokud je vaše nová nemovitost připojena k síti nízkého napětí, ale žádnou smlouvu s dodavatelem jste zatím nepodepisovali, pravděpodobně je to tím, že se předchozí nájemce neodhlásil od odběru elektřiny. V této souvislosti máte dvě možnosti dalšího postupu. Buď zachováte stejného dodavatele elektřiny nebo si zvolíte nového.

V prvním případě je vhodné kontaktovat bývalého nájemce či majitele nemovitosti. S ním můžete následně vyplnit žádost o převod smlouvy na nového klienta (u některých dodavatelů také předávací či přepisový protokol).V tomto protokolu uvádíte osobní údaje nového nájemce (jméno, datum narození, údaje o bankovním účtu, apod.), číslo elektroměru a jeho konečný stav. V případě převodu odběrného místa na nového zákazníka není nutná návštěva technika, stačí abyste oba (předchozí a budoucí zákazník) podepsali formulář samoodečtu s aktuálním stavem měřidla. Tento údaj dodavateli poskytne informaci, co ještě bude platit bývalý nájemce, a kdy začne účtování pro nového zákazníka (pro vás). Následně obdržíte smlouvu a podrobnou informaci o zálohách. Převod smlouvy na nového zákazníka je relativně jednoduchou záležitostí, která by neměla trvat déle, než pár týdnů.

Pokud si přejete změnit dodavatele, budete postupovat obdobným způsobem jako v případě odpojené elektřiny, ale bez povinnosti dokládat revizní zprávu. Začnete vyplňováním žádosti o připojení a jejím odesíláním ať už elektronickou formou či poštou. Smlouva vám přijde poštou spolu s rozpisem záloh. Stejně jako v prvním případě má dodavatel na posuzování smlouvy 30 dnů, avšak reálně jde spíše o dva týdny. Po akceptaci žádosti a podepsání smlouvy začne dodávka elektřiny.