Distribuční soustava zemního plynu v ČR

Updated on
min reading

Součástí ceny, kterou platíte svému dodavateli za zemní plyn jsou také mnohé poplatky. Jedním z nich je také poplatek za distribuci zemního plynu, který odvádíme distribuční společnosti. Kdo spravuje distribuční soustavu zemního plynu v ČR?

Víte, jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem zemního plynu?

Distribuční soustava dodávek zemního plynu v ČR

V roce 2007 proběhla v ČR, po vzoru států Evropské Unie, liberalizace trhu s energiemi. Zákazník si může od tohoto data svobodně vybrat svého dodavatelé zemního plynu či elektřiny. To prospělo k vybudování zdravého konkurenčního prostředí mezi historickými dodavateli (ČEZ) a nově příchozími alternativními obchodníky. Co se týče samotné distribuce zemního plynu do vaší domácnosti, konkurence je nulová. Česká republika disponuje pouze jednou soustavou plynového potrubí a nárok na provozování distribuce zemního plynu má ta společnost (nebo i jednotlivec), která k tomu získala licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). V současnosti rozlišujeme tři distribuční území, jehož správu si rozdělily tři lokální distribučních společnosti - RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská Plynárenská.

Distribuční území RWE GasNet vzniklo spojením s Východočeskou, Severomoravskou a Jihomoravskou plynárenskou v roce 2013.

Poplatek za distribuci

Při platbě za distribuci zemního plynu platíte dva odlišné poplatky - jeden je fixní (stálý) a druhý variabilní. Oba dva vyčtete z vaší faktury za zemní plyn nebo i z ceníků dodavatelů.

Poplatek za distribuci tvoří asi 15% z celkové částky, kterou platíte za zemní plyn - co pokrývá zbytek?

Poplatek za přistavenou kapacitu (fixní složka)

Výše tohoto poplatku nezáleží na množství odebraného zemního plynu. Platíte ho tedy paušálně každý měsíc, a to i tehdy, kdy třeba máte nulovou spotřebu. Pokud tedy v létě na měsíc odjedete na dovolenou, na výsledném vyúčtování za zemní plyn v daný měsíc vám bude účtován minimálně tento poplatek.

Poplatek za odebraný plyn (variabilní)

Kolik zaplatíte za tento poplatek určuje vaše celková spotřeba zemního plynu za rok. Jeho výše se tedy, jinými slovy, odvíjí od množství zemního plynu, které vám bylo fakticky doručeno do vaší domácnosti.

Která distribuční společnost má nejlevnější poplatky? Podívejte se na porovnání!

Kontakt na distribuční společnosti v ČR

Kontaktní údaje distributorů zemního plynu
Distribuční společnost Adresa  Zákaznická linka Webové stránky 
RWE GasNet RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava – Moravská Ostrava
T.: 840 11 33 55 www.rwe-distribuce.cz
Pražská Plynárenská Prážská plynárenská distribuce
Zákaznický servis
U Plynárny 500 (areál Michle)
145 08 Praha 4
T.: 840 555 333 www.ppdistribuce.cz
E.ON E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
T.: 800 77 33 22 www.eon-distribuce.cz

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: