Ceny distribuce zemního plynu: RWE - E.ON - PPAS

Přenosová soustava zemního plynu v České republice je rozdělena do tří distribučních území, která jsou pod správou tří distribučních společností - RWE GasNet, E.ON a Pražská Plynárenská. Zákazník si tedy nemůže vybrat svého distributora zemního plynu a je povinen odebírat plyn od distribuční firmy spravující region, ve kterém se nachází jeho odběrné místo. Zjistěte kolik vás stojí distribuce zemního plynu právě u vás!

Distribuční území dodávek zemního plynu v České republice

Poplatky za distribuci zemního plynu

Celková cena zemního plynu je složená ze dvou základních složek - složky státem regulované (poplatky za distribuci) a složky komoditní ceny, kterou stanovuje sám dodavatel zemního plynu. Podrobně se poplatkům za distribuci zemního plynu věnuje článek Plyn: poplatky a daně. Regulovaná složka tvoří přibližně 40% z celkové ceny zemního plynu a skládá se z poplatku operátorovi trhu (OTE), ceny za dopravu zemního plynu (cena za 1 MWh odebraného plynu) a pevného měsíčního poplatku za přistavenou kapacitu.

POZOR: Toto porovnání se týká pouze poplatků za distribuci zemního plynu, nikoli samotné cenové nabídky konkrétních dodavatelů. Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem? Čtěte zde.

Porovnání: Poplatky za distribuci RWE, E.ON, PPAS

Poplatek za přistavenou kapacitu

Výše poplatku nezáleží na odebraném množství plynu, platí se dokonce i pokud jste například celý měsíc na dovolené a spotřebu plynu máte nulovou. Nejlevněji za měsíc zaplatí obyvatelé Prahy, kteří spadají pod distribuční území Pražské plynárenské. Naopak nejvíce platí téměř celý zbytek republiky, který patří pod distribuci RWE GasNet.

Roční spotřeba v odběrném místě

v MWh/rok

RWE GasNet E.ON Pražská Plynárenská
do 1,89 MWh / rok 65,05 Kč 65,04 Kč 57,84 Kč
1,89 - 7,56 MWh  93,09 Kč 90,60 Kč 82,27 Kč
7,56 - 15 MWh 107,51 Kč 114,61 Kč 86,41 Kč
15 - 25 MWh 130,14 Kč 137,26 Kč 92,30 Kč
25 - 30 MWh 184,33 Kč 175,01 Kč 161,73 Kč
30 - 45 MWh 184,33 Kč 175,01 Kč 161,73 Kč
45 - 63 MWh 298,16 Kč 304,56 Kč 179,69 Kč

Cena za odebraný plyn

Cena za odebraný plyn je závislá na množství MWh, které jsou do naší domácnosti během roku "dopraveny". Cenový rozdíl mezi distributory se pohybuje až v řádu 100 Kč mezi E.ON a Pražskou plynárenskou, která si ze všech distributorů účtuje opět nejméně.

Roční spotřeba v odběrném místě

v MWh/rok

RWE GasNet E.ON Pražská Plynárenská
do 1,89 MWh / rok 410,61 Kč 487,99 Kč 351,28 Kč
1,89 - 7,56 MWh  232,58 Kč 325,66 Kč 196,16 Kč
7,56 - 15 MWh 209,69 Kč 287,56 Kč 189,60 Kč
15 - 25 MWh 191,59 Kč 269,44 Kč 184,88 Kč
25 - 30 MWh 165,58 Kč 251,32 Kč 151,56 Kč
30 - 45 MWh 165,58 Kč 251,32 Kč 151,56 Kč
45 - 63 MWh 135,22 Kč 216,77 Kč 146,77 Kč

Pevná cena za služby operátora

Tento poplatek se odvádí tzv. Operátorovi trhu (OTE, a.s.), který se zabývá zprostředkováním činností účastníků energetického trhu. Jedná se o částku, kterou platí měsíčně každý odběratel a pokrývá cenu za plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem distribuční soustavy. Poplatek v roce 2015 činí 2,16 Kč.

Updated on