Right Power Energy

Right Power Energy, která dříve vystupovala pod názvem Bicorn, je součástí energetické skupiny Right Power, a.s. Od roku 2007 začala nabízet na českém liberalizovaném trhu elektřinu a později připojila i nabídku plynu. V současnosti společnost eviduje téměř 60 tisíc odběrných míst, s průmyslovými a komunálními subjekty tento počet stoupá na 80 tisíc.

Skupinu Right Power, a.s. tvoří dříve samostatné společnosti, které se roku 2013 sjednotily pod jednotné vedení a marketingovou strategii.

  • RIGHT POWER ENERGY - dodávky elektřiny a plynu koncovým zákazníkům v ČR, asistenční služby a poradenství
  • RIGHT POWER TRADING - velkoobchod s elektřinou, odpovědnost za odchylku portfolia zákazníků, obchodování na denním trhu v ČR a SR
  • RIGHT POWER SOURCES - energetické zdroje, lokální distribuční soustavy, správa energetických hospodářství a energetické poradenství
  • RIGHT POWER FINANCE - finanční vypořádání dovozu elektřiny z Polské přenosové soustavy do ostrovního provozu v ČR

RECENZE
Right Power Energy je dodavatelem, který, jako mnozí další, využil liberalizaci na trhu s energiemi a svými cenami konkuruje dominantním dodavatelům. Aktuálně vzniká konkurenční cenový boj i mezi alternativními dodavateli navzájem, proto doporučujeme porovnat ceníky a možnou úsporu s dalšími alternativními dodavateli.

Right Power Energy - Tarify

Komodita Produktová řada Charakteristika
Elektřina E-Domov

Pro nové zákazníky. Smlouva na dobu neurčitou. Klientovi je uplatněna sleva ve výši:

  • 30 Kč/MWh v 1. zúčtovacím období
  • 40 Kč/MWh ve 2. zúčtovacím období
  • 50 Kč/MWh ve 3. zúčtovacím období
Bezpečí Produt určen zákazníkům, kteří požadují zajištění služby technické asistence. Smlouva na dobu určitou 36 měsíců.
E-Tarif | E-Tarif+ Smlouva uzavřena elektronicky na dobu určitou 36 měsíců. Komunikace pouze elektronickou formu. E-Tarif+ je rozšířen o možnost sjednání Asistenční služby.
Garance 2014 Produkt pro stávající zákazníky, kteří požadují zajištění služby technické asistence.
Right Power Energy Základní produkt sjednávaný na dobu neurčitou
Smart | Smart+ Základní produkt sjednávaný na dobu určitou 36 měsíců. Nahrazuje produkty Smart, Smart12, S-mart. Smart+ je rozšířen o možnost sjednání Asistenční služby.
Solidarita | Solidarita+ Jedná se o zvýhodněný tarif Smart určený zákazníkům s průkazem ZTP nebo ZTTP. Smlouva se sjednává na dobu určitou 36 měsíců.
Plyn Nabídka tarifů kopíruje s identickými podmínkami tarify elektřiny. Plyn je nabízen v produktech E-Domov, Bezpečí, E-Tarif|+, Garance 2014, Smart a Standard

Right Power Energy nabízí svým zákazníkům Asistenční službu, která je zahrnuta v ceně dodávky energií (není tedy úplně bezplatná, jak prezentuje dodavatel). Zákazník tak může čerpat až do výše 8000 Kč technickou asistenci v případě zabouchnutí dveří, poškozené elektroinstalace nebo havárie vody či plynu v domácnosti.

Right Power Energy - Kontakty

Oficiální web společnosti: www.rightpower.cz
Infolinka: 844 44 55 66
Linka technické asistence: 272 101 075
Tel.: +420 555 120 300
Fax: +420 555 120 349
E-mail: energy@rightpower.cz
Sídlo společnosti:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
Českobratrská 3321/46
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava