You are here

Right Power Energy

Right Power Energy, která dříve vystupovala pod názvem Bicorn, je součástí energetické skupiny Right Power, a.s. Od roku 2007 začala nabízet na českém liberalizovaném trhu elektřinu a později připojila i nabídku plynu. V současnosti společnost eviduje téměř 60 tisíc odběrných míst, s průmyslovými a komunálními subjekty tento počet stoupá na 80 tisíc.

Skupinu Right Power, a.s. tvoří dříve samostatné společnosti, které se roku 2013 sjednotily pod jednotné vedení a marketingovou strategii.

  • RIGHT POWER ENERGY - dodávky elektřiny a plynu koncovým zákazníkům v ČR, asistenční služby a poradenství
  • RIGHT POWER TRADING - velkoobchod s elektřinou, odpovědnost za odchylku portfolia zákazníků, obchodování na denním trhu v ČR a SR
  • RIGHT POWER SOURCES - energetické zdroje, lokální distribuční soustavy, správa energetických hospodářství a energetické poradenství
  • RIGHT POWER FINANCE - finanční vypořádání dovozu elektřiny z Polské přenosové soustavy do ostrovního provozu v ČR

RECENZE
Right Power Energy je dodavatelem, který, jako mnozí další, využil liberalizaci na trhu s energiemi a svými cenami konkuruje dominantním dodavatelům. Aktuálně vzniká konkurenční cenový boj i mezi alternativními dodavateli navzájem, proto doporučujeme porovnat ceníky a možnou úsporu s dalšími alternativními dodavateli.

Right Power Energy - Tarify

Komodita Produktová řada Charakteristika
Elektřina E-Domov

Pro nové zákazníky. Smlouva na dobu neurčitou. Klientovi je uplatněna sleva ve výši:

  • 30 Kč/MWh v 1. zúčtovacím období
  • 40 Kč/MWh ve 2. zúčtovacím období
  • 50 Kč/MWh ve 3. zúčtovacím období
Bezpečí Produt určen zákazníkům, kteří požadují zajištění služby technické asistence. Smlouva na dobu určitou 36 měsíců.
E-Tarif | E-Tarif+ Smlouva uzavřena elektronicky na dobu určitou 36 měsíců. Komunikace pouze elektronickou formu. E-Tarif+ je rozšířen o možnost sjednání Asistenční služby.
Garance 2014 Produkt pro stávající zákazníky, kteří požadují zajištění služby technické asistence.
Right Power Energy Základní produkt sjednávaný na dobu neurčitou
Smart | Smart+ Základní produkt sjednávaný na dobu určitou 36 měsíců. Nahrazuje produkty Smart, Smart12, S-mart. Smart+ je rozšířen o možnost sjednání Asistenční služby.
Solidarita | Solidarita+ Jedná se o zvýhodněný tarif Smart určený zákazníkům s průkazem ZTP nebo ZTTP. Smlouva se sjednává na dobu určitou 36 měsíců.
Plyn Nabídka tarifů kopíruje s identickými podmínkami tarify elektřiny. Plyn je nabízen v produktech E-Domov, Bezpečí, E-Tarif|+, Garance 2014, Smart a Standard

Right Power Energy nabízí svým zákazníkům Asistenční službu, která je zahrnuta v ceně dodávky energií (není tedy úplně bezplatná, jak prezentuje dodavatel). Zákazník tak může čerpat až do výše 8000 Kč technickou asistenci v případě zabouchnutí dveří, poškozené elektroinstalace nebo havárie vody či plynu v domácnosti.

Right Power Energy - Kontakty

Oficiální web společnosti: www.rightpower.cz
Infolinka: 844 44 55 66
Linka technické asistence: 272 101 075
Tel.: +420 555 120 300
Fax: +420 555 120 349
E-mail: energy@rightpower.cz
Sídlo společnosti:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
Českobratrská 3321/46
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava