Brno: Nejlevnější dodavatel elektřiny

Updated on
min reading

Žijete v Brně a léta odebíráte elektřinu od E.ON, ale ani nevíte proč, snad tradice. Jaké jsou ceny dodavatelů elektřiny v Brně, druhém největším městě republiky? Kdo patří aktuálně mezi ty nejlevnější?

Distribuční území E.ON

Brno spadá do distribuční soustavy jihomoravského kraje, kterou spravuje společnost E.ON Distribuce. To znamená, že i když si vyberete tarif od ČEZ nebo Pražské energetiky, distribuční poplatky budete stejně odvádět pod E.ON. Výši poplatků ani distributora si zákazník vybrat nemůže, co může ovlivnit je konkrétní cena, za kterou mu dodavatel bude elektřinu prodávat. (Víte, jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatel energií?)
K samotné částce za silovou elektřinu musím vždy připočítat měsíční a roční poplatky za distribuci. Jak vysoké si je účtuje E.ON Distribuce?

Hodnota hlavního jističe do 3x10 A a do 1x25 A nad 3x10 A do 3x16 A nad 3x16 A do 3x20 A nad 3x20 A do 3x25 A nad 3x25 A do 3x32 A

Cena za 1MWh dodané elektřiny

Systémové služby Podpora výkupu elektřiny Činnost zúčtování OTE
Distribuční sazba
D01d 3 Kč 5 Kč 6 Kč 8 Kč 10 Kč 1 954,25 Kč 105,27 Kč 495 Kč 6,94 Kč
D02d 25 Kč 40 Kč 50 Kč 63 Kč 81 Kč 1 555,59 Kč
D25d 38 Kč 60 Kč 76 Kč 95 Kč 121 Kč 1 518,43 Kč | 29,99 Kč
D26d 78 Kč 125 Kč 156 Kč 195 Kč 250 Kč 507,39 Kč | 29,99 Kč

Porovnání: Kdo je nejlevnější dodavatel v Brně?

Srovnání provádíme pro kategorii Domácnost, distribuční sazbu D01d, D02d, která odpovídá spotřebě při běžném užívání spotřebičů, vaření a svícení. Při výpočtech nejlevnějších sazeb dodavatelů jsme počítali s průměrnou roční spotřebou elektřiny 3000 kWh a jističem o proudové hodnotě 3x25A.

V následující tabulce uvádíme srovnání dvou aktuálně nejvýhodnějších tarifů dle výše zmíněných kritérií. Jedná se o:

  • tarif Standard od Fosfa (Feel Ecoenergy)
  • tarif kombinovaný s odběrem plynu do stejného odběrného místa od Europe Easy Energy - tarif Duo
  • do srovnání jsme přidali i tarif společnosti E.ON Elektřina Klasik pro znázornění cenového rozdílu a možnou roční úsporu.
Distribuční sazba FOSFA - Standard Europe Easy Energy - Duo E.ON - Klasik
pevná cena / měsíc cena za 1 MWh pevná cena / měsíc cena za 1 MWh pevná cena / měsíc cena za 1 MWh
D01d
D02d
VT 0 Kč 1 140 Kč 11,50 Kč 1 070 Kč 58 Kč 1 299Kč
VT
Celkem ročně s poplatky za distribuci (včetně DPH) 13 006 Kč 12 920 Kč 14 426 Kč

Ceny bez DPH platné od 1.1.2015.

PODMÍNKY TARIFŮ:

FOSFA Standard - žádné speciální podmínky

EUROPE EASY ENERGY - Duo

  • Podmínka tarifu je odběr elektřiny a současně i plynu od 3E
  • Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

E.ON - Elektřina Klasik - žádné speciální podmínky

VYHODNOCENÍ
Z porovnání dodavatelů elektřiny v Brně-město vycházejí aktuálně nejlépe dva poměrně noví dodavatelé - Fosfa energie, která na trhu působí od roku 2012 a zatím obsluhuje asi 3000 odběrných míst a Europe Easy Energy fungující na trhu od roku 2011 se 40 tisíci zákazníky.
Oba alternativní dodavatelé mají poměrně slušné zákaznické recenze, takže pokud přemýšlíte v Brně o změně dodavatele, pokusili jsme se vám napovědět.

Chcete o dodavatelích dozvědět více informací? Najdete je v následujících rubrikách

  1. FOSFA (FEEL ECOENERGY)
  2. EUROPE EASY ENERGY (3E)
  3. E.ON