Zdražení ceny zemního plynu 2015

Updated on
min reading

V závěru roku 2014 oznámil ve své tiskové zprávě Energetický regulační úřad předpokládané zvýšení cen zemního plynu v roce 2015. Konkrétně se jedná o navýšení regulované složky ceny plynu, která v sobě zahrnuje ceny za přepravu plynu, distribuci plynu a služby operátora trhu. Aktuálně tato složka tvoří zhruba 23,5% celkové ceny plynu, zbylých 76,% tvoří tzv.neregulovaná neboli tržní cena plynu, jejíž výši stanovují samotní dodavatelé zemního plynu a ERÚ ji nikterak neovlivňuje.

Přestože očekávaný trend směřoval vzhledem ke geopolitické situaci a krizi na Ukrajině k výraznému zvýšení ceny komodity (neregulované složky) na trhu, tento vývoj nenastal a dodavatelé kopírují ceny trhu drží je na dosavadní úrovni. Zdražení regulované složky v průměru o 7,44% je následkem loňské mírné zimy (poklesu plánovaného distribuovaného množství plynu) a prudkého nárůstu ceny za distribuci zahrnující přepravu plynu českým zákazníkům. Výsledný nárůst ceny se pohybuje dle distribučního území v rozmezí od 1,18 - 4,74%.

Změny regulovaných plateb dodávky plynu podle distribučních území.

Zdroj ERU

Stručně řečeno, pokud spadáte pod distribuční soustavu E.ON, zaplatíte za regulovanou složku ceny 308 Kč/MWh, u Pražské plynárenské 213,21 Kč/MWh a u RWE GasNet 187,29 Kč/MWh. Konečná cena za zemní plyn leží však stále v ruce dodavatelů a obchodníků na trhu s plynem. V případě, že by cena na trhu zůstala na současné úrovni, lze předpokládat celkový nárůst celkové cen plynu pouze o 1-2%.