E.ON nabídka produktů elektřiny pro jižní Čechy a jižní Moravu

Updated on
min reading

Níže uvedené E.ON produkty se vztahují na oblast jižních Čech a jižní Moravy a spadají pod distribuční síť E.ON distribuce. 

Produktová řada Popis
Prémie
  • Sleva až 13 % na dodávku elektřiny.
  • Časově omezená nabídka.
Jistota 36
  • O 10 % nižší cena za dodávku elektřiny.
  • Časově omezená nabídka.
Elektřina
  • Standardní nabídka produktů na dodávku elektřiny
Elektřina Trend
  • Alternativa k produktové řadě Elektřina.
  • Cena dodávky elektřiny je určena výší velkoobchodních, resp. tržních cen, za které se elektřina na dané období nakupuje.
Jistota elektřina
  • Výhodnější cena dodávky elektřiny než je stávající cena našeho standardního produktu.
  • Fixní cena dodávky elektřiny pro rok 2014.
EkoElektřina
  • Ekologická řada produktů na dodávku elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Podrobné ceníky najdete na stránkách dodavatele