You are here

Neoprávněný odběr elektřiny

V době neustálého zdražování přemýšlíme, kde bychom mohli ušetřit a jak ulehčit svému měsíčnímu rozpočtu. Faktury za energie tvoří poměrně výraznou část našich výdajů a proto není žádným překvapením, že hledáme způsoby jak platby za elektřinu a plyn zredukovat na nejmenší možnou částku. Většina z nás k tomuto účelu změní tarif či přímo dodavatele. Jsou tu ovšem i tací, kteří se uchýlí k "alternativním metodám", které jsou na hranici zákona, či ji přímo překračují.
Co je neoprávněný odběr elektřiny? Jaké jsou nejčastější metody neoprávněného odběru? Je možné se nevědomky stát neoprávněným odběratelem? A jaké jsou právní postihy nelegálního odběru?

Co je neoprávněný odběr

Noprávněný odběr elektřiny je definován energetickým zákonem (č.458/2000 Sb.) jako:

  1. Odběr bez uzavřené smlouvy
  2. Odběr bez opakovaného neplnění platebních povinností
  3. Odběr bez měřícího zařízení
  4. Připojení nebo odběr z té části zařízení, v které pochází neměřená elektřina
  5. Odběr měřený měřícím zařízením, které nezaznamenalo odběr nebo ho zaznamenalo nesprávně ke škodě dodavatele
  6. Odběr měřený měřícím zařízením, na kterém byl prokázán zásah do měřícího zařízení ve prospěch odběratele
  7. Odběr měřený měřícím zařízením, na kterém bylo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci
  8. Odběr elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízen

Metody odběru "na černo"

Výše zmíněné detailně popisuje řečí zákona případy, kdy dochází k odběru tzv."na černo". Níže uvedený přehled představuje lidovou tvořivost a konkrétní zaznamenané případy nelegálního odběru odběru.

Přetáčení číselníku elektroměru

Metoda, kterou lze praktikovat pouze u modelů mechanických elektroměrů, u nových digitálních to z pochopitelně už není možné. Svého času byla populární metoda "paralyzování" mechanických elektroměrů díky podchlazenému dusíku obsaženému v aerosolové náplni do zapalovačů. Postřik elektroměru měl za následek zastavení číselníku, nicméně byl prokázaný i nežádoucí opačný efekt, a to zrychlené přetáčení. Podvodníci si tak omylem zajistili vyšší spotřebu elektřiny a vyšší účet na konci měsíce.

Nezákonné připojení je v tomto případě provedeno modrým kabelem.

Černé přípojky

Dalším nelegální způsobu odběru je možné zajistit jen s minimem elektrikářských znalostí. Jedná se o připojení kabelů do neměřených elektrických rozvodů - přemostění drátů tak, aby most nešel přes hodiny elektroměru nebo o napojení kabelu před hlavním jističem.

Připojení k veřejnému rozvodu

Kuriozitou je případ, kdy si neplatič prokopával tunel k připojení na přívod ke sloupu veřejného osvětlení

Falšování plomb elektroměru

Na elektroměru existuje několik úředních a montážních plomb, které zabraňují tomu, aby se někdo do zařízení nepovoleně dostal. Falšováním plomb lze provést úpravy na elektroměru, aniž by si toho odečítači či případná kontrola všimla.

V případě, že došlo k poškození plomby na vašem elektroměru se nestáváte v žádném případě nezákonným odběratelem. K tomu je třeba, aby bylo fakticky prokázáno, že jste vědomě odebírali elektřinu neoprávněně. Pokud zjistíte, že je plomba poškozená, kontaktujte poruchový servis svého distributora, který provede její výměnu.

Právní postihy nelegálního odběru

Energetická komanda

Případy neoprávněného odběru elektřinu a plynu stále narůstají a distributoři, kteří jsou každoročně vystaveni milionovým ztrátám, byli nuceni na tento trend zareagovat. Jako první zavedla speciální kontroly společnost ČEZ, která své pracovníky vyškolila přímo na případy odhalování nelegálního odběru. Ostatní distributoři ji následovali, a tak vznikli v rámci "Netechnických ztrát" (NTZ) energetických společností tzv.energetická komanda.

Pokuta nebo trest odnětí svobody

V případě, že je jedinec skutečně usvědčen z neoprávněného odběru, dopustil se protiprávního jednání a hrozí mu pokuta v až sto tisíc korun v přestupkovém řízení, v extrémním případě i trest odnětí svobody, pokud bude jednání posuzováno jako trestný čin krádeže. K sankcím, které hrozí ze zákona je třeba přičíst pokutu účtovanou od dodavatele. Ten zpravidla postupuje podle metody výpočtu průměrného denního odběru energie v dané domácnosti vynásobené počtem dnů, kdy k nelegálnímu odběru docházelo. Protože otázka pokuty ze strany dodavatele není zákonem nijak upravena, docházelo v praxi k případům neúměrné vysoké účtované částky. Proti tomu se paradoxně může pokutovaný "černý odběratel" ohradit žalobou.

Důsledky neoprávněného odběru nese odběratel, aniž by bylo nutno zkoumat nejen jeho zavinění, ale i zjišťovat, kdo skutečně měřicí zařízení poškodil. Proto například pokud pronajímáte byt, převeďte plyn a elektřinu na nájemníka, vyhnete se tak případným problémům za nezákonné chování vašeho nájemce.