Energetická Unie

Evropská Komise ve svém tiském prohlášení ze dne 25. února 2015 vyhlásila projekt Energetické unie jako jednu ze svých stěžejních priorit. O co se jedná a jaká jsou její klíčová témata?

Cílem Energetické unie je dle Evropské komise zajistit dostupnost, konkurenceschopnost a ekologickou udržitelnost zdrojů energie v Evropské Unii. Důraz právě na tyto body zesílil v důsledku krize na Ukrajině a hrozby zastavení dodávek zemního plynu do zemí Evropské Unie. Je to právě zemní plyn, na jehož dodávkách z dovozu jsou evropské země závislé z 53%. Většina dodávek zemního plynu je navíc zajištěna pouze jedním dodavatelem, Gazpromem. Energetická unie představuje priority, jejichž sledování by mělo zajistit energetickou bezpečnost a soběstačný vnitřní evropský trh s energiemi.

Akční plán, který Komise představila na konci února obsahuje následující body:

  • Diverzifikace zdrojů energie a dodavatelů

Průzkum nových technologií a možností dodávek paliv. Posílení přepravního koridoru na jihu Evropy pro přepravu a skladování zkapalněného zemního plynu (LNG). Vytváření obchodních vztahů s více dodavateli zkapalněného zemního plynu ve středí a východní Evropě a středomoří.

  • Společný nákup zemního plynu, transparentnost obchodních smluv, mezivládní dohody

Zavedení standardních smluvních doložek pro omezení nepřiměřeného nátlaku v případech, kdy jsou členské státy závislé na jednom dodavateli. Princip, který směřuje k zajistí dodržování evropských pravidel při jednání se třetími zeměmi.

  • Nová struktura energetického trhu

Nová struktura trhu s elektřinou by měla přinést řešení současných problémů jako je nepravidelnost dodávek a těžkopádné začlenění kolísavých obnovitelných zdrojů energie. Cílem je zajistit plynulé dodávky, pružnost reakce na výkyvy poptávky a efektivní skladování.

  • Otázka energetických daní

Ve svém prohlášení Komise nenavrhuje žádné nové iniciativy ohledně výšky daní. Její reakcí je však výzva státům, aby se pokusily najít způsob jak uvést do rovnováhy rozšíření "zelené energie" a cenovou přiměřenost a konkurenceschopnost cen za dodávky energií. Tendence tak směřují k podpoře daní ze energii, a to na státní i evropské úrovni.

Samostatnou problematiku, která je v centru Energetické unie tvoří otázka obnovitelných zdrojů energie a vytvoření jejich stabilní pozice v rámci EU. Toto téma je doprovázeno dalším ústředním tématem, kterým je dohoda členských států o snížení domácích emisí o 40% do roku 2030.

Podrobné informace o Energetické unii naleznete na webových stránkách Evropské Komise zde.