Pražská Plynárenská Distribuce

Distribuci zemního plynu v Praze zajišťuje od roku 2007 Pražská Plynárenská Distribuce - člen koncernu stejnojmenného dodavatele zemního plynu. Níže naleznete přehled distribučních služeb, které společnost nabízí.

Distribuční služby Pražská Plynárenská

Distributor zemního plynu na území hlavního města vám pomůže řešit následující záležitosti:

Pražská Plynárenská Distribuce - Kontakt

Kontaktní údaje Pražské Plynárenské
Distribuční společnost Adresa  Zákaznická linka Poruchová linka Webové stránky 
Pražská Plynárenská Prážská plynárenská distribuce
Zákaznický servis
U Plynárny 500 (areál Michle)
145 08 Praha 4
T.: 840 555 333 T.: 1239 www.ppdistribuce.cz

Poruchová linka distribuce Pražské Plynárenské přijímá výstrahy a dotazy na závady související s distribucí plynu:

  • Únik zemního plynu
  • Porucha dodávky
  • Závada na plynoměru
  • Ohrožení života v souvislosti s poškozením plynárenské sítě

Pražská Plynárenská distribuce - EIC kód

EIC je evropský systém kódů sloužící k rozpoznání distributora zemního plynu a zároveň identifikuje odběrné místo zákazníků. Jak poznat EIC na plynoměrech od Pražské Plynárenské? Jedná se o 16-ti místné číslo, které naleznete na štítku svého plynoměru. V ČR začíná vždy čtyřčíslím 27ZG a následuje číslo identifikace distribuční soustavy (100 pro Pražskou Plynárenskou).

První sada čísel EIC pro plynoměry Pražské Plynárenské je tedy
27ZG100 + specifické číslo odběrného místa.

EIC naleznete samozřejmě také na faktuře na dodávky zemního plynu. EIC kód je nepřenosný, to znamená, že je funkčně spjatý s odběrným místem a při jeho zániku zaniká s ním (za zánik odběrného místa se nepovažuje přepis na nového majitele).

Pražská Plynárenská Distribuce - Cena za distribuci plynu

Cena za distribuci zemního plynu do vaší domácnosti tvoří přibližně 15% z celkové platby za zemní plyn. A protože si svého distributora zemního plynu čeští odběratelé nemohou vybrat, jsou odsouzeni k placení poplatků, které stanoví v místě jejich bydliště distributor a Energetický regulační úřad. Cena za distribuci se skládá z poplatku za přistavenou kapacitu a ceny za odebraný plyn.

Zjistěte více o poplatcích, které platíte vedle samotné ceny za plyn

Poplatek za přistavenou kapacitu je stanovený pevnou částkou a platíte jej paušálně, tedy i v případě nulové spotřeby plynu (když například odjedete na měsíc na dovolenou). Poplatek za odebraný plyn odráží cenu za skutečně množství plynu dopravené do vaší domácnosti. Výše poplatku se odvíjí od vaší roční spotřeby zemního plynu v MWh.

Roční spotřeba v odběrném místě

v MWh/rok

Poplatek za přistavenou kapacitu

(fixní)

Poplatek za odebraný plyn

(za 1 MWh)

do 1,89 MWh / rok 57,84 Kč 351,28 Kč
1,89 - 7,56 MWh  82,27 Kč 196,16 Kč
7,56 - 15 MWh 86,41 Kč 189,60 Kč
15 - 25 MWh 92,30 Kč 184,88 Kč
25 - 30 MWh 161,73 Kč 151,56 Kč
30 - 45 MWh 161,73 Kč 151,56 Kč
45 - 63 MWh 179,69 Kč 146,77 Kč

Ceny platné k 1.1.2015

Zjistěte, jak jsou na tom s cenami ostatní distributoři - porovnání poplatků za distribuci.